U 2024. godini normalizacija poslovanja Grupe Triglav u skladu sa strategijom

Datum objave: 01.12.2023.

Ovogodišnji rezultat pod utjecajem prirodnih nepogoda i reguliranja cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Grupa Triglav u prvih devet mjeseci ove godine povećala je obim poslovanja za 12 posto na 1.390,1 milijuna eura, zadržavši svoju financijsku snagu i vodeću tržišnu poziciju u Sloveniji i Adria regiji. Na devetomjesečne rezultate utjecali su ovogodišnji jednokratni negativni događaji, posebno ekstremne masovne štete, čija je procijenjena vrijednost, s obzirom na zaštitu reosiguranja, iznosila 55,1 milijun eura te gubitak segmenta Zdravstva, koji je prouzrokovan regulacijom cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja dostigao 28,5 milijuna eura.

Inflatorni pritisci na štete i troškove također su utjecali na poslovanje. Devetomjesečni poslovni rezultat prije oporezivanja Grupe bio je negativan i iznosio je -11,8 milijuna eura. Grupa potvrđuje već objavljenu procjenu na polugodišnjem nivou da će cjelogodišnji poslovni rezultat prije oporezivanja biti oko 80 posto manji od prvobitno planiranog, ako odštetni zahtjevi do kraja godine budu u okvirima očekivanja. U 2024. godini očekuje normalizaciju poslovanja u skladu sa strateškim smjerovima i planira poslovni rezultat prije oporezivanja između 100 i 120 milijuna eura. Planirano je da ukupan obim poslovanja bude oko 1,6 milijardi eura, a kombinirani koeficijent imovinskih i zdravstvenih osiguranja je oko 95 posto. Nadzorni odbor osiguravajućeg društva je na sjednici održanoj 29.11.2023. godine ponovo imenovao predsjednika uprave i dva člana uprave na novi petogodišnji mandat. Grupa dosljedno provodi strategiju u smjeru rasta, razvoja i svojih održivih ambicija.

Naglasci poslovanja u devet mjeseci 2023. godine

U odnosu na isti period prošle godine, Grupa Triglav povećala je ukupan obim poslovanja za 12 posto na 1.390,1 milijun eura. Uspješno je poslovala u sektoru investicija i upravljanju imovinom stranaka u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje, kao i u segmentu Životna osiguranja i mirovine. Negativni jednokratni čimbenici iz okruženja uzrokovali su gubitak u segmentima Imovina i Zdravstvo, što se odrazilo na kombinirani omjer Imovina i Zdravstvo u visini 105,0 posto (7,2 postotna boda više nego prošle godine). Devetomjesečni poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja dostigao je negativnih -11,8 milijuna eura (33,6 milijuna eura u istom periodu prošle godine), a neto poslovni rezultat Grupe -11,3 milijuna eura (27,6 milijuna eura prošle godine).

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pojasnio je: „Zbog ovogodišnjih prirodnih nepogoda bilježimo povijesno visoke štete, a uvođenje regulacije cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji rezultiralo je gubitkom u segmentu Zdravstvo. Dodatni negativan utjecaj na devetomjesečne rezultate predstavljaju inflatorni pritisci na štete i troškove, koji su prisutni od prošle godine. Što se tiče godišnjih rezultata, potvrđujemo već objavljenu procjenu na polugodištu da će godišnji rezultat segmenata Imovina i Zdravstvo u Sloveniji biti negativan, a poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja u 2023. godini oko 80 posto manji od prvobitno planiranoga, uz pretpostavku normalnih odštetnih zahtjeva do kraja godine. Ova godina veoma je zahtjevna i za tim Triglava pa im zahvaljujem na trudu i predanom radu koji pokazuju u ovim uvjetima.“Financijski rezultati za devet mjeseci 2023. godine

Grupa Triglav je kapitalno snažna, financijski stabilna i adekvatno likvidna. Na kraju trećeg kvartala 2023. godine njena bilančna suma porasla je za 10 posto u odnosu na kraj 2022. godine – na 4,3 milijarde eura, a ukupna vrijednost kapitala iznosila je 842,0 milijuna (indeks 94).
Ukupan obim poslovanja Grupe dostigao je 1.390,1 milijuna eura (indeks 112), a obračunata bruto premija osiguranja povećala se na 1.282,8 milijuna eura (indeks 112). Na slovenskom tržištu rast premije iznosio je 11%, na međunarodnom tržištu 25%, na preostalim tržištima Adria regije 6%. Ostali prihodi iznosili su 107,4 milijuna eura (indeks 115).
Devetomjesečni poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja iznosio je -11,8 milijuna eura (prošle godine: 33,6 milijuna eura), detaljnije:

Poslovni rezultat iz osiguranja bio je negativan i iznosio je -33,9 milijuna eura (25,7 milijuna eura prošle godine). Segment Život i mirovine poslovao je dobro, dok su segmenti Imovina i Zdravstvo zabilježili gubitak zbog povećanog obima i intenziteta šteta i regulacije cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja. Prihodi od usluga osiguranja povećali su se za 12 posto na 1.088,9 milijuna eura, obračunate štete za 61 posto na 1.009,6 milijuna eura, a troškovi pribave osiguranja, administrativni i nepripisivi troškovi za 15 posto na 262,5 milijuna eura.

Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc pojasnio je: „Od prošle godine visoka inflacija i inflatorna očekivanja snažno su utjecali na kretanje naših troškova i potraživanja. Odgovorili smo nizom mjera u pogledu likvidacije potraživanja i upravljanja, kao i racionalizacije troškova poslovanja. Istovremeno smo korigirali i premije osiguranja i premijske stope, što je mjera koja se uvijek sa zakašnjenjem odražava na prihodovnu stranu. Njen učinak djelomično je vidljiv u ovogodišnjim prihodima od usluga osiguranja, ali će se u potpunosti odraziti tek na poslovanje u narednoj godini.“

Poslovni rezultat iz investicijskog dijela dostigao je 14,9 milijuna eura (prošle godine -7,2 milijuna eura), na što je utjecalo povoljno kretanje na financijskim tržištima i provođenje zacrtane investicijske politike Grupe. Godišnji prinos na financijska ulaganja Grupe Triglav, isključujući ulaganja u korist osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja, iznosio je 1,5 posto u devet mjeseci ove godine, a 0,2 posto u istom periodu prošle godine.

Poslovni rezultat iz neosiguravajuće djelatnosti dostigao je 7,2 milijuna eura, što je uglavnom rezultat dobrog rezultata upravljanja imovinom.

Na ovogodišnje poslovanje značajno su utjecale prirodne nepogode koje su Grupi nanijele masovne štete u procijenjenom bruto iznosu od 184,4 milijuna eura, a s obzirom na zaštitu reosiguranja, njihova procjena iznosi 55,1 milijun eura. Član uprave Uroš Ivanc dodao je: „Prema trenutnim procjenama, nevrijeme s tučom i vjetrom i kolovosko nevrijeme s poplavom u Sloveniji nanijeli su 166,3 milijuna eura bruto šteta. Ovakvim prirodnim nepogodama pogođena je i većina ostalih tržišta Grupe. Najviše štete bilo je u Hrvatskoj (4,4 milijuna eura) i Srbiji (4,2 milijuna eura). Procijenjene masovne štete od reosiguranja iznosile su 9,1 milijun eura.“
Ostali sveobuhvatni prinos bio je pozitivan i dostigao je 15,8 milijuna eura (61,3 milijuna eura u istom periodu prošle godine).

Uz aktivno upravljanje investicijama Grupa je zadržala sastav investicijskog portfelja koji je usporediv sa stanjem na kraju 2022. Najveći udio, 54,3 posto ukupnog investicijskog portfelja, predstavljaju obveznice na razvijenim tržištima i uglavnom s visokim kreditnim rejtingom. Održiva ulaganja s fiksnim prihodom na kraju trećeg kvartala dostigla su 231,1 milijun eura (indeks 104 u odnosu na kraj 2022. godine) i predstavljaju 10,0% udjela u portfelju obveznica. Vrijednost cjelokupnog portfelja (uključujućiinvesticijske nekretnine, ulaganja u pridružena društva, ulaganja u korist životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja i financijska ulaganja iz financijskih ugovora) na kraju devet mjeseci 2023. godine iznosila je 3.333,4 milijuna eura. To je 2 posto više nego na kraju 2022. godine.

Poslovanje u devet mjeseci 2023. godine po segmentima

Segment Imovina: Ukupan obim poslovanja iznosio je 974,8 milijuna eura (indeks 115), a prihodi od usluga osiguranja 869,3 milijuna eura (indeks 115). Pod pritiskom obima masovnih potraživanja i inflacije, obračunate štete porasle su za 76 posto na 821,8 milijuna eura, a troškovi akvizicije i administrativni troškovi, uključujući i nepripisive, za 18 posto na 210,5 milijuna eura. Kombinirani količnik segmenta Imovina porastao je na 102,7 posto (97,3 posto prošle godine) zbog pogoršanja omjera gubitka. Devetomjesečni poslovni rezultat prije oporezivanja iznosio je negativnih -12,6 milijuna eura (prošle godine: 23,4 milijuna eura).

Segment Život i penzije: Ukupan obim poslovanja povećan je za 11 posto na 223,2 milijuna eura. Profitabilnost novog posla iznosila je 13,7 posto (2,5 postotna poena više nego prošle godine), marža ugovorne usluge povećana je za 27 posto na 215,3 milijuna eura, a udio novostvorene marže ugovorne usluge u ukupnom iznosu je 11,6 posto (13,3 posto prošle godine). Poslovni rezultat prije oporezivanja dostigao je pozitivnih 21,4 milijuna eura.

