Tržište osiguranja u RH u svibnju – rast od 13,19 posto

Datum objave: 10.06.2021.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za svibanj 2021. godinu društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 5.370.235.703 kn, što predstavlja rast od 13,19% u odnosu na 2020. godinu.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 74,66% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 4.009.462.759 kn i viša je 12,62% u odnosu na prethodnu godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.216.376.126 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 17,65% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 22,65% te 30,34% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 1.156.379.286 kn i viša je 18,19% u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. sklopljeno je 1.073.434polica odnosno 99.695 polica (10,24%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.077,27 kn te je 7,21% veća u odnosu na 2020. kada je iznosila 1.004,79 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.360.772.944 kn, te bilježi rast od 14,89%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 25,34% (u 2020. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 24,96%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.156.846.968 kn, odnosno premijom većom 18,34% u odnosu na 2020., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 85,01%, te u ukupnoj premiji s 21,54%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 146.419.660 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,73% uz rast u odnosu na prethodnu godinu od 0,36%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 51.766.821 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,96% i padom od 2,27%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 4.401.388 kn i padom od 31,96% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 1.338.106 kn i padom od 8,14% u odnosu na 2020.

Natrag