Veliki prasak u financijskom izvješćivanju

Datum objave: 11.10.2019. Broj 3 | Godina 2019

Nema sumnje da će primjena MSFI 17 tvrtkama predstavljati značajan teret i što se tiče kadra i novaca i rizika provedbe, međutim, za očekivati je da će benefiti nadmašiti negativne učinke a pogotovo opciju neodlučivanja za MSFI 17

Primjena Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja za ugovore o osiguranju (MSFI 17) odnosno International Financial Reporting Standard (IFRS 17) odgođena je za godinu dana na 1. siječnja 2022. Ne smijemo zaboraviti da se financijski rezultati i položaj tvrtke mogu značajno promijeniti u skladu s MSFI 17. Stoga je važno biti u stanju unaprijed procijeniti učinke novog Standarda kako bi se mogli adekvatno prilagoditi njima, usmjeriti rezultate i na pravilan i pravodobni način priopćiti promjene izazvane uvođenjem.

U usporedbi s MSFI 4, očekuje se da će novi standard MSFI 17 prikazati financijsku izvedbu i položaj osiguravajućih društava na što objektivniji i ekonomski konzistentniji način, poboljšati transparentnost izvještaja, omogućiti identifikaciju i razumijevanje istinskih pokretača poslovanja i omogućiti usporedivost između različitih osiguravajućih društava i tržišta širom svijeta. Očekuje se da će ove značajke uvažiti i investitori i analitičari i ostali dionici.

Nema sumnje da će primjena MSFI 17 tvrtkama predstavljati značajan teret i što se tiče kadra i novaca i rizika provedbe, međutim, za očekivati je da će benefiti nadmašiti negativne učinke a pogotovo opciju neodlučivanja za MSFI 17. Nema sumnje da će MSFI 17 postati svjetski standard i referentna točka. Neprijavljivanje u skladu s MSFI 17 investitori će potencijalno smatrati značajnim nedostatkom, što bi moglo dovesti do smanjenja vrijednost tvrtke.

Novi Standard zahtijeva u velikoj mjeri integrirane, povezane, dosljedne podatke i automatizirane procese. Iako je ovo definitivno početno opterećenje, ukupni pozitivni učinci automatiziranih i integriranijih procesa očekuju se u srednjem roku.

Naposlijetku, MSFI 17 pruža bolji uvid u istinske poslovne pokretače i financijski položaj subjekta, što predstavlja konkurentnu prednost u odnosu na tvrtke koje ne raspolažu s takvim informacijama,

Najzahtjevnije za osiguravatelje bit će promjene informacijskih sustava koje zahtijevaju obradu velike količine podataka uz fokus na automatizaciji kalkulacija i kvaliteti podataka; nadalje novi zahtjevi u području izvještavanja, osobito kod objavljivanja informacija, u prvi plan će staviti osjetljivost informacija; standard propisuje jasne kriterije za odabir metode prelaska, a sam proces iskazivanja postojećeg portfelja prema pravilima novog standarda predstavljat će veliki izazov i zahtijevat će značajan angažman društava. Potreba za obavljanjem izračuna na razini obračunske jedinice dodatno će zakomplicirati proces uvođenja standarda.

O značaju MSFI 17 ove je godine održan i jednodnevni specijalistički seminar u Hrvatskom uredu za osiguranje s glavnim predavačem dr. Borutom Erženom, glavnim konzultantom za IFRS 17 u slovenskoj tvrtki CRMT. Kako je tada rečeno, MSFI 17 se smatra velikim praskom u financijskom izvješćivanju u osiguravajućem sektoru. Prelazak na novi Standard će utjecati na mnoga područja unutar osiguravajućeg društva. S jedne strane može imati značajan utjecaj na financijski položaj i rezultate društva što na kraju može uzrokovati i promjenu strategije društva. Primjena Standarda, s druge strane, predstavlja i značajan operativni izazov osobito sa stajališta pripreme podataka i usvajanja odgovarajućih postupaka i alata za ispunjenje regulatornih zahtjeva unutar kratkih rokova. S Borutom Erženom smo prošli kroz osnovne principe Standarda, izazove i praktična rješenja kod implementacije, s posebnim naglaskom na njihovo rješavanje pomoću CCH Tagetikovog rješenja MSFI 17.

Koji je glavni razlog prolongiranja Standarda MSFI 17?

