;

Usklađenost između stvarnih potreba klijenata i ugovorenog osiguranja jedini je ispravan put u provođenju osigurateljne djelatnosti

Datum objave: 20.12.2019. Broj 4 | Godina 2019

EIOPA je provela anketu među europskim osigurateljima i sastavila tematski izvještaj koji je identificirao sljedeće ključne nedostatke kada su u pitanju putna osiguranja: slučajeve distributera u osiguranju koji uzimaju visoke provizije od društava za osiguranje po svim kanalima distribucije proizvoda putnog osiguranja kao i slučajeve veoma niskih kvota šteta u putnom osiguranju. Pitali smo neka od vodećih osiguravajućih društva da prokomentiraju rezultate ankete

Kako bi potrošači, društva za osiguranje i ostali sudionici bolje razumjeli proizvode putnog osiguranja, identifikaciju potencijalnih izvora rizika i štete za potrošače te kako bi se poduzele eventualne potrebne nadzorne radnje, EIOPA je provela anketu među europskim osigurateljima i sastavila tematski izvještaj koji je identificirao sljedeće ključne nedostatke: slučajeve distributera u osiguranju koji uzimaju visoke provizije od društava za osiguranje po svim kanalima distribucije proizvoda putnog osiguranja; slučajeve veoma niskih kvota šteta u putnom osiguranju (prosječna provizija u putnom osiguranju iznosila je 24 posto zaračunate bruto premije, dok je prosječna kvota šteta iznosila 40 posto zaračunate bruto premije); kod proizvoda putnog osiguranja uočen je značajan postotak otklona šteta uslijed neprovođenja prethodnih medicinskih pregleda osiguranika, koje iz tog razloga društva za osiguranje ne prihvaćaju u pokriće rizika. Pitali smo neka od vodećih osiguravajućih društva da prokomentiraju tu anketu, ali i da nam otkriju što u segmentu putnih osiguranja nude svojim klijentima. Donosimo njihove odgovore.

WIENER: Iako su u uvjetima osiguranja navedene okolnosti pod kojima klijent nije u pokriću, također je navedeno da osiguratelj uvijek garantira pomoć osiguranoj osobi u bilo kojoj situaciji neposredne smrtne opasnosti, neovisno o isključenjima. Kako se radi uglavnom o kratkoročnom osiguranju koje se većinom sklapa u turističkim agencijama, dodatno provođenje medicinskih pregleda osiguranika ili dodatna procjena koja se inače primjenjuje za životna osiguranja nije moguća niti je troškovno opravdana. Primarna namjena je putovanje, a sekundarna ugovaranje putnog osiguranja kojim se u tom razdoblju želi zaštiti sebe i svoju obitelj od situacija koje zahtijevaju neodgodivu zdravstvenu zaštitu. Wiener putno osiguranje pruža upravo takvu vrstu zaštite, kroz pristupačnu cijenu i razumnu osiguranu svotu za područje putovanja.

GRAWE: Stopa pritužbi na štete po policama putnog osiguranja u prvih deset mjeseci ove godine u GRAWE-u iznosi 0,1 posto što nam govori da su GRAWE-ovi osiguranici zadovoljni s proizvodom, pristupom, brigom i isplatom šteta kada do štetnog događaja dođe. Podneseno izvješće sastavljeno je temeljem ankete među europskim osigurateljima, od kojih svatko ima svoju strategiju, proizvode i pristup, stoga se i rezultati (ne)zadovoljstva razliku od osiguratelja do osiguratelja.

UNIQA: Premije osiguranja moraju biti dostatne za pokriće svih vjerojatnih rizika i troškova za svakog osiguranika te se računaju kompleksnim matematičkim metodama. Kvota šteta, odnosno omjer između premije i šteta podložan je oscilacijama jer ovisi o mnogobrojnim faktorima. U UNIQA osiguranju u posljednje vrijeme pratimo trend rasta kvote šteta. Razlog otklona koji navodite, a koji se odnosi na neprovođenje prethodnih medicinskih pregleda, nije nam poznat. Važno je, međutim, znati da štetni događaj mora biti budući i neizvjestan da bi se mogao osigurati.

