Uputa za korištenje aplikacije za vođenje registara i evidenciju edukacija distributera u osiguranju i reosiguranju

Datum objave: 16.10.2020.

Na taj način Hanfa želi korisnicima olakšati unos i izmjene podataka kako bi se izbjegle eventualne tehničke poteškoće s kojima se mogu susresti prilikom rada s aplikacijom.

Hanfa obavještava edukatore i poslodavce distributera u osiguranju/reosiguranju, koji ispunjavaju uvjete za pristup aplikaciji u skladu s Tehničkom uputom  za korištenje sustava za vođenje registara i evidenciju edukacija distributera u osiguranju i distributera u reosiguranju (https://www.hanfa.hr/media/4501/tehnička-uputa.pdf), da je izradila i Uputu za korištenje navedene aplikacije te za izmjene i dopune matičnih podataka fizičkih i pravnih osoba koje su već unesene u registre iz područja distribucije osiguranja/reosiguranja.

Na taj način Hanfa želi korisnicima olakšati unos i izmjene podataka kako bi se izbjegle eventualne tehničke poteškoće s kojima se mogu susresti prilikom rada s aplikacijom.

Korisnici uputu mogu preuzeti ovdje (link-https://www.hanfa.hr/media/5061/upute-za-korištenje-aplikacija-za-vođenje-registara-i-evidenciju-edukacija.pdf).

Natrag