;

U Srbiji se građani najviše žale na osiguranje

Datum objave: 16.05.2019.

Korisnici financijskih usluga su u prva tri mjeseca ove godine najviše pritužbi imali na osiguranja od autoodgovornosti i od posljedica nesretnog slučaja.

Žalili su se i na postupanja financijskih institucija vezano za kredite, platne račune i kartice, navedeno je u izvještaju Narodne banke Srbije.

Sektor za zaštitu korisnika financijskih usluga NBS je u ovom periodu dobio 977 podnesaka, od kojih su 592 podneska na pritužbe, među kojima su 123 bile takozvane preuranjene.

Od 469 pritužbi korisnika usluga, što je za 8,6 posto manje nego u istom periodu prošle godine, 268 odnosilo se na osiguravajuća društva, 200 na rad banaka, a jedna na rad platne institucije.

Najviše pritužbi na rad banaka bilo je zbog kredita – 74, a slijede platni računi sa 67 pritužbi i 51 za platne kartice.

Kako stoji u izvještaju, 268 pritužbi odnosilo se na društva za osiguranja, 250 je bilo u oblasti neživotnih osiguranja – najviše po osnovu autoodgovornost i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja. Od 200 pritužbi na rad banaka osnovana je bilo 21, dok je 106 pritužbi i dalje u postupku odlučivanja, navela je NBS.

Natrag