MERKUR: Nedostatci na koje je upozorila EIOPA putem svog tematskog izvještaja (visoke provizije, niske kvote štete, visoke stope otklona šteta) mogu sugerirati da kod određenih osiguratelja postoji potencijalna neusklađenost između samog proizvoda odnosno ugovorene police i stvarnih zahtjeva i potreba klijenata.

Merkur osiguranje u svom se poslovanju strogo pridržava pravila definiranih kroz IDD regulativu pri čemu posebnu pažnju posvećujemo upravo ispitivanju zahtjeva i potreba klijenata prije sklapanja ugovora o osiguranju te smo u tom smislu niti nismo izloženi nedostacima koji su uočeni u izvješću.

ALLIANZ: Allianzu je iznimno važan otvoren i fer odnos sa svojim klijentima u ponudi i u ostvarivanju prava kod svakog našeg proizvoda. EIOPA je na putnom osiguranju uočila kako neki osiguratelji imaju čak 77 posto provizije, a kvota šteta ispod 20 posto zaračunate bruto premije, te znatno odstupaju od prosjeka. Provizijske stope distributera koje postoje na nekim drugim tržištima su neuobičajeno visoke, a kvote šteta na nekim drugim tržištima iznimno niske i nisu naša praksa u Hrvatskoj.

Klijentima želimo maksimalno približiti prednosti zaštite od rizika u različitim situacijama, posebno imajući u vidu činjenicu da tek posljednjih godina raste osviještenost osiguravanja od neželjenih situacija na putovanjima. Zato se statistički otkloni šteta te povratne informacija naših klijenata redovno prate i analiziraju te ne nailazimo na situacije koje navodite u vašem upitu.

EIOPA očekuje da se svi sudionici na tržištu u potpunosti pridržavaju IDD-a, te napominje da će zajedno s nacionalnim nadzornim tijelima pojačati nadzor temeljen na riziku nad društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju. Što mislite o tome?

WIENER: U cilju poboljšanja usluge i zadovoljstva naših klijenata, svako usmjeravanje i dodatne upute kroz pojačani nadzor nadležnih tijela je dobrodošlo, kako za osiguravajuća društva, tako i za posrednike. Imati zadovoljnog klijenta naš je prioritet, a jedan od načina na koji to možemo ostvariti jest kroz kvalitetan i prihvatljiv program prilagođen potrebama klijenata u segmentu putnog osiguranja.

GRAWE: Budući da je u fokusu Direktive o distribuciji osiguranja (IDD) zaštita potrošača, sasvim je razumno očekivati od nadzornih tijela da osiguraju poštivanje odredbi IDD-a, odnosno u Republici Hrvatskoj Zakona o osiguranju, a sve s ciljem osiguravanja jednake razine zaštite prava potrošača odnosno svih korisnika osiguravateljnih usluga na tržištu, što GRAWE Hrvatska d.d. u potpunosti podržava.

UNIQA: Slažemo se da je važno razumjeti proizvod koji se kupuje, posebno ako se radi o financijskom proizvodu, odnosno proizvodu osiguranja. Zato je kod ugovaranja potrebno provjeriti odgovara li ponuđeno osobnim potrebama za osiguranjem te se potpuno informirati. UNIQA svojim klijentima transparentno i u pisanom obliku daje podatke o pokrićima koje nudi, ali i stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

MERKUR: Vjerujemo da je usklađenost između stvarnih zahtjeva i potreba klijenata i ugovorenog osiguranja jedini mogući i ispravan put u provođenju osigurateljne djelatnosti i tim načelom se rukovodimo u svakodnevnoj praksi. Pri tome se, u provođenju naše djelatnosti, u potpunosti pridržavamo važeće IDD regulative.

ALLIANZ: Svaku zakonsku obvezu, kao i nove zakonske prilagodbe primjenjujemo na cijelo naše poslovanje. Sva prava prema potrošačima se automatski primjenjuju prilikom ponude i ugovaranja naših polica osiguranja. Pozdravljamo sve napore internacionalnog i nacionalnog regulatora koji potiču i prate primjenu regulative i istovremeno promiču zdrav i održiv rast naše ukupne industrije.

