Trenutna kriza je šansa za osiguravače

Datum objave: 21.07.2020. Broj 7/8 | Godina 2020

Možda će ovo zvučati previše optimistično, ali ja smatram da trenutna situacija u određenom smislu predstavlja šansu za osiguravače. Naime, svi mi u kriznim situacijama postajemo duboko svesni da smo pre svega odgovorni za sebe i svoje najbliže. Industrija osiguranja upravo tu ima adekvatan odgovor. Mi obezbeđujemo finansijku pomoć u određenim situacijama koja je neophodna pojedincu, odnosno privrednom subjektu za nastavak normalnog funkcionisanja

“Prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije nakon prvog tromesečja tekuće godine Wiener Städtische osiguranje zabeležilo je najveći rast po obimu premijskog prihoda i tržišnog učešća od 2003. godine i početka poslovanja u Srbiji. Timskim radom i velikom posvećenošću svih nas ostvarena je premija od 3,4 milijardi dinara što je za 16,1 odsto više u odnosu na isti period prošle godine čime je naša kompanija dostigla 12,6 odsto srpskog tržišta osiguranja. Posebno bih istakao pozitivnu promenu u segmentu životnih osiguranja gde je rast koji je ostvarila naša kompanija veći za neštio više od tri puta u odnosu na rast koji je ostvarilo celokupno tržište životnog osiguranja u poređenju sa istim periodom prošle godine. Wiener Städtische osiguranje je već godinama u samom vrhu kada je ova oblast osiguranja u pitanju tako da su ostvareni rezultati samo još jedna u nizu potvrda koje potkrepljuju ovu činjenicu”, kaže Zoran Blagojević, predsednik IO Wiener Städtische osiguranja u intervjuu za časopis „Svet osiguranja”.

Međunarodni monetarni fond je rekao da nas očekuje najveća ekonomska kriza ikada. Kako to može uticati na poslovanje osiguranja u pogledu prodaje, likvidnosti, potecijalnih otkazivanja ugovora o životnom osiguranju?

Wiener Städtische osiguranje je stabilna kompanija sa likvidnošću na visokom nivou imajući u vidu da oko 95 odsto investicionog portfolija čine likvidne investicije koje se u jako kratkom roku mogu unovčiti. Tokom trajanja pandemije likvidnost je dodatno unapređena formiranjem rezerve gotovine na računima kod poslovnih banaka. Shodno tome, možemo da kažemo da nema uticaja pandemije na sposobnost Wiener Städtische osiguranja da odgovori svim obavezama.

Prilikom planiranja i odabira investicija, Wiener Städtische osiguranje se vodi načelom opreznosti i dugoročnim interesima vlasnika polisa. Stoga, najveći deo investicionog portfolija čine investicije sa fiksnim prinosom i dobrim kreditnim rejtingom, na koje pandemija nije imala uticaj. Prema tome, očekujemo da će rezultat investiranja sredstava osiguranja i učešće u dobiti biti na nivou koji je ranije planiran za 2020. godinu.

Da li je nova situacija, koja je promenila način života ljudi, uticala na strategiju kompanije i koliko će pandemija promeniti samu filosofiju poslovanja osiguranja?

Pandemija svakako utiče na svakodnevni život svih nas, apsolutno sam saglasan. U skladu sa misijom kompanije koja kaže da je Wiener Städtische osiguranje siguran partner koji se zalaže za stabilnu i stručnu zaštitu od rizika nastojaćemo da i ubuduće opravdavamo poverenje klijenata, kako fizičkih tako i pravnih lica. Svesni smo da je pred nama period još veće odgovornosti, ali smo u potpunosti spremni da poverenje klijenata nastavimo da opravdavamo pametnim ulaganjima, opreznom diverzifikacijom portfolia, što će, duboko sam uveren, rezultirati dugoročnom stabilnošću i prosperitetom, uz ostvarenje naših poslovnih planova. Takođe, ubrzano radimo na unapređenju procesa koji će doprineti efikasnijem poslovanju uz maksimalno poštovanje svih mera bezbednosti, kao i na istraživanju potreba potencijalnih klijenata i kreiranju atraktivnih proizvoda.

