;

Tržište osiguranja u RH za srpanj 2019.

Datum objave: 14.08.2019.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za srpanj 2019. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 6.698.886.939 kn, što predstavlja rast od 7,17% u odnosu na srpanj 2018. godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 71,033% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 4.778.602.012 kn i viša je 11,09% u odnosu na srpanj prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.408.728.727 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 5,19% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,03% te 29,48% u zaračunatoj premiji neživotnih
osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.335.705.193 kn i viša je 5,21% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih sedam mjeseci 2019. sklopljeno je 1446619 polica odnosno 68.713 polica
(4,99%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 923,33 kn te je 0,21% veća u odnosu na isto razdoblje 2018. kada je iznosila 921,36 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.920.284.927 kn, te bilježi pad od 1,48%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,67% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,18%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.555.839.622 kn, odnosno premijom većom 1,80% u odnosu na srpanj 2018., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 81,02%, te u ukupnoj premiji s 23,23%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 279.888.371 kn i udjelom u ukupnoj premiji 4,18% uz pad u odnosu na srpanj prethodne godine od 15,03%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 75.186.127 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,12% i padom od 1,90%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 6.936.861 kn i padom od 42,46% u odnosu na srpanj prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.433.945 kn i padom od 9,51% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Natrag