Kojim kanalima u Vašem društvu najčešće prodajete putna osiguranja? Koliko je porasla online prodaja takve vrste osiguranja?

WIENER: Putna osiguranja i dalje se vrlo često prodaju kroz turističke agencije, budući da su iste dužne putniku ponuditi paket putnog osiguranja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu. S druge strane, u Wieneru trenutno najveći rast putnih osiguranja bilježi online kanal prodaje. Dio klijenata koji žele nešto veću slobodu i samostalnost planiraju samostalno svoja putovanja i smještaj kroz web stranice kao što su Airbnb ili Booking.com te u tom slučaju češće odabiru ugovaranje putnog osiguranja online.

GRAWE: Hrvatska d.d. najčešće prodaje putna osiguranja putem direktne prodaje. Iz dana u dan sve više ljudi bira jednostavnije kanale prodaje i to je jedan od razloga zašto i GRAWE iz godine u godinu bilježi rast online prodaje putnih osiguranja. U ovoj godini je oko 30 posto polica putnog osiguranja bilo sklopljeno putem online prodaje.

UNIQA: Najviše putnih osiguranja ugovara se kanalom ekskluzivne prodaje, potom agencijskim kanalom nakon čega slijede ostali kanali prodaje (broker, bankoosiguranje, online). To pokazuje da znatan broj osiguranika i dalje preferira direktan kontakt s prodavačem osiguranja i za njih je i dalje najbolji kanal direktna prodaja. Online prodajni kanal pokazao se kao dobro rješenje za klijente koji žele brzo i jednostavno ugovoriti osiguranje iz udobnosti vlastitog doma. Prednost online ugovaranja putnog jest što klijent ostvaruje dodatnih 10 posto popusta i što jednostavno i brzo može doći do svoje police.

MERKUR: U našem društvu putno osiguranje najčešće prodajemo putem naše interne prodajne mreže te putem web-a.

ALLIANZ: Naša putna osiguranja nude se i realiziraju kako putem naših digitalnih kanala tako i preko turističkih agencija i ostalih partnera. Prodaja putem naše web stranice je u kontinuiranom porastu, jer se očito klijenti žele sve više dobro unaprijed i direktno informirati o našim proizvodima. Sve informacije su na našim stranicama lako dostupne, jasne i nude individualnu ponudu prema točnim parametrima koje unosi klijent. Takav način prodaje kod svih osiguranja smatramo važnim kako bi razvijali vlastitu digitalnu prodaju.

Bilježi li rast ukupna bruto premija putnih osiguranja u Vašem osiguravajućem društvu?

WIENER: Bruto premija putnog osiguranja u Wieneru bilježi značajan rast od preko 20%. Zahvaljujući već spomenutim novim trendovima putovanja koje donose Airbnb ili Booking, sve više klijenata odlučuje se na samostalno ugovaranje putnog osiguranja i prepoznaje Wiener osiguranje kao pouzdanog osiguratelja.

GRAWE: Ljudi su sve više svjesni potencijalnih financijskih gubitaka za vrijeme putovanja u slučaju bolesti, nesreće, spašavanja prilikom ozljeda na skijanju, troškova prijevoza ozlijeđenog pacijenta u domovinu, izgubljene ili uništene prtljage, propuštenih letova, otkaza putovanja, pronalaženja najbliže zdravstvene ustanove bez obzira radi li se o javnoj ili privatnoj, pomoći kod prevladavanja jezičnih barijera.

Naša polica putnog osiguranja u svom osnovnom paketu pruža cjelovitu zaštitu naših osiguranika, jer uključuje zdravstveno osiguranje, osiguranja za slučaj nezgode i osiguranje prtljage. Dodatno se može ugovoriti osiguranje od odgovornosti za štete prema trećim osobama i otkaz putovanja. Prednosti našeg cjelovitog proizvoda rezultiraju kontinuiranim rastom premije putnih osiguranja.

