U godini bez presedana rezultati su odrazili Allianzovu izdržljivost

Datum objave: 22.02.2021.

Ukupni prihodi 2020. godine pali su za 1,3 posto na 140 milijardi eura. Operativna dobit u prošloj je godini iznosila 10,8 milijardi eura, usprkos negativnom utjecaju pandemije bolesti COVID-19 u iznosu od 1,3 milijarde eura. Neto prihodi pripisivi dioničarima u 2020. godini ostvarili su pad od 14,0 posto na 6,8 milijardi eura. Na kraju 2020. godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 207 posto. Upravni odbor predložio je dividendu u iznosu od 9,60 eura po dionici, koliko je iznosila i 2019. godine. Ciljana operativna dobit za 2021. godinu iznosi 12,0 milijardi eura, plus/minus milijardu eura

Suočen s iznimno zahtjevnim okruženjem, Allianz je 2020. godine pokazao otpornost i ustrajnost usprkos dosad neviđenoj zdravstvenoj krizi i dugotrajnim niskim kamatnim stopama. Tako su tijekom fiskalne 2020. godine zabilježeni krajnje snažni financijski rezultati u svim poslovnim segmentima, usprkos učincima pandemije bolesti COVID-19 koji su posebno pogodili komercijalno osiguranje u segmentu neživotnih osiguranja. Allianz je fiskalnu godinu zaključio vrlo dobrim četvrtim tromjesečjem i pored spomenutih globalnih izazova.

Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je -1,8 posto 2020. godine, ponajviše zahvaljujući segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja. Ukupni prihodi pali su za 1,3 posto na 140,5 milijardi eura (u usporedbi s 142,4 milijarde eura iz prethodne godine), dok je operativna dobit zabilježila pad od 9,3 posto na 10,8 milijardi eura (u usporedbi s 11,9 milijardi eura ostvarenih godinu dana ranije), i to uglavnom zbog nepovoljnih utjecaja pandemije bolesti COVID-19 koji su iznosili otprilike 1,3 milijarde eura.

Operativna dobit segmenta neživotnih osiguranja ostvarila je pad zbog gubitaka povezanih sa spomenutom pandemijom, slabijeg run-off rezultata i lošijih rezultata ulaganja u poslovanje. U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja operativna je dobit zabilježila pad, no i dalje je ostala snažna zahvaljujući otpornoj investicijskoj marži. Pad je uglavnom rezultat pozitivnog učinka tržišta u SAD-u iz prethodne godine te prodaje tvrtke Allianz Popular S.L. u Španjolskoj. S druge strane, u segmentu upravljanja imovinom zabilježen je rast operativne dobiti zahvaljujući većoj prosječnoj imovini klijenata pod upravljanjem (AuM) i daljnjem opreznom upravljanju troškovima. Neto prihodi pripisivi dioničarima ostvarili su pad od 14,0 posto na 6,8 milijardi eura (u usporedbi sa 7,9 milijardi eura zabilježenih godinu dana ranije) zbog niže operativne dobiti i lošijeg neoperativnog rezultata.

Osnovna dobit po dionici (EPS) na godišnjoj je razini pala za 12,8 posto na 16,48 eura (u usporedbi s dobiti od 18,90 eura ostvarenoj 2019. godine). Povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio je 11,4 posto (u usporedbi s 13,6 posto iz prethodne godine). Na kraju 2020. godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 207 posto, u usporedbi s 212 posto zabilježenih na kraju 2019. godine. Upravni odbor predložit će dividendu za 2020. godinu u iznosu od 9,60 eura po dionici, koliko je iznosila i prethodne godine.

Osim spomenutih financijskih rezultata, ključni su pokazatelji kvalitete naše organizacije i povratne informacije naših klijenata. Tako je, primjerice, 79 posto naših poslovnih jedinica diljem svijeta zabilježilo natprosječni tržišni indeks spremnosti korisnika na preporuku tvrtke i proizvoda (Net Promoter Score – NPS™) u usporedbi sa 70 posto iz 2019. godine, što je naš najbolji rezultat do sada. Istovremeno je tzv. Inclusive Meritocracy Index (IMIX), koji mjeri liderstvo, rezultate i korporativnu kulturu, prošle godine iznosio 78 posto, što je za 5 postotnih bodova više od rezultata zabilježenog godinu dana ranije. Ti rezultati dokaz su kako je Allianzova strategija pod sloganom Simplicity wins (Jednostavnost pobjeđuje) pun pogodak – posebice u kriznim vremenima.

