Zajednički žalbeni odbor ESA-e odbio je žalbu žalitelja „A“ protiv ESMA-e

Datum objave: 01.04.2021.

Zajednički odbor za žalbe europskih nadzornih tijela (ESA – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovne mirovine i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) jednoglasno je donijelo odluku da je žalba koju je podnijela institucija koja želi ostati anonimna (podnositelj žalbe "A") protiv Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) nedopustiva. Žalba se odnosila na pokretanje istrage o navodnoj povredi zakona EU-a od strane nacionalnog nadležnog tijela (NCA).

U središtu ove žalbe je odluka ESMA-e da ne istražuje pristup koji je usvojio NCA jedne države članice u pogledu procjene strukturiranih maloprodajnih proizvoda (SRP) i utvrđivanje niza odredbi europskih propisa EU-a koje, tvrdi podnositelj žalbe „A“, nije pravilno primijenio NCA. Žalbeni zahtjev prema ESMA-i odnosi se na pristup koji je usvojio NCA u pogledu koncepta „fer value” SRP-a i, posebno, u odnose na koje implicitne troškove treba smatrati da su uključeni u fer vrijednost SRP-a, a koji troškovi i naknade se mogu prikazati odvojeno te nisu sadržani fer vrijednosti samog SRP-a.

Nakon pažljivog razmatranja, Žalbeno vijeće je jednoglasno odlučilo da je žalba nedopuštena.

Natrag