UNIQA: Ako promatramo prvih deset mjeseci ove godine, primjećujemo ukupan pad premije, ali su pojedini mjeseci bili bolji od prošlogodišnjih i sezona ugovaranja zimskih putovanja tek počinje.

MERKUR: U 2019. u provođenju putnog osiguranja bilježimo premijske rezultate koji su na razini prošle godine s time da se do kraja ove godine, potaknuto početkom skijaške sezone očekuje povećano ugovaranje polica putnog osiguranja.

ALLIANZ: Iako je udio putnih osiguranja u premijama ukupnih osiguranja i dalje na razini cijelog tržišta relativno skromno, posljednjih godina bilježi kontinuirani rast. Allianz u tom rastu doprinosi značajno, s čestim rastom jačim od tržišta.

Bilježite li uoči skijaške sezone porast ugovaranja putnih zdravstvenih osiguranja te kakva su Vam očekivanja za ovu sezonu?

WIENER: Svake godine bilježimo veći broj ugovorenih putnih osiguranja koji se odnosi na skijašku sezonu. Skijaši su svjesni potencijalnih opasnosti koje vrebaju na skijaškim stazama i žele se unaprijed osigurati kako bi mogli nesmetano uživati na skijanju. Prema podacima u sustavu, ako odredimo razdoblje ugovaranja od 1. rujna do 10. studenoga ove i prošle godine, a da je početak i istek osiguranja u siječnju (kada najviše ljudi odlaze na skijanje), bilježimo premijski rast od oko 30 posto.

GRAWE: Zahvaljujući većoj svijesti osiguranika o potencijalnim rizicima za vrijeme putovanja, dobroj ponudi pokrića te mogućnosti jednostavnog i sigurnog načina ugovaranja putnog osiguranja GRAWE bilježi kontinuirani rast prodaje cijele godine, a pogotovo uoči skijaške sezone. Tako i u ovoj skijaškoj sezoni očekujemo nastavak rasta prodaje putnih osiguranja.

UNIQA: Već je zabilježen porast ugovaranja putnog osiguranja u listopadu, no i tijekom studenog, pa i prosinca očekujemo porast ugovaranja polica putnog zdravstvenog osiguranja uoči nove skijaške sezone. Prihvatljiva cijena, jednostavnost korištenja usluge i velik izbor pokrića – od zbrinjavanja u bolnici, preko troškova spašavanja, privatne odgovornosti, povrata uplaćenog aranžmana u slučaju otkaza puta, kašnjenja leta, osiguranja prtljage, pokrića u tuzemstvu, pokrića stranaca na području RH – sve su to prednosti UNIQA putnog osiguranja koje naši građani sve više prepoznaju i koriste.

MERKUR: Većina hrvatskih građana na skijanje odlazi izvan granica Republike Hrvatske. Samim time uoči skijaške sezone se javlja povećana potreba za ugovaranjem putnih osiguranja te dolazi i do porasta broja ugovorenih polica. Ovaj trend je na hrvatskom osigurateljnom tržištu prisutan već godinama, a očekujemo da će slična situacija biti i ove godine.

ALLIANZ: Svake godine bilježimo sve veći interes za putnim osiguranjima tijekom zimskih praznika, posebno zbog zdravstvenog osiguranja koje može podmiriti troškove liječenja u slučaju nepredvidljivih rekreacijskih ozljeda. Očekujemo nastavak rasta ugovaranja putnog zdravstvenog osiguranja i ove nadolazeće zimske sezone.

Koliko u prosjeku godišnje isplaćujete šteta po osnovi putnih zdravstvenih osiguranja i zbog čega najčešće?

WIENER: Godišnje obradimo oko 400 slučajeva, najčešće zbog troškova boravka u bolnici i hitnih zdravstvenih intervencija kao što su ozljede i stomatološke usluge.

GRAWE: Najčešće se radi o akutnim oboljenjima kao što su gripa, crijevne viroze i trovanje hranom. Međutim, treba naglasiti da do najvećih iznosa šteta dolazi uslijed nezgoda koje zahtijevaju boravak u bolnici, spašavanje i transport osiguranika, a takvi troškovi su višestruko veći od prosječne štete. Troškovi zdravstvenih usluga kreću se od nekih 600,00 kn pa na više, a vrtoglavo rastu ako se radi o troškovima zdravstvenih usluga nastalih u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija.

