Tržište osiguranja u rujnu: Neživot raste, život u padu

Datum objave: 11.10.2022.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za rujan 2022. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 9.732.933.082 kn, što predstavlja rast od 7,90% u odnosu na 2021. godinu.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 77,57% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 7.550.018.915 kn i viša je 10,65% u odnosu na prethodnu godinu.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.390.311.140 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 6,90% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,56% te 31,66% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.
U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 2.281.735.064 kn i viša je 6,94% u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. sklopljeno je 2.085.338 polica odnosno 86.069 polica (4,31%) više nego prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.094,18 kn te je 2,52% veća u odnosu na 2021. kada je iznosila 1.067,26 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.182.914.167 kn, te bilježi pad od 0,62%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 22,43% (u 2021. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 24,35%).
U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.645.489.240 kn, odnosno premijom manjom 9,26% u odnosu na 2021., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 75,38%, te u ukupnoj premiji s 16,91%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 435.007.492 kn i udjelom u ukupnoj premiji 4,47% uz značajan rast u odnosu na prethodnu godinu od 53,72%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 88.532.950 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,91% i padom od 1,94%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 11.671.515 kn i rastom od 56,96% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.212.972 kn i padom od 9,62% u odnosu na 2021.

Izvor: HUO

Natrag