;

Usporavanje dinamike rada

Datum objave: 01.02.2009. Broj 1 | Godina 2009

Osiguratelji se nerijetko žale da ih zakonodavac, pa i nadzorni organ, u pravilu zaobilaze prilikom donošenja zakona, propisa, pravilnika i drugih akata koji im propisuju uvjete po kojima će živjeti i poslovati. Jesu li zaobiđeni i kod donošenja Pravilnika o promidžbenim aktivnostima? Odgovor na to pitanje potražili smo od Darka Cesara, predsjednika Udruženja osiguratelja pri HGK, krovne udruge svih osiguratelja u Hrvatskoj.

Gospodine Cesar, je li se Hanfa konzultirala s Udruženjem osiguratelja prije donošenja Pravilnika o promidžbenim aktivnostima?
S Udruženjem ne, iako to ne isključuje mogućnost da su razgovarali s nekim od osiguratelja pojedinačno.

Ali Udruženje predstavlja svih 25 osiguratelja, dakle cijelu branšu, i ne čini mi se logičnim da bi Hanfa išla na pojedinačne kontakte. 
To i ne bi bilo logično.

Je li Udruženje već reagiralo na Pravilnik?
Da. Konzultirali smo članice i nakon dobivenih komentara i pitanja poslali smo Hanfi više desetaka pitanja vezanih kako uz Pravilnik u cjelini tako i uz odredbe koje nam se ne čine prihvatljivim.

Što se najviše zamjera Pravilniku i njegovim autorima?
Najveći problem je rok od 30 dana koliko može trajati čekanje na Hanfino odobrenje zahtjeva za promidžbenu aktivnost. Na to se onda može nadovezati još 30 dana za eventualne korekcije zahtjeva što u potpunosti onemogućuje osiguratelje da promptno reagiraju u promidžbenim akcijama.
Mi danas živimo u dinamičnom poslovnom okruženju i uvjetima kakvi jesu pri čemu su brzina i vrijeme najčešće odlučujući faktor u tome hoćeš li napraviti neki posao ili ne, hoćeš li prodati ono što nudiš tržištu ili ne. Ovaj Pravilnik će usporiti dinamiku rada osiguratelja i to mu je najveći nedostatak.

Ima toga, vjerojatno, još?
Dakako, naše primjedbe i pitanja ispisani su na nekoliko stranica. Pravilniku u cjelini zamjeramo njegovu sveobuhvatnost, propisuje se kontrola i onoga što ne bi trebalo, a i onoga što ne spada u promidžbu. Nejasno je, na primjer, treba li na odobrenje slati i logotip s porukom koja se možda već godinama koristi u Europi, materijale koji govore o povijesti društva, brojčane pokazatelje, kao i niz drugih stvari.

Upalo mi je oči da Pravilnik, uz ostalo, strogo zabranjuje zastupnicima osiguranja da se bave promidžbom svog društva bez odobrenja Hanfe. Nije li prodaja osigurateljnog proizvoda na neki način uvijek i promidžba? Tko je taj tko će određivati što je u zastupnikovoj prodaji informacija, a što promidžba? Tko će to kontrolirati?
Mislim da se odgovor krije upravo u toj spornoj, za nas za sada nedovoljno jasnoj, sveobuhvatnosti Pravilnika bez određenih specifikacija. Cilj je Pravilnika da zaštiti potrošača od eventualne obmane u promidžbi, a pod to se onda stavljaju i stvari koje sa zaštitom potrošača nemaju direktne veze.

Kad ste već spomenuli zaštitu potrošača, odnosno u ovom slučaju potencijalnog kupca osigurateljnih proizvoda, nisu li potrošači već zaštićeni Zakonom o osiguranju. Naime, u čak tri alineje članka 65. (a, b i c) tog Zakona jasno se precizira što osiguratelji smiju, a što ne u promidžbi? 

Osobno smatram da je to što se navodi u Zakonu o osiguranju davalo Hanfi sasvim dovoljnu mogućnost nadzora nad zaštitom potrošača i svih njegovih interesa. S obzirom da nismo surađivali u izradi Pravilnika nažalost ne znam što je nagnalo Hanfu da ide u izradu tako sveobuhvatnog Pravilnika. On je mogao biti kraći, jasniji i znatno određeniji. U ovom trenutku takav Pravilnik nam nije trebao jer, uz sve prisutne probleme na tržištu, može samo dodatno usporiti aktivnost branše.

Gospodine Cesar, Vi ste i predsjednik Uprave Merkur osiguranja. Poštuje li Vaša tvrtka odredbe Pravilnika koji je stupio na snagu 1. siječnja? 
Naravno, poslali smo Hanfi na odobrenje sav naš promidžbeni materijal – od logotipa i prospekata do plakata, radio i TV spotove itd … Ako su to učinila i ostala 24 društva teško da bilo tko može računati na odgovor za 30 dana.

Natrag