„Zahvalan sam na povjerenju koje su tijekom zahtjevne 2020. godine Allianzu iskazali naši dionici“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte. „Naši ustrajni rezultati dokaz su kako klijentima i dalje pružamo vrijednost i sigurnost zahvaljujući našim iznimno angažiranim zaposlenicima i vrhunskom poslovanju. Upravo zato u prilici smo ostvariti naše ambicije za 2021. godinu.“

U četvrtom tromjesečju 2020. godine ukupni prihodi bili su stabilni u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Zahvaljujući svim našim poslovnim segmentima, operativna dobit skočila je za 8,2 posto na 3,0 milijardi eura (u usporedbi s 2,8 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine). Dok je operativna dobit segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja narasla zahvaljujući većoj investicijskoj marži, rast operativne dobiti u segmentu upravljanja imovinom rezultat je većih prihoda od imovine klijenata pod upravljanjem. Rast je ostvarila i operativna dobit segmenta neživotnih osiguranja. Rast operativne dobiti znatno je ublažena lošijim neoperativnim rezultatom, koji je rezultirao padom neto prihoda pripisivih dioničarima od 2,2 posto na 1,8 milijardi eura (u usporedbi s 1,9 milijardi eura iz istog razdoblja prethodne godine).

„Allianzov je tim ostvario vrlo dobre rezultate s obzirom na iznimno zahtjevnu godinu, pokazavši time kako je Allianz pouzdan partner svih naših dionika“, izjavio je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol. „Uzmu li se u obzir negativni učinci pandemije bolesti COVID-19, naša operativna dobit bila je veća od rekordnog iznosa zabilježenog godinu dana ranije, što pokazuje koliko su kvalitetno diversificirani i zdravi naši temeljni poslovni rezultati. Naša je kapitalna pozicija tijekom pandemije ostala snažna. Zbog svega toga na 2021. godinu gledamo sa samopouzdanjem.“

Segment neživotnih osiguranja: na operativnu dobit utjecala je pandemija bolesti COVID-19

Ukupni prihodi u 2020. godini porasli su za 0,4 posto na 59,4 milijarde eura. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je -1,5 posto, ponajprije zbog pada broja polica od 4,8 posto i rasta cijena od 3,8 posto. Tom su padu najviše pridonijele tvrtke Allianz Partners i Euler Hermes, te talijansko tržište, dok su tvrtka AGCS, kao i Turska i Njemačka, zabilježile pozitivan interni rast.

Operativna dobit pala je za 13,4 posto u usporedbi s prethodnom godinom, i to na 4,4 milijarde eura. Na rezultat preuzimanja rizika znatno je utjecala pandemija bolesti COVID-19, posebice kada je riječ o komercijalnim osiguranjima, većem broju nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe, te slabijem run-off rezultatu, što je djelomično nadoknađeno znatno boljim omjerom troškova. Pad je zabilježio i operativni prihod od investicija.
Kombinirana kvota porasla je prošle godine za 0,8 postotnih bodova na 96,3 posto.

„Segment neživotnih osiguranja ostvario je rezultate u skladu s polovicom iznosa ciljane operativne dobiti izuzmemo li gubitke izazvane pandemijom bolesti COVID-19“, istaknuo je Terzariol. „Naše disciplinirano preuzimanje rizika i postojana poboljšanja u produktivnosti trebali bi rezultirati značajnim napretkom prema ostvarivanju kombinirane kvote od 93 posto 2021. godine.“

U četvrtom tromjesečju 2020. godine ukupni su prihodi pali na 12,7 milijardi eura (u usporedbi s 13,1 milijardom eura iz istog razdoblja prethodne godine). Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je -3,5 posto, i to zahvaljujući tvrtkama Allianz Partners i Euler Hermes, te talijanskom tržištu. Usprkos nepovoljnim učincima pandemije bolesti COVID-19, operativna dobit porasla je za 2,4 posto na 881 milijun eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Taj je rast rezultat znatno boljeg rezultata preuzimanja rizika. Sve u svemu, kombinirana kvota u četvrtom tromjesečju 2020. godine porasla je za 2,2 postotna boda na 97,4 posto u usporedbi s godinom dana ranije.

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: snažna operativna dobit i vrlo dobra prodaja

PVNBP (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) u 2020. godini je pod utjecajem ograničenja vezanih za pandemiju bolesti COVID-19 pala na 61,5 milijardi eura (u usporedbi s 67,0 milijardi eura ostvarenih u 2019. godini). Najveći pad u broju polica zabilježen je u Njemačkoj i SAD-u. Nepovoljni učinci djelomično su ublaženi većim brojem polica u Italiji.

