Znat ćemo na najbolji način odgovoriti na sve izazove

Datum objave: 30.09.2020. Broj 3 | Godina 2020

Zaustavljanje ili značajno smanjenje poslovnih aktivnosti, pad BDP-a te prometa i prihoda kompanija te veća nezaposlenost u BiH imaju svoje efekte i na tržište osiguranja što je vidljivo ne samo po smanjenju premijskog prihoda. Najave daljih negativnih efekata te novog perioda rizika povezanog sa širenjem virusa u jesenjem i zimskog periodu svakako da zabrinjavaju i naše klijente ali potpuno sam uvjeren da tržište osiguranja ima dovoljno znanja i finansijske snage da prebrodi ove teškoće te da bude podrška našim osiguranicima u svakom momentu

Predsjednik uprave Euroherc osiguranja d.d. Sarajevo Damir Hadžić nalazi se na ovoj funkciji od 2016. godine, a Nadzorni odbor Euroherc osiguranja prošlog mjeseca je obnovio mandat upravi ovog društva sa Hadžićem na čelu na još četiri godine. Uz to, Upravni odbor Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH, nakon što su u aprilu provedeni izbori unutar Udruženja, jednoglasno je odlučio da će Hadžić i dalje obavljati funkciju predsjednika Upravnog odbora UDO FBiH, sa mandatom do 2024. godine. Sa Hadžićem smo razgovarali o najvažnijim temama i aktuelnostima na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Pandemija Covid-19 u potpunosti je promijenila svijet i u ekonomskom i u socijalnom i u svakom drugom pogledu. Šta je promijenila u djelovanju tržišta osiguranja u BiH, kako ste se prilagodili i kakva su nova iskustva rada u okolnostima “nove normalnosti”?

Kao i na drugim tržištima, osiguravatelji su se u prvom periodu nakon proglašenja epidemije odnosno stanja prirodne nesreće suočili sa operativnim izazovima organizacije posla te nastavka redovnih aktivnosti. Dio društava se odlučio na potpuni prelazak na online varijantu rada i slanje većeg dijela uposlenika na rad od kuće, dok su drugi u manjoj mjeri mijenjali organizacijske sheme. I jedni i drugi, koliko mi je poznato, su se rukovodili procjenama vezanim za zaštitu zdravlja osiguranika odnosno klijenata te svojih uposlenika. U periodu nakon ukidanja najstrožih mjera odnosno od početka mjeseca juna, tržište se normaliziralo u smislu servisiranja redovnih aktivnosti, sa ograničenjima vezanim za naredbe kriznih štabova, a što podrazumijeva zaštitne mjere na radnim mjestima (maske, rukavice, socijalna distanca…) te smanjenje broja sastanaka “uživo”.

Rekao bih da je većina društava u dosadašnjem periodu iskazala visok stepen otpornosti na izazove pandemije te finansijski udar koji je ona značila. Zaustavljanje ili značajno smanjenje poslovnih aktivnosti, pad BDP-a te prometa i prihoda kompanija te veća nezaposlenost u BiH imaju svoje efekte i na tržište osiguranja što je vidljivo ne samo po smanjenju premijskog prihoda. Najave daljih negativnih efekata te novog perioda rizika povezanog sa širenjem virusa u jesenjem i zimskog periodu svakako da zabrinjavaju i naše klijente ali potpuno sam uvjeren da tržište osiguranja ima dovoljno znanja i finansijske snage da prebrodi ove teškoće te da bude podrška našim osiguranicima u svakom momentu.

U kojoj mjeri su pandemija i njene posljedice uticali na tržište osiguranja u BiH te na poziciju Euroherc osiguranja u okviru tržišta?

Posljednji zvanično objavljeni rezultati sa 31. 08.2020 godine kažu da je ukupan premijski prihod na području Federacije BiH smanjen za skoro tri posto ili više od 10 miliona KM u odnosu na isti period 2019. godine. U neživotnim osiguranjima taj pad je nešto niži i iznosi 2,3 posto dok je u osiguranjima života on veći od pet posto.

Kada je u pitanju Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, na kraju prvih osam mjeseci 2020. godine po ostvarenoj premiji zauzimali smo treće mjesto na tržištu osiguranja u BiH sa premijom osiguranja u visini 41,6 miliona KM ili za 1,5 posto manje u odnosu na isti period prošle godine.