MSFI 17 odgođen je na prijedlog osiguratelja i njihovih reprezentativnih udruga koji su tražili rok od dvije godine, dok je IASB odobrio godinu dana, što konačno znači da se Standard mora usvojiti, i prva izvješća napraviti do početka 2022. uz izvještavanje o usporednim rezultatima temeljem MSFI-ja 17 od početka 2021. godine. Glavni razlog prijedloga za odgodu bio je taj što su osiguravajuća društva shvatila da se neće moći nositi sa zahtjevima u prvobitnom roku, uglavnom zbog složenosti, proširenosti posla koji treba obaviti i problema s resursima, i to u nekoliko područja: aktuarsko, informatičko upravljanje i upravljanje podacima, računovodstvo…

Koji su glavni principi i metode mjerenja MSFI-ja 17?

Glavna svrha uvođenja Standarda je postizanje veće razine ujednačenosti i usporedivosti financijskih izvještaja unutar osiguravajuće industrije, kao i između osiguranja i ostalih gospodarskih sektora. To se uglavnom postiže nametanjem korištenja ekonomskih principa, postojećih pretpostavki najbolje procjene i tržišnih podataka kao važnih načela mjerenja ugovora o osiguranju. Za mjerenje obveza na temelju najboljih procjena osiguratelji moraju odvojeno i izričito obračunati troškove podnošenja nefinancijskih rizika.

To predstavlja značajnu promjenu u postojećoj praksi kojom se obveze osiguranja obično mjere na temelju izvornih pretpostavki danih na prodajnom mjestu onih polica koje su se mogle prodati prije 20-30 godina, s implicitnim i neotkrivenim izračunom rizika.

Jedan od važnih novih aspekata Standarda su i načela i metode priznavanja dobiti proizašlih iz ugovora o osiguranju. Dobit će se postupno priznavati tijekom trajanja ugovora o osiguranju razmjerno razini osiguravajuće usluge pružene u izvještajnom razdoblju. S druge strane, svi gubici koji se očekuju u budućnosti od prodanih ugovora o osiguranju moraju se priznati odmah. Asimetrija u izračunu profita i gubitaka osobito je izražena zabranom kompenzacije gubitaka koji stvaraju profitabilne segmente. To se postiže uvođenjem Odjela računovodstva kao razine na kojoj se provode zasebna mjerenja.

Koje su glavne prednosti MSFI-ja 17?

Vjeruje se da će se uvođenjem Standarda postići glavni ciljevi IASB-a, a to su viša razina usporedivosti, transparentnost i odražavanje ekonomskih pogleda u financijskim izvještajima osiguratelja.

S druge strane, mjerenja i financijska izvješća prema novom Standardu omogućit će osiguravajućim društvima bolji i detaljniji uvid i razumijevanje njihovog poslovanja i pokretača istog. Zahtjev za eksponiranjem segmenata gubitaka i njihovi negativni učinci na financijske rezultate također će utjecati na oblikovanje i cijene ugovora o osiguranju koji će se kretati prema većoj razini segmentacije rizika i cijena.

Stoga će tvrtke koje će uskoro usvojiti Standard i aktivno ih koristiti za svoje interne procjene, usmjeravanje poslovanja i razvoj strategije biti u komparativnoj prednosti.

Novi Standard utjecat će na različite segmente osiguranja. Na što većinom?

Ono što čini adaptaciju ovog Standarda kompleksnim je to što zahtijeva angažiranje i čvrstu suradnju nekoliko sektora unutar osiguravajućeg društva: aktuari, računovodstvo, upravljanje informacijama i podacima, financije, kontrola/planiranje, upravljanje rizikom i kapitalom…

Također će se uprava trebati aktivno uključiti i razumjeti koncepte, sadržaj i pokretače financijskih izvještaja kako bi ih mogla protumačiti i pravilno reagirati. Prema novom Standardu financijski rezultati i položaj tvrtke mogu se značajno promijeniti. Unatoč tome, promjene će morati biti pravovremeno i na odgovarajući način priopćene dionicima.

Povezivanje svih ovih polja i aspekata i njihovo integriranje u jedinstven i dosljedan proces je veliki izazov.

MSFI 17 će biti veliki izazov i za aktuare. U kojoj se mjeri moraju pripremiti za novi Standard?