Profitabilnost novog posla (NBM) zabilježila je pad na 2,8 posto (u usporedbi s 3,2 posto ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine), i to zbog snažnog pada kamatnih stopa. Taj je pad u velikoj mjeri nadoknađen uvođenjem novih cijena proizvoda te boljom kombinacijom različitih poslovnih aktivnosti, te daljnjim prelaskom na prioritetne vrste osiguranja. Vrijednost novog posla (VNB) prošle je godine pala na 1,7 milijardi eura (u usporedbi s 2,2 milijarde eura ostvarene 2019. godine), i to zbog kombinacije nižeg broja polica i nižih marži.

Operativna dobit pala je na 4,4 milijarde eura (u usporedbi s 4,7 milijardi eura iz prethodne godine), ponajprije zbog prodaje tvrtke Allianz Popular u Španjolskoj te uvrštavanja gubitka i povoljnog učinka iz prethodne godine u SAD-u. Istovremeno smo zabilježili povoljan učinak otporne investicijske marže.

„Krajem 2020. godine bili smo svjedoci oporavka prodaje i otporne marže u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja“, dodao je Terzariol. „Zadovoljan sam činjenicom da i dalje uspješno ispunjavamo očekivanja naših klijenata kroz inoviranje i prilagodbu poslovnog portfelja. Naši operativni rezultati počivaju na zdravim temeljima, zbog čega se radujem solidnom poslovanju u 2021. godini.“

U četvrtom tromjesečju 2020. godine PVNBP je skočio na 19,0 milijardi eura (u usporedbi s 18,1 milijardom eura iz istog razdoblja 2019. godine), i to zahvaljujući rastu prodaje u Italiji i Francuskoj. Operativna dobit porasla je na 1,4 milijarde eura (u usporedbi s 1,3 milijarde eura ostvarene u istom razdoblju prethodne godine), ponajviše zahvaljujući većoj investicijskoj marži njemačkog životnog osiguranja i poslovanja u SAD-u. Profitabilnost novog posla (NBM) pala je s 2,9 posto ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine na 2,7 posto, i to zbog nižih kamatnih stopa, dok je vrijednost novog posla (VNB) porasla na 521 milijun eura (u usporedbi sa 519 milijuna eura iz četvrtog tromjesečja 2019. godine) zahvaljujući većem broju polica.

Segment upravljanja imovinom: ukupna imovina klijenata pod upravljanjem dosegnula je rekordnu razinu

Imovina klijenata pod upravljanjem (AuM) prošle je godine skočila za 26 milijardi eura na 1.712 milijardi eura. Rezultat je to povoljnih tržišnih utjecaja u iznosu od 96,5 milijardi eura i neto priljeva od 32,8 milijardi eura. Nepovoljni utjecaji valutne konverzije od 104,3 milijarde eura umanjili su spomenuti rast.

Ukupna imovina klijenata pod upravljanjem porasla je na rekordnih 2.389 milijardi eura.

Operativna dobit ostvarila je rast od 5,5 posto na 2,9 milijardi eura (u usporedbi s 2,7 milijardi eura iz 2019. godine) zajedno s rastom prihoda, ponajviše zahvaljujući većoj prosječnoj imovini klijenata pod upravljanjem. Kao posljedica toga, omjer troškova i prihoda (CIR) pao je za 1,1 postotni bod na 61,2 posto u usporedbi s 2019. godinom. Korigirana za učinke valutne konverzije, operativna dobit ostvarila je rast od 7,3 posto.

„Snažni neto priljevi u segmentu upravljanja imovinom svjedoče o privlačnosti naše ponude klijentima“, istaknuo je Terzariol. „Rekordna razina imovine klijenata pod upravljanjem i naša snažna produktivnost obećavaju dobar početak 2021. godine.“

U četvrtom tromjesečju 2020. godine operativni prihodi porasli su za 3,4 posto na 2,1 milijardu eura, i to zahvaljujući višim prihodima od imovine klijenata pod upravljanjem. Budući da je ostvaren rast operativnih prihoda te da su operativni troškovi sniženi, omjer troškova i prihoda pao je na 58,7 posto (u usporedbi sa 62,7 posto ostvarenih u istom tromjesečju 2019. godine). Operativna dobit skočila je za 14,2 posto na 857 milijuna eura (u odnosu na 750 milijuna eura zabilježenih godinu dana ranije). Korigirana za učinke valutne konverzije, operativna dobit ostvarila je rast od 20,7 posto. U usporedbi s krajem trećeg tromjesečja 2020. godine, imovina klijenata pod upravljanjem porasla je za 42 milijarde eura: povoljni tržišni učinci od 61,6 milijardi eura i neto priljevi klijenata od 27,7 milijardi eura djelomično su ublaženi nepovoljnim učincima valutne konverzije u iznosu od 47,7 milijardi eura.

Natrag