UNIQA: Godišnje se prijavljuje više stotina šteta, a najčešće su one zbog manjih zdravstvenih problema nastalih za vrijeme putovanja. Svake godine imamo i nekoliko slučajeva ozbiljnijih zdravstvenih problema naših klijenata. Radi se o iznenadnim zdravstvenim problemima koji ugrožavaju život osiguranika pa je nužno zbrinjavanje u bolnici. Nekad je to čak i operacija, a nekoliko puta smo organizirali povratak bolesnika u Hrvatsku u pratnji medicinskog osoblja.

Za vrijeme skijaške sezone najčešće su ozljede zbog kojih je ponekad potreban i hitan transport helikopterom. U takvim trenucima važno je imati efikasnu medicinsku podršku i uputu kako postupiti, što naši osiguranici ostvaruju putem iskusnih službi asistencija čija usluga im je na hrvatskom jeziku dostupna 24 sata. Gubitak prtljage te otkaz putovanja su također rizici koji se relativno često ostvaruju i zbog kojih je važno imati policu osiguranja.

MERKUR: Police putnog osiguranja koriste se primarno za pokriće troškova medicinskih usluga nastalih u inozemstvu koje su posljedica bolesti ili nezgode.

ALLIANZ: U posljednjih nekoliko godina kontinuirano raste broj i ukupan iznos isplaćenih šteta kod putnog osiguranja. Najveći broj šteta isplaćujemo zbog zdravstvenih troškova tijekom putovanja te kod otkaza putovanja.

Koliko je prosječna cijena putnog osiguranja za skijanje i kakve pakete imate u ponudi?

Wiener: Prosječna cijena putnog osiguranja za jednu osobu, primjerice 7 dana skijanja u Europi sa svotom od 15.000,00 EUR za pokriće putnog zdravstvenog osiguranja, može se ugovoriti po cijeni već od 48 kn ugovaranjem preko naše web stranice, dok za četveročlanu obitelj cijena iznosi 105 kn.

Osim putnog zdravstvenog osiguranja, mogu se ugovoriti dodatna osiguranja koja dodatno štite od nepredvidivih okolnosti koje nas mogu zadesiti na putovanju, poput ugovaranje osiguranja prtljage, osiguranja paketa nezgode koji uključuje smrt uslijed prometne nezgode, loma kosti i nošenja gipsa, zatim osiguranje privatne odgovornosti, osiguranje kašnjenja leta ili osiguranje otkaza putovanja. Također, klijent može odabrati želi li ugovoriti pojedinačno, obiteljsko (do 5 osoba), grupno ili godišnje putno osiguranje.

GRAWE: GRAWE putno osiguranje može se ugovoriti za jednu osobu, obitelj ili grupu. Svako od njih, u sklopu GRAWE TOUR putnog osiguranja, odabire broj dana koje će provesti na putovanju, od jednog dana do jedne godine. Cijene ovise o broju dana putovanja i ugovorenim pokrićima.

GRAWE u osnovnom paketu nudi sve ono što treba svakom putniku tijekom putovanja, a to su tri bitna osiguranja: zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje prtljage. Uz osnovna pokrića može se dodatno ugovoriti osiguranje privatne odgovornosti i osiguranje otkaza putovanja.

UNIQA: Klijent može odabrati neki od ponuđenih paketa putnog osiguranja koji se razlikuju po opsegu pokrića i osiguranom iznosu. Klijenti mogu i sami kreirati svoju policu putnog osiguranja odabirom pokrića koja trebaju, ovisno o vrsti putovanja, destinaciji i trajanju.

Cijena osiguranja ovisi o trajanju putovanja, broju osoba, razlogu putovanja te odabranim pokrićima. Putuje li ugovaratelj s obitelji, ugovara se obiteljsko osiguranje, a za grupu se ugovara grupno. Ovisno o pokrićima i broju putnika, za obiteljska i grupna putna osiguranja odobravaju se popusti na premiju. Cijena ovisi o trajanju puta, broju osoba, razlogu puta, odabranim pokrićima i visini osiguranja.

