Tržište osiguranja: Premija neživota stabilna, životna osiguranja u padu

Datum objave: 10.05.2022.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za travanj 2022. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 4.563.714.648 kn, što predstavlja rast od 6,78% u odnosu na 2021. godinu.

Izvor: HUO

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 76,84% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 3.506.558.180 kn i viša je 9,89% u odnosu na prethodnu godinu.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.007.225.025 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 6,84% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 22,07% te 28,72% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 957.084.184 kn i viša je 6,99% u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. sklopljeno je 850.907 polica odnosno 36.171 polica (4,44%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.124,78 kn te je 2,44% veća u odnosu na 2021. kada je iznosila 1.097,95 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.057.156.468 kn, te bilježi pad od 2,38%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 23,16% (u 2021. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 25,34%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 766.441.195 kn, odnosno premijom manjom 17,81% u odnosu na 2021., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 72,50%, te u ukupnoj premiji s 16,79%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 243.246.409 kn i udjelom u ukupnoj premiji 5,33% uz značajan rast u odnosu na prethodnu godinu od 133,64%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 40.757.797 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,89% i padom od 2,28%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 5.764.361 kn i rastom od 64,26% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 946.706 kn i padom od 10,93% u odnosu na 2021.

Natrag