Tržište osiguranja u srpnju – pad od 1,79 % u odnosu na 2019.

Datum objave: 12.08.2020.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za srpanj 2020. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 6.579.262.342 kn, što predstavlja pad od 1,79 % u odnosu na 2019. godinu.

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,41% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 4.961.432.139 kn i viša je 3,83% u odnosu na prethodnu godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.537.873.210 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 9,17% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je23,37% te 31,00% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.460.047.780 kn i viša je 9,31% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. sklopljeno je 1.459.789 polica odnosno 13.170 polica (0,91%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.000,18 kn te je 8,32% veća u odnosu na 2019. kada je iznosila 923,33 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.617.830.202 kn, te bilježi pad od
15,75%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,59% (u 2019. je udio u ukupno zaračunatoj
premiji bio 28,67%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.347.874.033 kn,
odnosno premijom manjom 13,37% u odnosu na 2019., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje
s 83,31%, te u ukupnoj premiji s 20,49%.

Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 187.634.381 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,85% uz pad u odnosu na prethodnu godinu od 32,96%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 71.935.318 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 19,11% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.123.975 i padom od 12,74% u odnosu na 2019.

Natrag