Što se tiče finansijskih pokazatelja za prvo polugodište 2020. godine Euroherc osiguranje ostvarilo je neto dobit od 4,88 miliona KM, što je za 13,5 posto ili za 580 hiljada KM više nego godinu ranije kada je dobit iznosila oko 4,30 miliona KM. Ostvarili smo 30,89 miliona KM ukupnih prihoda uz povećanje od dva posto u odnosu na godinu ranije, dok smo za 0,2 posto smanjili ukupne rashode koji su na kraju juna iznosili 25,46 miliona KM. Povećali smo i ukupnu aktivu za 4,67 miliona KM te je ona iznosila 99,49 miliona KM.

Da li je niži nivo ekonomskih aktivnosti te pad premijskog prihoda u pojedinim vrstama osiguranja dalje zaoštrio konkurenciju u okviru tržišta automobilske odgovornosti koje dominira u strukturi premije u BiH? Većina društava i dalje se uglavnom fokusira na poslovanje u segmentu obaveznog osiguranja iako je rast premije AO iz prethodnih godina zaustavljen te se logično očekuje dalje usporavanje…

Podaci sa kraja avgusta ove godine govore da je tržište u segmentu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Federaciji BiH ostalo otprilike na nivou prošlogodišnjih brojki, uz manji pad. I dok je veći dio društava također na nivou svojih prošlogodišnjih rezultata ili čak ima određeni pad premijskog prihoda, nekoliko društava u ovakvoj situaciji su ostvarila rast koji se mjeri čak i dvocifrenim procentima. U situaciji u kojoj smo i dalje snažno pod uticajem posljedica pandemije u svim ekonomskim oblastima, stagnacija pa i pad su očekivani trendovi, dok stope rasta o kojima govore podaci regulatorne Agencije za nadzor iznenađuju samo one koji ne poznaju dešavanja na tržištu osiguranja u BiH. Očigledno je da su određena društva iskoristila ovu situaciju za forsiranje alata nelojalne konkurencije kako bi preuzela što veći tržišni udio, a nama ostalima ostaje samo da nagađamo šta će biti posljedica tih njihovih aktivnosti te da li su one u potpunosti usklađene sa zakonskim i podzakonskim aktima u sektoru osiguranja.

Smatrate li da će se osiguranje kao biznis koji je oslonjen na direktan kontakt sa osiguranicima promijeniti obzirom na zahtjeve socijalne distance i sve veću upućenost na komuniciranje putem interneta? Koliko je to primjenjivo na tradicionalno orijentiranim tržištima kakvo je, između ostalog, i ono u BiH gdje se police osiguranja u najvećoj mjeri sklapaju uživo, a dogovaraju na sastancima bez ekrana i online veza?

Digitalizacija poslovnih procesa i online komunikacija sa klijentima su procesi koji su napredovali i razvijali se godinama prije zahtjeva socijalne distance kao pokušaja sprečavanja širenja virusa. Njihova primjena u uvjetima epidemije je ubrzana i nametnuta kao jedino rješenje da se biznis nastavi odvijati u kontinuitetu. Vjerovatnije je da nećemo imati scenario koji će isključiti dalju komunikaciju “uživo” jer je to nemoguće niti ćemo se vratiti na stare oblike poslovanja nego ćemo morati kombinovati i adaptirati se kako bi se nastavili razvijati. Mi smo u BiH definitivno orijentirani na direktan kontakt ali i te navike pod pritiskom novih okolnosti i trendova se postepeno mijenjaju. Nadam se da ćemo u narednom periodu iskoristiti nova iskustva za napredovanje u procesima digitalizacije i da će i država pružiti neophodnu regulativnu podršku tim procesima, kako oporavak ekonomije ne bi sprečavale birokratske prepreke odnosno sporost i nezainteresiranost administracije.