Aktuari će biti znatno integriraniji u proces pripreme i interpretacije financijskih izvještaja. Mislim da je glavni izazov za njih bolji uvid i razumijevanje načela i pitanja vezanih uz računovodstvo, jer novi standard puno čvršće povezuje aktuare s računovodstvom. Isto vrijedi i za računovodstvo.

Očekuje se da će glavni inputi aktuara biti budući novčani tokovi iz ugovora o osiguranju. U tom pogledu morat će napraviti iskorak iz Solventnosti II, jer standard MSFI 17 zahtijeva detaljnije i cjelovitije modeliranje. Između ostalog, ovo uključuje projekcije premija primljenih u budućnosti i potencijalna umanjenja što će biti novitet za aktuare.

Aktuari će također morati napraviti modele i pretpostavke u nekoliko drugih novih područja, kao što je, primjerice, određivanje prilagodbe rizika, izračunavanje ovisnosti između izravnog osiguranja i reosiguranja itd. Zadaci između ostalog također zahtijevaju primjenu puno razumne prosudbe i donošenje odluka, što istovremeno povećava i odgovornost aktuara.

Preduvjet za suočavanje s povećanim zahtjevima je uspostavljanje integriranih i sveobuhvatnih alata, strukturiranog procesa i najvažnije trenutne dostupnosti potrebnih podataka u strukturiranom i konzistentnom obliku.

Neki kažu da će MSFI 17 koštati više od Solventnosti 11. Je li to istina?

Procjene troškova usvajanja MSFI-a 17 kreću se od jednog milijuna po pojedinačnoj tvrtki do 50 milijuna za najveće grupe. Općenito, mogao bih reći da je sigurno da je ovaj Standard zahtjevniji i da će izistkivati veće napore i troškove od Solventnosti II.

Već sam spomenuo specifičnosti i ključne izazove, a jedan od najvažnijih je taj da utječe i čvrsto povezuje različita polja od kojih se svako mora prilagoditi metodama, procesima, sustavima. Standard MSFI 17 govori o glavnim mjerenjima financijskih rezultata i položaja čija su izvješća od najvećeg interesa za dionike. Solventnost se bavi adekvatnošću kapitala i povezanim rizicima te je pretežno gledana unaprijed iz određenog razdoblja. Više je orijentirana na modeliranje, pa je teret uglavnom usmjeren na aktuare i funkcije upravljanja rizikom. Položaj Solventnosti od najvećeg je interesa za regulatorna tijela.

Tvrtka CRMT je CCH Tagetikov distributer i partner u CEE regiji. Na radionici koja je bila organizirana s HUO-om govorili ste o softveru CCH Tagetik IFRS 17 koji automatizira usklađivanje s proširenim zahtjevima. Možete li nam reći više o tome?

Rješenje CCH Tagetik kombinira financijske i operativne procese u jedinstvenu automatiziranu i integriranu platformu koja koristi financijsku inteligenciju baziranu na izračunatim kalkulacijama i izvještajima. To je prvo rješenje za upravljanje poslovanjem koje se također može temeljiti na oblaku. Automatski bilježi podatke iz različitih informacijskih sustava i različitih poslovnih procesa, kombinira ih i poboljšava te pohranjuje u integrirano vlastito spremište zajedno s dobivenim rezultatima. Dio integriranog poslovnog rješenja je i CCH Tagetik IFRS 17 Engine.

Rješenje MSFI 17 je sveobuhvatno i cjelovito end to end rješenje koje proizvodi za MSFI 17 relevantne izračune i izvještaje na temelju osiguranih novčanih tokova kao glavnih inputa. Mogućnosti ETL-a ugrađene u Rješenje također se mogu koristiti za generiranje ili izmjenu novčanih tokova i čišćenje podataka.

Jedna od naših glavnih prednosti je to što naše Rješenje ima ulogu analitičke potpore; nije ni aktuarski niti knjigovodstveni softver, već negdje između, kombinirajući ova dva svijeta što je i jedan od glavnih izazova u MSFI-u 17. Dodajući ovom 15 godina iskustva u obradi podataka u osiguravajućoj industriji i za osiguravajuća društva, sigurno smo korak ispred konkurencije, koja za MSFI17 uglavnom samo nadograđuje postojeće alate.

Razgovarala: Nataša Gajski Kovačić

Natrag