Zastarjela pravila o PDV-u za financijske usluge potkopavaju jedinstveno tržište EU-a i moraju se hitno ažurirati

Datum objave: 26.11.2020.

Insurance Europe objavilo je  svoj odgovor na naputke Europske komisije za pregled pravila o PDV-u za financijske usluge i usluge osiguranja.

Pozdravljajući planove Komisije za suočavanje s nedostatkom neutralnosti PDV-a, pravne nesigurnosti i regulatorne složenosti, Insurance Europe je naglasio potrebu da se ide dalje i osigura da se pravila o PDV-u prilagode kako bi odražavala stvarnost suvremenog poslovnog okruženja. Doista, trenutačna su pravila zastarjela i ne mogu se primjereno primijeniti na pružanje suvremenih financijskih usluga.

Još jedno glavno pitanje je nedostatak usklađenosti provedbe pravila o PDV-u u državama članicama. Ova fragmentacija na unutarnjem tržištu značajna je prepreka Unijom tržišta kapitala. Neravnomjerni uvjeti također imaju nepovoljan učinak na konkurenciju i dovode do neprimjerenog oporezivanja davatelja financijskih usluga, gubitka prihoda od PDV-a za države članice EU-a i značajnih troškova za tvrtke, koji se velikim dijelom prenose na kupce.

Natrag