Primjerice, za putovanje u inozemstvo klijenti mogu odabrati između tri ponuđena paketa: economy, business i first class. Sva tri paketa sadrže zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode te osiguranje prtljage koji se razlikuju po osiguranim iznosima dok najveći paket first class ima i privatnu odgovornost. Klijent može sam napraviti izračun i ugovoriti putno osiguranje online https://www.uniqa.hr/fizicke-osobe/imovina-osobe/putno-osiguranje/33

MERKUR OSIGURANJE: Cijena putnog osiguranja može značajno varirati ovisno o trajanju osiguranja (dnevno osiguranje ili godišnja polica), ugovorenom opsegu pokrića i svoti osiguranja i odredišnoj destinaciji. Cijena polica osiguranja u trajanju od 7 dana kreće se već od 50 kn pa na više.

ALLIANZ: U paketu putnog osiguranja nudimo klijentima putno zdravstveno osiguranje za putovanja u inozemstvo, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje od privatne odgovornosti, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Klijent sam može odabrati od koje se vrste rizika želi osigurati.

Premija putnog osiguranja je individualna i ovisi o trajanju vašeg putovanja, iznosu osobu koje pokriva osiguranje, a minimalan iznos je 35 kuna po polici te se plaća u cijelosti prije putovanja.

Zdravstveno osiguranje u sklopu putnog osiguranja obuhvaća:

 • troškove nužnog liječničkog tretmana
 • troškove lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik
 • nužna medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja propiše liječnik
 • kliničko liječenje znanstveno priznatim metodama
 • troškove prijevoza priznatih službi za hitne slučajeve s ciljem medicinskog prijema u bolnicu ili prijevoz do najbližeg raspoloživog liječnika
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ako je medicinski indicirano i ako je propisao liječnik
 • troškove operacije
 • troškove repatrijacije osiguranika
 • stomatološku uslugu s ciljem oslobađanja akutne zubobolje

Hrvatski građani koji otputuju u inozemstvo bez putnog zdravstvenog osiguranja, a tamo im se dogodi neki nepredviđeni štetni događaj, mogu dio troškova nadoknaditi preko europske zdravstvene iskaznice (EZI). Što iskaznica ne pokriva, a pokriva putno osiguranje?

WIENER: Ukoliko klijent posjeduje europsku zdravstvenu iskaznicu koju je dobio od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a putuje na područje Europske unije, u Švicarsku ili neku od država EEP (Island, Lihtenštajn ili Norveška), može tu karticu koristiti kako bi njome pokrio troškove neodgodive zdravstvene zaštite. S druge strane, putno osiguranje može se ugovoriti za bilo koju zemlju Europe ili svijeta. Dodatno, još jedna od razlika u odnosu na putno osiguranje jest ta što korisnici EZI-a koriste zdravstvenu uslugu u zemlji u kojoj se nađu pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao da su osigurani u državi boravka, što znači da može uključivati i participaciju korisnika u pojedinim troškovima zdravstvene zaštite. Sukladno tome, bolnički tretman moguć je samo u državnim bolnicama i pokriva samo ona liječenja koja su pokrivena osnovnim zdravstvenim osiguranjem te države.

Primjerice, ukoliko osoba iz Europske unije koristi svoju EZI iskaznicu u Hrvatskoj, sudjelovat će u troškovima posjete liječniku kao što i mi sudjelujemo u tom trošku. Ukoliko ugovorite putno osiguranje, u situaciji bolesti ili nezgode potrebno je kontaktirati asistenciju osiguratelja koja će uputiti klijenta na daljnje postupanje kako bi mu se pružila najbolja moguća zaštita. Ukoliko je potrebna hospitalizacija, za istu nije potrebno platiti dodatne troškove budući su isti kompenzirani s osigurateljem. Veća razlika EZI-a u odnosu na putno osiguranje jest da EZI ne pokriva troškove transporta u domicilnu zemlju ili troškove spašavanja, a što je u okviru osigurane svote maksimalno pokriveno putnim osiguranjem.

