Tržište osiguranja u kolovozu: rast od 12,09 posto

Datum objave: 13.09.2021.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za kolovoz 2021. godinu društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 8.129.456.954 kn, što predstavlja rast od 12,09% u odnosu na 2020. godinu.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,61% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.146.847.442 kn i viša je 12,68% u odnosu na prethodnu godinu.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.989.915.755 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 15,71% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,48% te 32,37% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.
U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 1.897.983.687 kn i viša je 16,18% u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. sklopljeno je 1.781.384 polica odnosno 148.096 polica (9,07%) više nego prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.065,45 kn te je 6,52% veća u odnosu na 2020. kada je iznosila 1.000,26 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.982.609.511 kn, te bilježi rast od 10,32%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,39% (u 2020. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 24,78%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.642.243.054 kn, odnosno premijom većom 9,37% u odnosu na 2020., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 82,83%, te u ukupnoj premiji s 20,20%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 250.660.733 kn i udjelom u ukupnoj premiji 3,08% uz rast u odnosu na prethodnu godinu od 23,20%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 80.628.559 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,99% i padom od 0,26%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 6.894.421 kn i padom od 22,44% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.182.744 kn i padom od 8,46% u odnosu na 2020.

Natrag