Triglav osiguranje Zagreb i u prvom kvartalu 2019. godine bilježi premijski rast

Datum objave: 16.05.2019.

Triglav Grupa u prvom tromjesečju potvrđuje najavu planirane godišnje dobiti

U prva tri mjeseca 2019. godine Triglav Grupa je fakturirala 317 milijuna eura konsolidirane bruto premije, što je 8 % više nego u istom periodu lani. Konsolidirana bruto dobit je porasla za 8 % i iznosi 29,9 milijuna eura. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Grupa potvrđuje najavu planiranog godišnjeg rezultata. Paralelno s dobrim poslovanjem u djelatnosti osiguranja, što odražava povoljan kombinirani kvocijent Grupe, Triglav je povećao opseg sredstava u upravljanju svojih klijenata. Ove godine Grupa nastavlja provoditi svoje strategije rasta i razvoja, ušla je na makedonsko tržište mirovinskih osiguranja i uspješno završila kupovinu društva ALTA Fonda. Triglav osiguranje Zagreb, koji je dio Triglav Grupe, je u prvom kvartalu ove godine dosegnuo 11-postotni rast ukupne premije i povećao svoj tržišni udio na hrvatskom tržištu osiguranja.

Profitabilno poslovanje

Triglav Grupa je u prvom tromjesečju 2019. ostvarila dobit prije oporezivanja u visini od 29,9 milijuna eura (indeks 108 u odnosu na isti period lani). Na to je utjecalo dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja i viša neto dobit od prodaje financijskih proizvoda.

Rast premije od 8 %. Prilike na tržištima osiguranja u jugoistočnoj Europi ove godine ostaju pod utjecajem pozitivnih ekonomskih prilika u posljednjih nekoliko godina, a istovremeno na poslovanje utječe zaoštrena konkurencija na području cijena. Grupa je u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na isti period lani ostvarila rast fakturirane konsolidirane bruto premije od 8 %, što ukupno iznosi 317 milijuna eura. Rast premije Triglav Grupe ostvaren je na većini tržišta iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, gdje Triglav Grupa ima 76-postotni udio konsolidirane premije, rast premija bio je u prosjeku 6 % (tržište je imalo 5 %), a na tržištima izvan Slovenije 10 %. Triglav Grupa sustavno provodi zacrtane ciljeve svoje strategije – prilagođava ponudu potrebama klijenata određenog tržišta, razvija svoje prodajno-komunikacijske kanale (posebno na tržištima izvan Slovenije širi ugovorno-prodajnu mrežu i bankovni prodajni kanal) te provodi aktivnu marketinšku prodajnu politiku.

Gledano s aspekta pojedinačnih segmenata osiguranja Grupa je ostvarila rast premije svih vrsta imovinskih osiguranja, a rast cjelokupnog segmenta iznosio je 9 %. U segmentu životnih i mirovinskih osiguranja premija je snižena za 2 %, prvenstveno zbog niže jednokratne premije osiguranja u usporedbi s istim periodom lani. Premije zdravstvenih osiguranja su se povećale za 20 % kao posljedica većeg broja sklopljenih osiguranja i prilagođavanja cijena, na koje prvenstveno utječu opseg i rast cijena zdravstvenih usluga.

Relativno povoljni štetni događaji. Fakturirani bruto iznosi šteta Triglav Grupe bili su niži za 3 % u odnosu na isti period lani i iznosili su 166 milijuna eura. Masovni štetni događaji na njih nisu imali neki bitni utjecaj. Neto izdaci za štete bili su na očekivanoj visini i usporedbi s onima od lani, koji su bili relativno niski, viši za 6 %. Njihov rast je 1 postotni bod iznad rasta neto prihoda od premija osiguranja ovogodišnjeg prvog tromjesečja (indeks 105), zbog čega je kvocijent šteta ovogodišnjeg tromjesečja nešto viši od lanjskog. Kombinirani kvocijent Triglav Grupe iznosio je povoljnih 91,6 % (lani 88,5 %).

Povećan opseg sredstava u upravljanju

Upravljanje imovinom u Triglav Grupi obuhvaća štednju preko usluga osiguranja te ulaganje u uzajamne i mirovinske fondove. Društvo kći za upravljanje Triglav Fondom je krajem prvog tromjesečja povećalo opseg sredstava u upravljanju, na što su utjecale prilike na tržištima kapitala i neto priljev. U uzajamnim fondovima upravljalo se sa 662 milijuna eura neto vrijednosti sredstava ili s 9 % više nego krajem 2018. godine, dok su se sredstva individualnog upravljanja imovinom povećala za 20 % na 60 milijuna eura.

U 2019. godini Triglav Grupa je u skladu sa strateškim usmjerenjem jačanja djelatnosti upravljanja imovinom na makedonskom tržištu mirovinskih osiguranja osnovala Društvo za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Triglav mirovinsko društvo AD Skopje. U Sloveniji je uspješno završila kupovinu društva za upravljanje Alta Fonda. S oba svoja Društva za upravljanje Triglav Grupa postaje vodeći ponuđač uzajamnih fondova na slovenskom tržištu.

Realizirani viši prinosi od financijskih ulaganja

Grupa je krajem travnja 2019. raspolagala s 3,2 milijarde eura financijskih investicija. Njihovi prinosi (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) iznosili su 33,5 milijuna eura, a na njihovo povećanje u usporedbi s prošlogodišnjim utjecali su viši neto prihodi od prodaje financijskih sredstava te viši neto prihodi zbog promjene fer vrijednosti. Neto prihodi od kamata se zbog niskih kamatnih stopa još uvijek smanjuju.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: “S poslovanjem u prva tri mjeseca ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju najavu planiranog godišnjeg rezultata. S timom od preko 5 tisuća suradnica i suradnika slijedimo zacrtanu strategiju i razvijamo Triglav u pravcu suvremene, inovativne i dinamične osiguravajuće i financijske grupe, koja čvrsto ostaje na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regiji.“

Grupa Triglav na hrvatskom tržištu
Triglav osiguranje Zagreb nastavlja sa snažnim premijskim rastom i u prvom kvartalu 2019. godine te on iznosi 11%, dok je tržište raslo 6,0%. Posljedično smo povećali tržišni udio za 0,2 postotnog iznosa na 4,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i zadržali 8. mjesto među osiguravateljima u Hrvatskoj.

„Prvi kvartal ove godine nastavili smo sa snažnim premijskim rastom te rastom produktivnosti, što je rezultat timskog rada svih naših zaposlenika. Također nastavljamo podržavati sport kroz sponzorstvo Hrvatskog košarkaškog saveza što pridonosi jačanju imidža Društva,“ izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

Natrag