GRAWE: Putno osiguranje mogu ugovoriti sve osobe koje su u trenutku sklapanja police državljani RH ili strani državljani koji na području RH imaju prijavljen boravak najmanje šest mjeseci. Osigurateljno pokriće može se ugovoriti i izvan područja Europske unije, odnosno za putovanja za sve zemlje svijeta. Uz EZI nema mogućnosti ugovaranja dodatnih pokrića, dok je u GRAWE osnovnom paketu putnog osiguranja uključeno i osiguranje od posljedica nezgode, osiguranje prtljage, a moguće je dodatno ugovoriti osiguranje privatne odgovornosti i otkaza putovanja.

EZI nije alternativa putnom osiguranju. GRAWE polica putnog osiguranja osim putnog zdravstvenog osiguranje pruža pokriće u slučaju kroničnih bolesti koje neočekivano postanu akutne i tjelesne povrede koje su posljedica nesretnog slučaja. Naknađuju se i troškovi spašavanja i medicinski nužnog prijevoz osiguranika, osiguranje stvari za osobnu upotrebu koje osiguranik nosi na putovanje, ponovne nabavke osobnih isprava u slučaju gubitka, pomoć kod prevladavanja jezičnih barijera, organiziranja pravne pomoći.

UNIQA: Klijentima uvijek savjetujemo da ugovore putno osiguranje bez obzira na to što imaju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja jer ona nije alternativa putnom osiguranju. Naime, Europska kartica zdravstvenog osiguranja vrijedi samo u javnim zdravstvenim ustanovama u zemljama Europske unije, u pojedinim zemljama pokriva dio cijene troškova te u pravilu ne pokriva troškove spašavanja, poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu, zračni prijevoz natrag u domovinu ili ukradeno ili izgubljeno vlasništvo, a to su troškovi koji uistinu mogu biti znatni. Uz UNIQA putno osiguranje klijenti u slučaju nezgode ili bolesti u inozemstvu imaju pravo na besplatnu asistenciju koju ostvaruju pozivom na SOS telefon koji je dežuran 24 sata na dan. Dežurne službe na SOS telefonu će, ovisno o situaciji klijenta, uputiti u najbližu zdravstvenu ustanovu, dogovoriti potrebne usluge, organizirati prijevoz bolesnika i slično.

MERKUR: Svaki građanin RH koji ima obvezno zdravstveno, može besplatno zatražiti i Europsku zdravstvenu iskaznicu (EKZO). Pri tome je važno znati da Europska zdravstvena iskaznica:

 • vrijedi samo u zemljama Europske unije,
 • vrijedi isključivo u ugovorenim zdravstvenim ustanovama, ne i u privatnim,
 • pokriva sve troškove koji su nastali iz medicinski nužnih razloga, ali po uvjetima koji vrijede u toj državi. Time, postoji mogućnost da će osiguranik koji ima Europsku zdravstvenu iskaznicu morati platiti iznose participacija, ako se iste naplaćuju u državi u kojoj boravi.
 • ne pokriva troškove spašavanja, prtljagu, troškove puta.

U tom smislu Europska zdravstvena iskaznica nije alternativa putnom osiguranju, jer ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu i sl. pa bi svakako preporučili i klijentima koji imaju Europsku zdravstvenu iskaznicu da za sveobuhvatnu zaštitu, ugovore i odgovarajuće putno osiguranje.

ALLIANZ: Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne može zamijeniti putno zdravstveno osiguranje jer ne pokriva sve medicinske usluge (primjerice troškove prijevoza ozlijeđenog pacijenta u domovinu, troškove spašavanja, liječenje u privatnim ustanovama), već pokriva samo troškove neodgodive zdravstvene zaštite bez troškova participacije i to isključivo u javnim ustanovama.

Zato uvijek savjetujemo klijente da odaberu jedan od modela putnog zdravstvenog osiguranja koje će im ovisno o vrsti i trajanju putovanja najviše odgovarati.

Natrag