Krajem prošlog mjeseca na snagu je stupio novi Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu/saobraćaju u Federaciji BiH. Koje novine donosi i kakva su Vaša očekivanja od ovog važnog zakona koji donosi promjene nakon 15 godina primjene prethodnog Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti

Zakon je konačno stupio na snagu i uz amandmane koji su – na sugestiju strukovnog Udruženja i regulatora – prihvaćeni od strane Vlade Federacije BiH, on predstavlja prije svega definiranje procesa liberalizacije tržišta AO. Istina je da su rokovi za djelomičnu odnosno potpunu liberalizaciju pomjereni na 2022. odnosno 2025. godinu, ali nema nikakve sumnje da će novim zakonom tržište obaveznog osiguranja od AO ući u novu eru, sa posljedicama po poslovanje osiguravatelja na koje se trebamo ozbiljno pripremati. Nažalost, na tržištu pored ozbiljnih i stabilnih društava za osiguranje koja su spremna na poštivanje regulative imamo i ona čije poslovanje karakterizira traženje rupa u zakonu i odbijanje saradnje sa drugim osiguravateljima u ime opće koristi i uređenja tržišta odnosno konkurentskih odnosa. Zbog toga će predstojeća liberalizacija biti veliki izazov za sve učesnike na tržištu.

Novim zakonom tržište obaveznog osiguranja od AO ući će u novu eru, sa posljedicama po poslovanje osiguravatelja na koje se trebamo ozbiljno pripremati

Što se tiče novina, one se prije svega odnose na jasno propisane postupke rješavanja odštetnih zahtjeva, rokove kao i jasne kriterije za određivanje visine odštetnih zahtjeva materijalne i nematerijalne štete. U ovom dijelu Agencija za nadzor je u obavezi propisati pravila postupanja u rješavanju odštetnih zahtjeva i standarde u komunikaciji društva s trećim oštećenim licima. Zakonom je definirano da će se, do donošenja provedbenih akata Agencije sukladno odredbama ovog Zakona, primjenjivati akti koji su važili do donošenja ovog Zakona, ako nisu u suprotnosti sa istim. Bitno je spomenuti da su izmijenjene osigurane sume po ugovoru za osiguranje od autoodgovornosti koje ne mogu biti manje od 2.000.000 KM u slučaju štete na licima, odnosno 400.000,00 KM u slučaju štete na stvarima, po jednom štetnom događaju. Zakonom je ukinut respiro odnosno pričekni rok, prošireno je teritorijalno važenje ugovora o obveznom osiguranju od AO, redefiniran period zaključenja graničnog osiguranja koji ne može biti kraći od 7 niti duži od 90 dana, uvedeno pravo društava da mogu zaključiti sporazume prema kojem društvo kod kojeg oštećeno lice ima zaključen ugovor o osiguranju od AO može rješavati odštetni zahtjev u ime odgovornog društva te konkretizovano pravo Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH na naknadu stvarne štete od osiguravajućih društava. Nabrojao sam samo neke od novina ali sasvim sigurno da ćemo u toku implementacije Zakona biti u prilici da govorimo i o drugim promjenama koje će zadesiti tržište obaveznih osiguranja u prometu.

U aprilu ste ponovo izabrani na novi mandat na funkciji predsjednika Upravnog odbora Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH. Kako ste zadovoljni urađenim u dijelu aktivnosti koje Udruženje poduzima te kakva je njegova uloga u okviru procedure primjene novog Zakona o obaveznim osiguranjima?

U toku aprila održali smo dvije online sjednice Skupštine Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH i u potpunosti proveli izborni proces te izabrali saziv Upravnog odbora koji će voditi strukovnu udrugu u naredne četiri godine, kao i novo rukovodstvo Skupštine. U prethodnom mandatu, nakon statutarnih promjena 2017. godine, Udruženje je nametnulo znatno intenzivniji način rada, sa ciljem preuzimanja uloge institucije koja je centralno mjesto promocije interesa industrije osiguranja i zaštite kako struke osiguranja tako i osiguranika i osiguravajućih društava. U saradnji sa regulatornom Agencijom za nadzor i drugim institucijama na tržištu kandidovali smo brojna pitanja i teme za raspravu te uticali na to da političko okruženje, ali i javnost postanu svjesni značaja osiguranja kao djelatnosti i dijela finansijskog sektora.

