Vienna Insurance Group postavlja novu politiku dividendi

Datum objave: 29.11.2023.

Vienna Insurance Group dopušta svojim dioničarima da kontinuirano sudjeluju u njenom uspjehu od svog prvog uvrštenja na Bečku burzu 1994.

S obzirom na kontinuitet dividende i predvidljivost, VIG ima za cilj u budućnosti isplatiti dividendu po dionici koja je barem jednaka onoj dividende po dionici. prethodnu godinu i kontinuirano se povećava ovisno o stanju poslovnih prihoda. Dosadašnja politika dividende bila je vezana uz neto dobit Grupe i predviđala je raspodjelu u rasponu od 30 do 50%.

Kako bi se otpornost poslovnog modela odrazila i na dividendu, Uprava VIG-a po prvi put postavlja minimalnu dividendu na razini prethodne godine, na temelju snage kapitala Grupe.

Dividenda po dionici za financijsku godinu 2023. stoga će iznositi najmanje 1,30 eura u skladu s danas usvojenom politikom dividendi. Konačni prijedlog dividende objavit će Uprava s preliminarnim rezultatima za 2023. godinu.

Natrag