;

Životna osiguranja učinili smo dostupnim svima

Datum objave: 01.01.1970. Broj 11 | Godina 2014

[Željka Livaić]

Trend koji je već neko vrijeme prisutan na bosanskohercegovačkom tržištu je rast životnih i pad neživotnih osiguranja. Iako, nažalost, ovaj rast nije rezultat poboljšane situacije niti porasta standarda stanovništva i svijesti građana o važnosti životnog osiguranja, nego uvjetovane aktivnosti banaka, ipak i s ovakvim policama građani stiču pozitivna iskustva prema životnom osiguranju. 

To ističe i naša sugovornica, Jasmina Kurtović, direktorica Sektora životnih osiguranja u Triglav Osiguranju Sarajevo, s kojom smo razgovarali o stanju na tržištu životnih osiguranja, njegovim potencijalima, te o poslovanju Triglava koji u ovim nimalo lakim okolnostima ostvaruje pozitivne rezultate. 
 
S obzirom na Vašu funkciju u Triglav Osiguranju, prvo pitanje koje se neminovno nameće je fenomen rasta životnih osiguranja koji bilježi bh. tržište osiguranja. Što je prema Vašem mišljenju glavni razlog tome? 
Iako, nažalost, nemamo zvaničnih pokazatelja o tome što je glavni generator rasta premije života na bosanskohercegovačkom tržištu, po mom mišljenju, to su u najvećoj mjeri jednokratne premije riziko životnih osiguranja korisnika kredita. 
Rast premije je prvenstveno uslovljen činjenicom da većina banaka u BiH kao sredstvo obezbjeđenja kredita zahtjeva sklapanje riziko police životnog osiguranja korisnika kredita.
Konstantni rast životnih osiguranja nije rezultat svijesti građana BiH o značaju i potrebi za životnim osiguranjima, nego prvenstveno želje za obezbjeđivanjem uvjeta za kredit
Budući da je kreditna aktivnost banaka, posebno prema fizičkim licima, veoma visoka, to se direktno odražava i na rezultate po životnim osiguranjima. Konstantni rast životnih osiguranja nije rezultat svijesti građana BiH o značaju i potrebi za životnim osiguranjima, nego prvenstveno želje za obezbjeđivanjem uvjeta za kredit. Bez obzira na ovaj motiv, smatram da će kroz zaštitu koju ostvare putem ovih polica, a koje obezbjeđuju pokriće za slučaj smrti, trajne invalidnosti gubitka posla ili bolovanja, naši građani steći pozitivno iskustvo i uvjeriti se da je osiguranje života nužno za socijalnu sigurnost njih i njihovih najbližih.
 
I dok životna osiguranja rastu, neživot stagnira, što je prema rezultatima za osam mjeseci primjetno i kod Triglava. Kako to objašnjavate?
Zbog specifičnosti bosanskohercegovačkog tržišta osiguranja, nelojalne konkurencije, ekonomske krize i smanjene poslovne aktivnosti privrednih subjekata, došlo je do izvjesnog pada premije neživotnih osiguranja. 
 
Nažalost, svjedoci smo činjenice da je osiguranje u BiH marginalna djelatnost i da u društvu ni izdaleka nema status koji bi, s obzirom na svoju ulogu, trebalo imati. Slažete li se s tom ocjenom? Kojim biste redom poredali glavne krivce zato što bh. tržište osiguranja nije razvijenije i uspješnije?
Slažem se s vašom ocjenom. Bosanskohercegovačko tržište je bankocentrično i osiguranje je periferna djelatnost. Činjenica da sektor osiguranja i reosiguranja u ukupnoj aktivi finansijskog sektora učestvuje sa samo 4,86 posto, potvrđuje ovu konstataciju.
Složena ekonomska i politička situacija, ogromna nezaposlenost i nizak stepen privrednog razvoja svakako su glavni razlozi za ovakvo stanje. U ovakvom ambijenti, kada se osiguranje smatra nepotrebnim troškom, ni osiguravači nisu dovoljno učinili da se djelatnost osiguranja postavi na nivo koji ima u razvijenim zemljama.
 
Što učiniti da industrija osiguranja dobije u društvu onakav status kakav ima na razvijenim europskim tržištima? Koji su ključni problemi koje bi trebalo riješiti za brži rast i razvoj, ali i za veću profitabilnost osiguravateljne djelatnosti?
Razvoj osiguravajuće industrije usko je vezan uz razvoj privrede u cjelini. Jedino pozitivni pomaci u realnoj ekonomiji mogu dovesti do strukturnog razvoja i pravog rasta tržišta osiguranja. 
Reforma penzijskog i zdravstvenog sistema također će pozitivno uticati na tržište osiguranja. I država sa svoje strane bi trebala da kroz poreske olakšice stimuliše građane da ulažu u osiguranje kako to čini sa stambenim kreditima.
Sektor osiguranja i reosiguranja u ukupnoj aktivi finansijskog sektora učestvuje sa samo 4, 86 post
Ono što osiguravači mogu da urade je, da svojim aktivnostima promovišu značaj posjedovanja police osiguranja, kako za pojedinca tako i za porodicu i širu društvenu zajednicu. Postoji realna potreba svakog pojedinca za različitim oblicima osiguranja. U situaciji nepostojanja finansijskih rezervi države, pojedinaca i porodica, osiguravajuća društva su jedini subjekti koji mogu pružiti finansijsku zaštitu u slučaju nastanka nepredviđenih situacija. Dakle, potreba postoji, ali je neophodno da mi iz osiguravajućih društava, prije svega, dobrom poslovnom praksom i poboljšanjem imidža i povjerenja u osiguranje stvorimo povoljan ambijent za rast i razvoj. 
 
