;

Treba poticati suradnju, a ne konkurenciju u zdravstvu

Datum objave: 01.06.2010. Broj 6 | Godina 2010

[Zvonko Gajski]

Domaća osiguravajuća društva koja tržištu nude usluge dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja doživjela su u posljednje vrijeme dva velika šoka. Najprije ih je zatekao prijedlog Vlade o ukidanju poreznih olakšica na dobrovoljna zdravstvena osiguranja, a odmah potom i izmjene zdravstvenih zakona kojima se HZZO-u omogućuje bavljenje dodatnim zdravstvenim osiguranjem. Rekli bismo: gore ne može. Jer, dok su kod životnih osiguranja dosadašnje porezne olakšice bile tek odgoda plaćanja poreza, kod dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja to su bile stvarne olakšice koje su osiguraniku znatno smanjivale cijenu premije. Još je veći šok zbog mogućeg ulaska HZZO-a na tržište dodatnoga zdravstvenog osiguranja jer bi taj ulazak, po onome što je dosad poznato, mogao komercijalne osiguratelje dovesti u posve neravnopravan položaj u odnosu na HZZO. A što o svemu tome, kao i o aktualnom stanju u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, misle sami osiguratelji, pokušali smo saznati u razgovoru s Tatjanom Račić-Žlibar, članicom Uprave Uniqa osiguranja, koja je tek prije tri godine, ali s velikim ambicijama, krenula i u poslove s dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje relativno je novi proizvod Uniqa osiguranja na hrvatskom tržištu. Koliki je trenutačni udio tog proizvoda u ukupnom portfelju vašeg društva?

Udio dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja, koje u ponudi Uniqe obuhvaća i dodatno i dopunsko osiguranje, kreće se oko 1,9 posto. Pritom premija dopunskog osiguranja sudjeluje u ukupnoj premiji dobrovoljnog osiguranja s 27,5 posto. Međutim, upravo smo u projektu intenziviranja prodaje zdravstvenih osiguranja. Naša matična kuća Uniqa Austrija ima više od 50 posto tržišnog udjela zdravstvenih osiguranja u Austriji i plan je grupe pojačati prodaju zdravstvenih osiguranja u svim zemljama u kojima djeluje. Stoga je i naša proljetna marketinška kampanja imala za temu zdravstveno osiguranje. Naravno, to je samo dio projekta, poduzeli smo niz organizacijskih promjena, uveli nekoliko novih cjenika zdravstvenih osiguranja, još bolje prilagođenih tržištu, oformili vrlo kvalitetnu ekipu specijaliziranu za prodaju zdravstvenih osiguranja i rezultati toga su već vidljivi u porastu premije osiguranja i udjelu na tržištu koji nam konstantno raste i po broju osiguranja iznosi 10 posto.

Tko su klijenti?

Daleko najveći broj osiguranika su privatni klijenti, udio pravnih osoba je 30 posto. Trenutačni porezni tretman zdravstvenog ne potiče poslodavce na brigu o zaposlenikovu zdravlju – premije zdravstvenog osiguranja tretiraju se kao plaća (dohodak), osim u dijelu premije za sistematske preglede. Očekujemo da će se to uskoro izmijeniti, jer je to prije svega u interesu zaposlenika, a do tada se ne može očekivati značajni rast DZO-a na tržištu osiguranja u Hrvatskoj, a s obzirom na liste čekanja i općenito stanje u obveznom zdravstvenom osiguranju, prostora uistinu ima.

Kažu da je za uspjeh osigurateljnog proizvoda presudna prodajna mreža. Koje kanale prodaje imate za ponudu zdravstvenog osiguranja?

S daleko najvećim udjelom u premiji zdravstvenog osiguranja od 40 posto sudjeluje vlastita prodajna mreža, slijede je broker kanal s 30 posto i bankokanal prodaje, gdje imamo iznimno dobru suradnju s Raiffeisen bankom.

Kakvi su rezultati prodaje zdravstvenih osiguranja u prošloj i ovoj godini?