U segmentu životnih osiguranja, rast koji je ostvarila naša kompanija veći je za neštio više od tri puta u odnosu na rast koji je ostvarilo celokupno tržište životnog osiguranja u poređenju sa istim periodom prošle godine

Koliko je relano da se ovaj rizik pandemije, za koji se prognozira da će se ispoljavati svakih 25 do 30 godina, uključi i u određene polise osiguranja? Da li je to uopšte moguće?

U pitanju je ozbiljan izazov za osiguravače na svetskom nivou. Svedoci smo da se organizatori teniskog turnira Wimbldon suočavaju sa problemom obezbeđenja osiguravajućeg pokrića, a nakon što su ostvarili naknadu po osnovu osiguranja za ovu godinu. Očigledno je da se čovečanstvo, pa i naša industrija, nalazi pred ogromnim izazovima i ukoliko ovako veliki događaj ne može da obezbedi pokriće svojih rizika, teško je očekivati da bi neki manji događaji mogli biti u boljoj poziciji. Još uvek ne postoje jasne naznake da bi osiguravači i reosiguravajuće kompanije mogle na sebe da preuzmu ovako velike rizike kao što su rizici po pojedinca ili kompanije izazvani epidemijama i pandemijama. To već vidimo i po nagoveštajima sa tržišta reosiguranja za pregovore koji nam predstoje za narednu godinu. Pandemija je rizik koji pogađa veliki broj zemalja, u konkretnom slučaju manje više, sve zemlje, a to se kosi sa jednim od osnovnih principa osiguranja – disperzijom rizika. Generalno, nisam optimista da će industrija osiguranja biti spremna da u narednom periodu ponudi rešenje koje bi pokrilo finansijske štete koje prouzrokuje epidemija, a koje kao što vidimo su još uvek nesagledive.

Gde vidite da će se u narednom periodu voditi bitka za klijenta – novim proizvodima, bržom uslugom, nekim novim kanalima prodaje? Šta je plan, u tom kontekstu, Wiener Städtische osiguranja?

Srpsko tržište osiguranja, iako malo u poređenju sa zemljama u razvoju, izuzetno je živo i konkurentno. Bitku za svakog klijenta vodimo svakodnevno. Sa druge strane, okolnosti koje nam je nametnula pandemija su dodatno uticale na nas da unapredimo određene procese, posebno u oblasti digitalizacije i bezkontanktnog poslovanja. Naši klijenti danas mogu izračunati premiju za određene vrste osiguranja preko kompanijskog sajta, pogledati stanje i pokrića po svojim polisama koristeći mobilne aplikacije, prijaviti štete u svojim domaćinstvima putem video poziva, razgovarati sa našim agentima prodaje putem popularnih onlajn aplikacija i ostalo. U narednom periodu promovisaćemo nove digitalne alate koje trenutno razvijamo, a sve u cilju efikasnije komunikacije sa klijentima i unapređenja korisničkog iskustva. Smatram da je bolji servis velika šansa osiguravača.

Prepoznati ste na tržištu kao kompanija koja u svom portfelju ima visoko učešće životnih osiguranja. Kako će se razvijati taj segment u budućnosti i da li je trenutna situacija hendikep ili prilika za životno osiguranje?

Kompanisjki portfolio se konstantno razmatra i unapređuje. Način života koji danas vodimo, a do pre nekoliko meseci nam je bio nezamisliv, nametnuo je dodatnu potrebu kod stanovništva za zaštitom života i zdravlja od osnovnih rizika, tako da je tzv. riziko osiguranje sve prisutnije u tražnji i prodaji osiguranja u odnosu na popularno štedno, odnosno tzv. mešovito životno osiguranje. Prisutan je i porast dodatnih osiguranja, tj.pokrića od nastupanja težih bolesti, malignih oboljenja i tome slično. Generalno gledano, svest o zaštiti zdravlja i prevenciji bolesti sve više raste i mi smo tu da ponudimo stabilnu finansijsku zaštitu ukoliko za to bude potrebe.

Takođe, naša kompanija u svom portfoliu ima osiguranje života koje ujedno omogućava i ulaganje u akcije velikih svetskih kompanija, preko investicionih fondova, tzv.unit-linked osiguranje koje zadovoljava potrebe onih koji imaju dugoročnu viziju u vezi sa kretanjem ličnih finansija u budućnosti.