S obzirom na sve dosad rečeno, kakve je rezultate ostvario Triglav na područja životnih osiguranja? Jesu li zacrtani planovi ostvareni, ako gledamo da nam je kraj godine pred vratima?
Već sada mogu sa zadovoljstvom potvrditi da smo ostvarili planirani poslovni rezultat kad su životna osiguranja u pitanju. U prvih devet mjeseci 2014. godine zabilježili smo rast premije od 44 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Brži rast premije od rasta tržišta uticao je na poboljšanje našeg položaja na tržištu.
 
Što je ono na što ste posebno ponosni od dosad ostvarenog u 2014. godini.?
U Triglav Osiguranju sam zaposlena već 20 godina. U tom periodu sam obavljala različite poslove i to isključivo na osobnim osiguranjima. Smatram da je veliki uspjeh u činjenici da sam s ostalim kolegama uspjela da stručnim i kvalitetnim radom stvorimo respektabilno osiguravajuće društvo kojem se može vjerovati. 
Ono što bih posebno istakla je to da smo u ovoj godini zabilježili ujednačen porast premije klasičnih životnih osiguranja i riziko životnih osiguranja korisnika kredita. Porast novopolicirane premije klasičnih životnih osiguranja je pokazatelj da postoji potreba za životnim osiguranjima. Selektivan pristup koji u praksi primjenjuje većina bh. osiguravača da su životna osiguranja samo za gradove i ljude s visokim primanjima mi smo promijenili i pristupili ljudima koji žive u manjim gradovima i selima i imaju srednja, ali redovna primanja.
 
Vratimo se mi životnim osiguranjima. Kao jedan od krivaca malog interesa za životna osiguranja navodi se nedovoljna financijska ili, bolje rečeno, osiguravateljna nepismenost građana. Prema Vašem mišljenju, što bi zapravo osiguravatelji morali poduzeti da građane upoznaju sa značajem i vrijednostima životnih osiguranja?
Za istinski rast i razvoj životnih osiguranja bit će potreban daleko veći angažman osiguravača u prodaji dugoročnih proizvoda životnog osiguranja, bez obzira na to je li riječ o klasičnom životnom osiguranju, rentnom osiguranju ili nekim drugim vrstama osiguranja. Životna osiguranja su koncipirana prije svega kao dugoročni način ulaganja u finansijsku i svaku drugu sigurnost čovjeka kroz cijeli njegov radni vijek, pa i poslije njega.
U ovoj smo godini zabilježili ujednačen porast premije klasičnih životnih osiguranja i riziko životnih osiguranja korisnika kredita
I tu sad dolazimo do uvijek iste i s teoretskog stanovišta potpuno potrošene teme o finansijskoj edukaciji građana i potrebi jačanja svijesti o značaju osiguravajućih proizvoda, posebno životnih osiguranja za sigurnost čovjeka i njegove porodice u svim fazama života. Životna osiguranja su jedan od najboljih načina da osigurate sebi određeni standard u starijoj životnoj dobi, što postojeći sistem državnih penzija ne može osigurati. Ono o čemu se mnogo priča, ali se ne radi na tome, je svakodnevno finansijsko pa tako i osiguravajuće osposobljavanje ljudi za život u sve složenijim privrednim i socijalnim uvjetima. Ono počinje već od najranije dobi, od školskih klupa pa do staračkog doma.
 
Što konkretno Triglav u BiH radi po tom pitanju? 
Triglav Osiguranje ulaže izuzetan napor da se prevaziđe ovaj problem. Ciljna grupa za osiguranje života je stanovništvo od 14 do 60 godina. Naši savjetnici za osiguranje imaju zadatak da kroz neposredan kontakt educiraju građane koji su heterogeni po starosti, polu i mjestu življenja. Budući da su naši resursi ograničeni, kroz promotivne aktivnosti i društvene medije kontinuirano pokušavamo informirati stanovništvo i na taj način radimo na podizanju svijesti o bitnosti osiguranja.
 
Što mislite zašto država nema sluha za mjere kojima bi se potakao razvoj životnih osiguranja, od čega bi i ona posredno imala koristi?
Smatram da je to pitanje za državu.
 
