Usavršavanje distributera osiguranja i reosiguranja – edukacije u prosincu

Datum objave: 20.11.2020.

U organizaciji društva AKTUARIJAT d.o.o. 11. i 12. prosinca te 18. i 19. prosinca će se održati edukacija prema programu kontinuiranog usavršavanja distributera osiguranja i reosiguranja.

Teme edukacije su životno i mirovinsko osiguranje, investicijski i štedni proizvodi te investicijske opcije, financijska stručnost, zaštita potrošača, etika i sukobi interesa, a predavači su ugledni stručnjaci pravne, aktuarske i financijske struke. Edukacija će se održati putem web-aplikacije GoToWebinar.

Prijaviti se možete do 4. prosinca 2020. putem poveznice. Na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, edukacije se priznaju u svrhu obveze kontinuiranog ispunjavanja uvjeta stručnosti distributera osiguranja i reosiguranja.

Predavači:
Monika Brzović – magistar je znanosti iz područja financija i osiguranja. Ima 24 godine radnog iskustva u financijskom sektoru i sektoru osiguranja. Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, zatim je magistrirala na znanstvenom poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, smjer „Aktuarstvo i osiguranje“ s temom
Razvoj i uloga mirovinskih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj.

Temeljem položenih ispita na poslijediplomskom stručnom studiju “”Aktuarska matematika”” na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i dodatnih ispita u organizaciji HANFA-e, 2006. godine je postala redovni član Hrvatskog aktuarskog društva i od HANFA-e dobila licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. U 2019. godini je položila ispit koji
organizira HANFA, te time time stekla licencu za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom. 2014. godine je završila školovanje i stekla licencu organizacijskog razvoja i mentoringa – Integral School of Organisational Development (ISOD). 2014. godine je upisala poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama (Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje i Basler
životno osiguranje), te je bila dugogodišnja članica Uprave Basler osiguranja Zagreb. Sudjelovala je u mirovinskoj reformi od 2002. godine do 2005. godine u Direkciji za nadzor mirovinskih osiguravajućih društava u nadzornoj Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENI). Šest godina je nositelj dvije ključne funkcije u društvu za osiguranje, ključnu
funkciju za upravljanje rizicima i aktuarsku ključnu funkciju. Sudjeluje u svim odborima za upravljanje rizicima u društvu za osiguranje. U svojoj bogatoj karijeri završila je brojne seminare iz područja financija, aktuarstva, osiguranja i reosiguranja, mirovina i ulaganja. Aktivno govori tri strana jezika.

Bruno Đurašević – mag. iur., diplomirao je 2005. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2010. godine voditelj je Odjela pravnih poslova i usklađenosti Basler osiguranja Zagreb d.d., od 2016. godine nositelj ključne funkcije usklađenosti te Službenik za zaštitu podataka, a od 2019. godine Glavni tajnik i prokurist UNIQA osiguranja d.d. Voditelj je Radne grupe za
GDPR pri Hrvatskom uredu za osiguranje i sudionik Radne grupe za praćenje i provedbu u praksi EU legislative. Aktivno je sudjelovao u formuliranju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Nositelj je certifikata CIPP/E, ISO 9001:2015 Lead Auditor te SA 8000:2014 Interni Auditor.

Tomislav Globan – docent na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na istoj instituciji u području makroekonomije financijskih tržišta i ekonomskih europskih integracija, što su mu područja od primarnog znanstvenog i stručnog interesa. Postdoktorsko usavršavanje proveo je na WIIW institutu
u Beču, a kao gost istraživač boravio je na američkom sveučilištu UNC Charlotte. Usavršavao se i na brojnim metodološkim radionicama i ljetnim školama u zemlji i inozemstvu (University of Cambridge, University of Surrey). Voditelj je uspostavnog znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost, kao i istraživačkog centra MacroHub koji se bavi analizama aktualnih ekonomskih kretanja, kao i izradom različitih ekonomskih indikatora – poslovnih ciklusa, tržišta nekretnina, fiskalnih rizika, i sl. Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih projekata iz područja ekonomije te je objavio preko 20 znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima. Dobitnik je većeg broja domaćih i međunarodnih nagrada za znanstvenu izvrsnost, među kojima se ističu Državna nagrada za znanost koju dodjeljuje Hrvatski sabor te nagrada „Olga Radzyner
Award“ koju dodjeljuje Austrijska središnja banka (ÖNB). Za svoj nastavni rad dobio je priznanje Dekana za najbolje ocijenjenog predavača u petogodišnjem razdoblju od strane studenata preddiplomskog studija poslovne ekonomije na engleskom jeziku.

Ksenija Sanjković – ovlašteni aktuar s više od 20 godina iskustva u osiguranju. Diplomirala je matematiku na Matematičkom odjelu PMF-u u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. matematike. Položila je ispit za investicijskog savjetnika i ispit za posrednika (brokera) u osiguranju. Redovna je članica je Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), a od 2014. do 2020. obavljala je funkciju predsjednice HAD-a. Sudjelovala je kao članica u Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o osiguranju pri Ministarstvu financija te Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Predsjednica HAD-ove Komisije za profesionalizam i članica Odbora za profesionalizam Međunarodnog aktuarskog udruženja kao i Odbora za osiguranje Europskog aktuarskog udruženja. Radno iskustvo stekla je u nekoliko društava za osiguranje u kojima je između ostalog obnašala funkcije imenovanog ovlaštenog aktura te člana odnosno predsjednika uprave. Direktorica je društva AKTURA AG d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju. Jedna je od predavača na predmetu “Praksa
osiguranja i mirovinskog osiguranja” u sklopu edukacije Hrvatskog aktuarskog društva u svrhu dobivanja aktuarskog ovlaštenja

Natrag