Segment Zdravstvo: Ukupan obim poslovanja iznosio je 157,2 milijuna eura (indeks 103), pri čemu je premija dodatnih osiguranja dostigla visok rast od 37 posto, dok je premija dopunskog osiguranja ostala na prošlogodišnjem nivou. Obračunate štete porasle su za 22 posto na 168,5 milijuna eura, a kombinirani omjer se pogoršao za 17,7 postotnih poena na 118,0 posto. Segment je ostvario gubitak prije oporezivanja od -28,5 milijuna eura.

Upravljanje imovinom i ostale neosiguravajuće djelatnosti Ukupan obim poslovanja neosiguravajućih društava Grupe dostigao je 35,0 milijuna eura (indeks 88), a njegov međugodišnji pad rezultat je prošlogodišnjeg visokog obima zbog ostvarene dobiti od prodaje investicionih nekretnina. Prihodi od upravljanja uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje povećani su za 4 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a poslovni rezultat u ovom dijelu iznosio je 6,9 milijuna eura. Ukupno, poslovni rezultat prije oporezivanja neosiguravajuće djelatnosti dostigao je 7,2 milijuna eura.

Drugi naglasci

Dividenda. Redovna skupština dioničara osiguravajućeg društva je dana 6.6.2023. godine potvrdila prijedlog uprave i nadzornog odbora za isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici i u ukupnom iznosu od 56,8 milijuna eura (nešto više od 50 posto konsolidirane neto dobiti za 2022. godinu).
U Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav imenovani su novi članovi, više informacija na web stranici društva.

Blaž Jakič je 2.3.2023. godine započeo petogodišnji mandat člana uprave Zavarovalnice Triglav. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je 29.11.2023. godine imenovao Andreja Slapara za predsjednika Uprave na novi petogodišnji mandat. Na toj funkciji je od svibnja 2013. godine, a novi petogodišnji mandat počinje mu 13.11.2024. godine. Nadzorni odbor složio se s prijedlogom predsjednika Uprave i ponovo imenovao Uroša Ivanca i Tadeja Čorolija za članove uprave osiguravajućeg društva. Na tu funkciju stupili su u srpnju 2014. godine; Urošu Ivancu obnovljeni petogodišnji mandat počinje 16.07.2024., a Tadeju Čoroliju 31.07.2024.

Andrej Andoljšek, predsjednik Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, pritom je rekao: „Nadzorni odbor pozitivno ocjenjuje suradnju i međusobno povjerenje između Nadzornog odbora i Uprave. U ime Nadzornog odbora želim Upravi puno uspjeha u provođenju strateških pravaca Triglav Grupe.“Poslovni plan Grupe Triglav za 2024 godinu.1

Grupa očekuje umjerene makroekonomske uvjete u 2024. godini, a njeno poslovanje ovisit će o kretanju na financijskim tržištima, utjecaju ukidanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, reosiguranja i tržišnog potencijala tržišta na kojima je prisutna. U 2024. godini Grupa planira ukupan obim poslovanja u visini od oko 1,6 milijardi eura, a poslovni rezultat prije oporezivanja između 100 i 120 milijuna eura. Grupa će težiti osigurati visok nivo profitabilnosti osiguravajućeg dijela poslovanja postizanjem kombiniranog koeficijenta Imovina i Zdravstvo od oko 95 posto.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pojasnio je: „U 2024. godini planiramo normalizaciju poslovanja u skladu s našom strategijom. Poboljšanje će se odraziti i na odštetni i rashodovni dio kombiniranog količnika i, naravno, na ostvareni poslovni rezultat. Prilikom planiranja obima poslovanja vodili smo računa o prestanku obavljanja dopunskog zdravstvenog osiguranja u segmentu Zdravstvo, dok se namjeravamo i dalje razvijati i nuditi dodatna zdravstvena osiguranja.“

Grupa će dosljedno provoditi svoje strateške smjernice. Daljnjom digitalnom transformacijom i razvojem uslužno orijentiranih poslovnih ekosustava, težit će centralnom strateškom cilju izuzetnog i ujednačenog korisničkog iskustva stranaka. Kao vodeća osiguravajuća i financijska grupacija u Sloveniji i Adria regiji, jačat će svoju tržišnu poziciju i tražiti mogućnosti po principu slobodnog protoka usluga i kroz partnerske veze. Težit će racionalizaciji i efikasnosti troškova (povećanje produktivnosti, automatizacije, digitalizacije i centralizacije), uspješnom upravljanju rizicima, financijskoj stabilnosti i održavanju visokog kreditnog rejtinga priznatih agencija za kreditni rejting. Politika dividendi ostaje nepromijenjena, a dionica Triglava profitabilna, sigurna i stabilna investicija za investitore. Na području održivog razvoja slijedit će zacrtane ambicije u skladu sa svojom politikom održivog razvoja.

Natrag