Wiener Städtische osiguranje je stabilna kompanija sa likvidnošću na visokom nivou imajući u vidu da oko 95 odsto investicionog portfolija čine likvidne investicije koje se u jako kratkom roku mogu unovčiti

Trudimo se da pratimo zahteve tržišta i prateći trendove i iskustva VIG-a, matične kompanije iz Beča konstantno prilagođavamo vrstu i obime pokrića životnih osiguranja.

Svakako na nama osiguravačima i dalje ostaje odgovornost da kontinuirano radimo na edukaciji o značaju i prednostima osiguravajućih pokrića, a posebno kod ove vrste osiguranja jer ne treba da zaboravimo da je u ovoj oblasti Srbija i dalje daleko od proseka zemalja u razvoju.

Možda će ovo zvučati previše optimistično, ali smatram da trenutna situacija u određenom smislu predstavlja šansu za osiguravače. Naime, svi mi u kriznim situacijama postajemo duboko svesni da smo, pre svega, odgovorni za sebe i svoje najbliže. Industrija osiguranja upravo tu ima adekvatan odgovor. Mi obezbeđujemo finansijku pomoć u određenim situacijama, koja je neophodna pojedincu, odnosno privrednom subjektu za nastavak normalnog funkcionisanja.

Šta vi vidite kao najveće rizike kojima će građani i kompanije biti izloženi u narednom periodu, a u kojima osiguranje može da odigra značajnu ulogu u pogledu nadoknade štete?

Rizici oboljevanja od zaraznih bolesti su se svakako nametnuli u prethodnom periodu. Još uvek je rano reći kakav će odgovor industrije biti na ovako velike izazove. Kao i za sve ostalo, tako i za ovu situaciju važi ono pravilo – u svakom zlu ima i nešto dobro, te tako mislim da je dobro što je ova situacija sa pandemijom naterla sve nas da se i kao pojedinci i/ili kao poslodavci zapitamo šta je zaista važno u životu. Složićemo se jednoglasno – zaista su važni sam život i zdravlje, kako nas samih, tako i naših najmilijih.

Osiguranje može i treba da odigra ključnu ulogu u daljem širenju svesti o značaju finasnsijske sigurnosti u slučajevima „zlu netrebalo” i još važnije u značaju odgovornog pristupa ka životu i takvim situacijama.

Tokom trajanja pandemije likvidnost je dodatno unapređena formiranjem rezerve gotovine na računima kod poslovnih banaka. Shodno tome, možemo reći da nema uticaja pandemije na sposobnost Wiener Städtische osiguranja da odgovori svim obavezama

Osiguranje takođe može i treba da bude dobar partner državi kod rešavanja štetnih događaja koji mogu značajno da ugroze normalne tokova života i poslovanja.

Cyber rizici takođe dobijaju sve veći značaj u našem svakodnevnom životu, ali se i situacija sa prirodnim katastrofama dodatno usložnjava.

Šta je „čarobna formula” da se građanima, a i kompanijama ukaže da živimo u vremenu koje obiluje rizicima i da im osiguranje može olakšati život?

Mislim da je krajnje vreme da zaboravimo ono naše „neće mene” i da zaista pokazemo odgovornost prema svojim najbližima, okruženju i sebi na kraju krajeva na delu.

U prethodnom periodu su se desile određene promene na domaćem tržištu osiguranja, neka osiguranja su dobila nove vlasnike, broj osiguravača je u prethodnoj godini ostao na istoj brojci. Budući da je i Wiener Städtische osiguranje učestvovalo ranije u akvizicijama, očekujete li dalje smanjenje broja učesnika, ili neka nova preuzimanja budući da se spekuliše da je nekoliko osiguranja na prodaju?

Očekujem nastavak trenda konsolidacije, koji je prethodnih godina bio veoma prisutan u Srbiji i sveo broj kompanija za osiguranje na 16, koliko ih danas posluje. U narednom periodu dodatni izazov za tržište biće prilagođavanje rastućim regulatornim zahtevima kako na lokalnom nivou, tako i u sklopu prilagođavanja regulativi Evropske unije na putu Srbije ka punopravnom članstvu. Smatram da će to doprineti određenim promenama. Naša kompanija je bila aktivna u prethodnom periodu, kako na polju kupovine portfolija, tako i na polju akvizicija. Pažljivo razmatramo svaku priliku i veoma smo otvoreni za nove izazove.

Razgovarala: Vesna Lapčić

Natrag