S obzirom da sve veći broj ljudi u BiH ostaje bez posla, a time i bez stalnih prihoda, odražava li se ta činjenica na otkaz ili otkup polica životnog osiguranja? Kakva su Vaša iskustva s tim?
Kriza je imala dosta uticaja na to da ljudi odustaju od daljnjeg plaćanja premije životnog osiguranja. U proteklom periodu smo zaprimili značajan broj zahtjeva za otkup polica životnih osiguranja. Da bi preduprijedili raskide polica, Triglav Osiguranje je svojim klijentima ponudilo nekoliko različitih opcija prije nego se odluče za otkup jer je to po klijenta najnepovoljnija opcija. Naši klijenti mogu tražiti predujam po polici života, staviti policu u stanje mirovanja ili izvršiti kapitalizaciju iste. 
 
Zakonski propisi bolna su točka bh tržišta osiguranja. Kako ocjenjujte sve što se radi na tom polju?
Kad su u pitanju zakonski propisi iz oblasti osiguranja moram istaći da entitetski propisi još uvijek nisu u punoj mjeri harmonizirani. Aktuelna zakonska rješenja je potrebno prilagoditi smjernicama i zakonskim rješenjima EU. 
Zbog specifičnosti našeg tržišta, veoma je teško raditi po pravilima EU zakonodavstva i biti konkurentan

Kako općenito ocjenjujete aktivnosti regulatornih, odnosno nadzornih organa u osiguranju? Da li je nedostatak kvalitetnih zakonskih rješenja kojima bi im se dala veća ovlaštenja najveće ograničenje u njihovom djelovanju? 
Agencije za nadzor u oba entiteta imaju svoje zakonom određene uloge i planirane aktivnosti, među kojima je i kontrola usklađenosti poslovanja društava za osiguranje sa zakonskim i podzakonskim aktima. Vjerujem da Agencije imaju uvid u sve što se dešava unutar industrije osiguranja i da su spremne djelovati kako ne bi došlo do značajnijeg poremećaja na tržištu.
 
U segmentu životnih osiguranja nelojalna konkurencija sigurno nije tako jako izražena kao u neživotu. Kako biste ocijenili konkurentske odnose na tržištu osiguranja u BiH? Ima li pomaka nabolje? 
Istina je da je kod životnih osiguranja nelojalna konkurencija manje izražena nego što je kod neživotnih osiguranja. Na žalost i u ovoj oblasti osiguranja ima primjera koji mogu imati negativan uticaj na životna osiguranja. Tu prvenstveno mislim na odobravanje visokih provizija koje nisu ukalkulisane u proizvod i na činjenicu da se prilikom sklapanja osiguranja obećavaju veoma visoke dobiti, koje su nerealne. Ovakva lažna obećanja stvaraju negativan imidž za osiguranje života. 
 
Triglav Osiguranje članica je slovenske Triglav Grupe. Koliko Vam ta činjenica olakšava poslovanje, osobito ako gledamo specifično EU zakonodavstvo? Znači li to da je Triglav BH spreman za europsku utakmicu?
Činjenica da smo članica Grupe Triglav nam u većini slučajeva olakšava poslovanje. Kao članica Grupe smo u mogućnost da na naše tržište plasiramo proizvode kakvi se nude u razvijenim zemljama svijeta jer dobivamo stručnu pomoć i iskustvo u kreiranju proizvoda i distribuciji istih. Članstvo u Grupi koja ima visokobonitetnu ocjenu povećava ugled i povjerenje ljudi. S druge strane, zbog specifičnosti našeg tržišta, veoma je teško raditi po pravilima EU zakonodavstva i biti konkurentan.
 
Bliži se kraj godine. Što govore dosad ostvareni finansijski pokazatelji poslovanja za ovu godinu? Možete li ih usporediti s prethodnom godinom?
Kao što sam navela, ostvareni rezultati u 2014 godini, kada su životna osiguranja u pitanju su izuzetni. Očekujemo znatno veći rast premije od rasta tržišta.  Otvaranjem podružnice u Banjaluci stvorili smo pretpostavke za širenje naših prodajnih aktivnosti i u Republici Srpskoj. 
 
Kakvi su vam planovi i ambicije za iduću godinu? Što će biti prioriteti u poslovanju?
Zadovoljstvo naših osiguranika naša je konstantna opredijeljenost, stoga je na prvom mjestu svih ciljeva. Nastavljamo s našim aktivnostima na poboljšanju komunikacije s osiguranicima. 
U isto vrijeme pripremili smo paket novih proizvoda koji će svakom klijentu pružiti mogućnost da izabere pokrića koja su za njega i njegovu porodicu najbolja. U ovom paketu smo pripremili usluge koje će biti nešto novo na bosanskohercegovačkom tržištu.
Sve ovo bi, nadam se, trebalo da doprinese da se nastave pozitivni poslovni rezultati i u 2015. godini. 
Natrag