Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Datum objave: 22.11.2021.

Obim bruto fakturirane premije osiguravajućeg društva Triglav osiguranje, Banja Luka, u tri kvartala 2021. godine iznosi 4,6 milijuna eura i porastao je za 4 procenta u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu se struktura portfelja Društva promijenila za 3,2 procentna poena u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja.

Triglav osiguranje, Banja Luka na tržištu Republike Srpske zauzima osmo mjesto sa tržišnim udjelom  4,6 procenata. Ipak, ukoliko promatramo samo tržište neživotnih osiguranja Republike Srpske, tržišni udio Društva iznosi 5,8%, što znači 6. poziciju.

“U Triglav osiguranju Banja Luka nastavljamo slijediti strateški pravac razvoja i prodaje neobaveznih osiguranja. Zadovoljni smo činjenicom da smo povećali njihov udio u portfelju društva u odnosu na prethodni period. Dobar odziv tržišta nas potiče u nastojanjima za proširenjem lepeze produkata, njihovim prilagođavanjem potrebama naših osiguranika i uvezivanjem, s ciljem najbolje moguće zaštite imovine naših osiguranika”, izjavio je ovom prilikom  Janez Rožmarin, direktor Triglav osiguranja, Banja Luka.

Natrag