UNIQA Osiguranje lider životnog osiguranja u BiH

Datum objave: 17.01.2022.

Osiguravajuća kuća UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo započinje novu poslovnu godinu na liderskoj poziciji u segmentu životnog osiguranja na tržištu Bosne i Hercegovine, a prema podacima Agencije za nadzor na tržištu osiguranje FBiH za 2021. godinu, njen uspjeh zabilježen je i u drugim kategorijama.

Uz tržišni udio od 28 posto, UNIQA se nalazi uvjerljivo na prvom mjestu po premiji životnog osiguranja, ali prisutan je značajan rast i u svim ostalim vrstama osiguranja.

Ukupno ostvarena premija Društva povećala se za 14,8 posto, čime UNIQA Osiguranje bilježi i najveći apsolutni rast premije na tržištu za 9,2 milijuna KM u 2021 god.

Ukupna ostvarena premija UNIQA Osiguranja u 2021.godini iznosi 71,3 milijuna KM, što predstavlja tržišni udio od 12,5 posto.
Proteklu godinu za UNIQA Osiguranje obilježile su intenzivne aktivnosti na unaprjeđenju proizvoda i usluga kao i dodatnih pokrića osiguranja. Implementirana je nova strategija poslovanja koja je fokusirana na dodatno zadovoljenje potreba klijenata, te su shodno tome uslijedila i mnogobrojna poboljšanja procesa.

Klijentima UNIQA Osiguranja predstavljena je i nova komunikacijska platforma Moja UNIQA koja im olakšava sve procese te omogućava bržu i jednostavniju dvosmjernu komunikaciju.

Kvaliteta proizvoda i usluga UNIQA Osiguranja potvrđena je u prethodnoj godini i s dvije prestižne nagrade proizišle iz provedenog istraživanja mišljenja javnog mnijenja na tržištu BiH – “Best Buy Award” za najbolji omjer cijene i kvalitete, kao i “Customer’s Friend Award”, za izvrsnost usluge prema klijentu.

U 2022. godini UNIQA će nastojati svojim djelovanjem pridonijeti daljnjem razvoju sektora osiguranja, promovirajući inovacije u okviru sektora, pritom se fokusirajući na kvalitetu usluge koju pruža svojim klijentima i poslovnim partnerima.

U planu je dodatna digitalizacija procesa kao i razvoj novih proizvoda uz direktne konzultacije s klijentima o njihovim potrebama i željama.

Natrag