Vaš najbolji saveznik – Triglav dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Datum objave: 25.11.2021. Broj 11 | Godina 2021

Važno je istaći da dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućava pregled odmah, odnosno u roku do tri dana u trenucima kada je Vama ili Vašim najmilijima zdravlje ugroženo; zatim najbolju negu, dostupnost vrhunskih lekara i pristup najmodernijoj dijagnostici

Polazeći od krilatice – osiguranje je jeftino, a šteta skupa, cilj Triglav osiguranja je da se osiguranicima zdravstvenog osiguranja, u slučaju narušenog zdravlja i eventualnih nezgoda, pruži brza, adekvatna i kvalitetna nega. Situacija sa COVID-19 pandemijom dodatno je uticala na podizanje svesti o važnosti kvalitetnih i dostupnih medicinskih usluga i doprinela istraživanju alternativnih izvora finansiranja zdravstvene zaštite. Klijent je čitave godine osiguran određenom sumom i dostupne su mu privatne zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srbije, a olakšavajuću okolnost predstavlja činjenica da je premija osiguranja unapred poznata. S druge strane, ukoliko zdravstvene usluge plaća direktno „iz džepa”, to može biti značajno opterećenje za lične finansije.

Važno je istaći da dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućava pregled odmah, odnosno u roku do tri dana u trenucima kada je Vama ili Vašim najmilijima zdravlje ugroženo; zatim najbolju negu, dostupnost vrhunskih lekara i pristup najmodernijoj dijagnostici. Ono obezbeđuje i privilegovan tretman bez čekanja i plaćanja, posetu lekaru van radnog vremena, kreiranje paketa zdravstvenog osiguranja koji odgovara individualnim potrebama. Lekari Triglav medicinskog kontakt centra na raspolaganju su 24/7, a pružaju i savetodavnu pomoć u vezi sa različitim tegobama; informacije o lekovima, načinu doziranja, neželjenim efektima, kontraindikacijama; daju savete pre putovanja o preporučenim terapijama i neophodnim vakcinacijama.

Postoje individualno, porodično i kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Individualno podrazumeva da je polisom osigurano jedno punoletno lice, dok na porodičnoj može biti više lica koja pripadaju jednoj porodici i prijavljena su na istoj adresi. Prema sopstvenim potrebama i budžetu možete napraviti svoj paket, jer su dopunska pokrića opciona. Minimalan broj lica za kolektivno ugovaranje je 20, a među osiguranicima mogu biti i zaposleni i članovi njihovih porodica. U nekim granama privrede, kao što je IT, dobrovoljno zdravstveno osiguranje je postalo standard. Jedino se postavlja pitanje koji paket pokrića dobijaju zaposleni. Takođe je primetno i povećanje interesovanja građana, posebno mladih porodica čiji su nosioci već imali iskustvo u pokriću troškova zdravstvene zaštite preko dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje su ugovorili njihovi poslodavci.

Ponuda paketa i pokrića koji se mogu ugovoriti polisom zdravstvenog osiguranja je raznolika. Na prvom mestu se radi o polisama koje pokrivaju troškove vanbolničkog lečenja, a uključuju preglede lekara specijalista, dijagnostička ispitivanja, laboratorijske analize i drugo. Osim smeštaja u bolnici i ispitivanja, pokriće za bolničko lečenje obuhvata i hirurške intervencije do 100.000 evra.

U prvoj polovini 2021, prema izveštaju Narodne banke Srbije, tržište zdravstvenog osiguranja zabeležilo je rast od 18,2%. Istovremeno Triglav osiguranje je ostvarilo rast od 32,8%, sa povećanjem tržišnog učešća sa 7% na 8%. Postojeća poreska olakšica doprinosi razvoju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Poslodavac je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na iznos premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do iznosa od 6.062,00 RSD mesečno po zaposlenom.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je osobama koje vode zdrav način života i posvećeni su preventivnim aktivnostima u očuvanju zdravlja. Moguće ga je ugovoriti na prodajnim mestima Triglav osiguranja, kao i putem mejla ­zdravstveno.osiguranje@triglav.rs.

Natrag