Utjecaj koronavirusa na poslovanje Triglav osiguranja

Datum objave: 22.05.2020.

Društvo je procijenilo vlastito stanje solventnosti za prvo tromjesečje 2020. Rezultati procjene su pokazali da Društvo i dalje posjeduje adekvatnu razinu solventnosti odnosno SCR omjer od 173% (na 31.12.2019. omjer je iznosio 172,8%) što je značajno iznad regulatornog minimuma od 100%.

Triglav osiguranje d.d. sukladno izdanim preporukama EIOPA-e i HANFA-e društvima za osiguranje vezano uz javno objavljivanje informacije o učinku koronavirusa/COVID-19 na poslovanje, a sukladno novim saznanjima o dinamici i efektima pandemije, očituje se kako slijedi.

Društvo je procijenilo vlastito stanje solventnosti za prvo tromjesečje 2020. Rezultati procjene su pokazali da Društvo i dalje posjeduje adekvatnu razinu solventnosti odnosno SCR omjer od 173% (na 31.12.2019. omjer je iznosio 172,8%) što je značajno iznad regulatornog minimuma od 100%. Dodatno se provode i tjedne procjene solventnosti koje promptno reflektiraju ekonomske efekte pandemije na SCR omjer, te u kojima nije utvrđeno značajno negativno odstupanje u odnosu na izračun SCR omjera za 31.3.2020. Time je potvrđena visoka financijska otpornost Društva unatoč pandemiji COVID-19 i potresu koji je zadesio Zagreb 22.3.2020.

Detaljne informacije o rizičnom profilu Društva javno su dostupne u Izvješću o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) za 2019., te u trenutku objave ažuriranih informacija nije bilo značajnih promjena u profilu rizičnosti.

Društvo je u prvom kvartalu 2020. ostvarilo veći premijski rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uzimajući u obzir efekte pandemije, u tekućoj godini očekivan je određeni pad premijskog volumena, no imajući u vidu popuštanje mjera i vraćanje ekonomske aktivnosti, Društvo očekuje stabilizaciju i ublažavanje pada premije.

U pogledu likvidnosti, Društvo u trenutnom okruženju održava visoku razinu likvidnih i novčanih sredstava kako bi i dalje bilo u mogućnosti pravovremeno ispuniti sve razumno predvidljive, ali i izvanredne novčane obveze. Društvo je i prije pandemije preferiralo konzervativni stil ulaganja te većinski udio u investicijskom portfelju čine državne obveznice Republike Hrvatske.

Društvo će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije oko pandemije COVID-19, te će postupati u skladu s novim saznanjima, uključujući daljnje upute i preporuke nadzornih tijela.

Natrag