Organizirali smo prošle godine vrlo uspješno prvu strukovnu konferenciju “Dani osiguranja u BiH”, postali pridruženi član evropskog udruženja osiguranja “Insurance Europe”, proveli i provodimo javnu kampanju za podizanje svijesti o važnosti korištenja usluga osiguranja pod nazivom “Ne riskiraj, profitiraj”, održavamo brojne edukacije za naše članove i nastojimo biti aktivan sudionik dijaloga sa svim državnim institucijama i organizacijama koje imaju bilo kakav dodir sa tržištem osiguranja u BiH. Pored toga napomenuo bih i da smo sredstvima članova Udruženja kupili novi, reprezentativniji prostor čime smo osigurali značajno bolje uvjete za rad i aktivnosti Udruženja u narednom periodu.

Kada je riječ o ulozi Udruženja u proceduri primjene novog Zakona o obaveznim u osiguranjima u prometu, ona će biti najvidljivija u dijelu saradnje i konsultacija sa Agencijom za nadzor. Obzirom da je regulator prihvatio inicijativu da u okviru radne grupe za pripremu zajedničke tarife premija i uvjeta za osiguranje od autoodgovornosti, koji ostaju na snazi do kraja oktobra 2022. godine, djeluju i predstavnici UDO FBiH, vjerujem da ćemo biti u prilici da istaknemo rješenja koja su svima u interesu.

Udruženje je i ove godine planiralo organizirati konferenciju “Dani osiguranja u BIH” koja je prošle godine održana po prvi put i izazvala pozitivne reakcije u BiH i regionu. Kakve su planirane aktivnosti i teme te način rada obzirom na okolnosti?

Upravni odbor na svojoj sjednici početkom septembra je donio odluku o otkazivanju konferencije. Nakon otkazivanja drugih konferencija u regionu ali i šire, kao i otkazivanja SorS-a, ovo je bio potpuno očekivan i logičan potez imajući u vidu epidemiološku situaciju u BiH. Planirali smo se baviti najaktuelnijim pitanjima za tržište osiguranja poput uticaja pandemije Covid-19, izazova prodaje, tržišta bankoosiguranja i drugim. U cilju održanja kontinuiteta, dogovorili smo da pripremimo neku vrstu sažetka pisanih materijala na delegirane teme. Čvrsto sam uvjeren da ćemo uspostaviti odnosno nastaviti tradiciju ove konferencije u narednim godinama te da će “Dani osiguranja u BiH” i dalje biti mjesto rasprave o stručnim temama, okupljanja, druženja i opuštanja za domaće menadžere i djelatnike iz osiguranja te kolege iz regiona i Evrope.

Kakva su Vaša očekivanja od 2021. godine kada je u pitanju tržište osiguranja te poslovanje Euroherc osiguranja u BiH?

Naznake ekonomskog oporavka od posljedica krize izazvane virusom Covid-19 su rezultat brze primjene mjera podrške država i centralnih banaka do sada neviđenih razmjera, ali je svakako potreban i dodatni napor te nastavak ovih mjera. Takva vrsta finansijske intervencije ne bi smjela biti preuranjeno obustavljena, posebno ne prema zemljama sa niskim prihodima, kojima će trebati kontinuirana podrška, a u ovu grupu zemalja treba staviti i BiH. Kao ilustrativan podatak, a izvor je MMF, troškovi krize do kraja 2021. godine iznosit će 12.000 milijardi dolara. Naredna godina iz sadašnje perspektive, a imajući u vidu ove podatke, ne izgleda sjajno. Ekonomski trendovi ne daju razlog za optimizam a takvo će stanje imati potpunu refleksiju i na osiguranje u BiH. Svi se nadamo i očekujemo da će doći do blagog oporavka ekonomske dinamike u pozitivnom smislu te pojačano djelovanje vlasti u BiH kao i jasnije suočavanje sa novom erom kako života tako i ekonomije. Jasno je također da ćemo potreban nivo normalizacije života imati tek pronalaskom i odgovarajućom upotrebom vakcine protiv virusa i za nadati se da se možemo vratiti bar do nekog nivoa normalnog života kao i tržišno i ekonomski prihvatljive situacije

Kada je u pitanju Euroherc, govorimo o finansijski stabilnom i odgovornom društvu koje na prvo mjesto stavlja svoje osiguranike i izvršavanje obaveza prema njima. Nesumnjivo je da ćemo na sve izazove u godini i godinama pred nama znati na najbolji način odgovoriti, kao što smo to uradili i u ovoj 2020. čemu u prilog idu ranije izrečeni podaci.

Razgovarala: Nataša Gajski Kovačić

Natrag