Udio ljudi koji prijavljuju probleme mentalnog zdravlja značajno se povećao

Datum objave: 21.01.2022.

Najnovije Allianzovo istraživanje o mentalnom zdravlju: Covid-19 je više nego udvostručio prevalenciju mentalnog zdravlja odnosno probleme poput depresije i anksioznosti u mnogim zemljama

Pandemija Covid-19 iznijela je na vidjelo skriveno endemsko stanje: udio ljudi koji prijavljuju probleme mentalnog zdravlja značajno se povećao. Čak i prije Covid-19, depresivni i anksiozni poremećaji bili su među 10 vodećih pojedinačnih uzroka invaliditeta u cijelom svijetu, s ogromnim ekonomskim troškovima: samo u SAD-u izgubljena zarada zbog ozbiljne mentalne bolesti iznosi oko 170 milijardi eura svake godine, a Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da globalno gospodarstvo gubi oko 875 milijardi eura godišnje u produktivnosti zbog depresije i anksioznih poremećaja.

Sada, kako se nazire kriza mentalnog zdravlja još većih dimenzija, potreban je usklađen, dvosmjerni javno-privatni pristup – korištenje standardizirane dijagnoze i liječenja temeljene na podacima, kao i jačanje prevencije – kako bi se ublažili društveni i ekonomski učinci – i pomoglo dotičnim pacijentima.

Studije pokazuju da se globalna prevalencija depresije povećala na 28% i anksioznosti na 26,9% u 2020. Na temelju nacionalnih istraživanja, OECD je izvijestio da su omjeri prevalencije anksioznosti i depresivnih poremećaja u
neke su se zemlje više nego udvostručile u usporedbi s razinama prije Covid-19.

Pročitajte više

Natrag