U prošloj godini u tom je segmentu Uniqa zabilježila rast od 112 posto, dok u tekućoj godini premija za prvih pet mjeseci raste 18 posto. Istodobno, premija na tržištu ukupno stagnira, raste premija dopunskih osiguranja (pokrića participacija) 38 posto, a broj polica čak 128 posto, ali se smanjuje broj polica i premija dodatnih osiguranja oko pet posto. Pritom treba naglasiti da su u 2009. premija i broj polica zdravstvenih osiguranja u prva četiri mjeseca značajno rasli, kao posljedica zakonodavnih promjena kojima se sudjelovanje osiguranika u pokriću troškova zdravstvene zaštite u obveznom osiguranju znatno povećalo (popularno zvane participacije).

Koje vrste zdravstvenih usluga nudi Uniqa?

Pokrića dodatnog i dopunskog (dobrovoljnog) zdravstvenog osiguranja. Ovim osiguranjima, pokriven je veći opseg prava u odnosu na pokrića iz obveznog zdravstvenog osiguranja i/ili viši standard zdravstvenih usluga. Bitno je naglasiti da se sve usluge dobivaju bez uputnica i čekanja, a na temelju medicinske indikacije.

Naša matična kuća Uniqa Austrija ima više od 50 posto tržišnog udjela zdravstvenih osiguranja u Austriji i plan je grupe pojačati prodaju zdravstvenih osiguranja u svim zemljama u kojima djeluje

Osiguranici mogu prema birati između 13 standardnih pokrića, od kojih se tri prodaju u poslovnicama RBA, a četiri su posebno dizajnirana za osiguranje djelatnika tvrtki. Naš proizvod zdravstvenog osiguranja s najvećim opsegom pokrića može se ugovoriti u poslovnicama Raiffeisen banke, a osim specijalističkih pregleda i dijagnostičkih postupaka (što je osnovno standardno pokriće svih naših proizvoda dodatnog osiguranja), pokriva stomatološke usluge, fizikalnu terapiju, ortopedska i druga medicinska pomagala, sistematski pregled, dnevnu naknadu za boravak u bolnici te male operativne zahvate koje je moguće obaviti u bilo kojoj zemlji Europske unije. Naši standardni cjenici Standard, Comfort, Optimal i Exclusive razlikuju se po visinama pokrića za specijalističke preglede i dijagnostičke postupke, a time su i cijenom prilagođeni različitim potrebama naših klijenata. Optimal i Exclusive u sebi imaju uključen i sistematski pregled, a uz druge pakete moguće je dogovoriti dvije razine sistematskog pregleda. Uz to, osim standardnih, u skladu s potrebama većih ugovaratelja osiguranja moguće je ugovoriti specifične pakete pokrića.

Specifičnosti ponude zdravstvenog osiguranja Uniqe, odnosno po čemu se razlikujete od sličnih konkurentskih ponuda?

U odnosu na neke druge osiguratelje, naši proizvodi specifični su po tomu što naši osiguranici zdravstvene usluge, osim u našim ugovornim zdravstvenim ustanovama, mogu obaviti u zdravstvenoj ustanovi po svom izboru. Prema našem iskustvu osiguranici posebno cijene slobodan odabir klinike i liječnika kod kojeg žele obaviti pretragu. Prednost Uniqe je i to što osiguranik nema ograničen godišnji maksimalan broj posjeta liječniku jedne specijalnosti (uobičajeno maksimalno tri specijalistička pregleda plus nekoliko kontrolnih). Pokrića obuhvaćaju onoliko pregleda koliko je osiguraniku potrebno zbog njegova zdravstvenog stanja, i to do godišnjeg limita definiranog određenom vrstom police. Ovisno o svojim zdravstvenim potrebama, osiguranik može birati odgovarajuće pokriće – vrstu police. Dodatna specifičnost je i naša MedUniqa, call centar koji usluge našim osiguranicima pruža 24 sata dnevno sedam dana tjedno, znači stvarno uvijek kad je potrebno. Putem MedUniqe naši klijenti ugovaraju preglede kod izabranog liječnika, sve se organizira u vrlo kratkom roku od najviše nekoliko dana, u pravilu jedan do dva dana, u vrijeme kad to osiguraniku odgovara. Sva plaćanja organizirana su također putem MedUniqe, tako da osiguranik samo dođe, obavi pregled ili dijagnostički postupak koji je trebao, a o svemu drugom brine MedUniqa.

Što u ponudi dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja ima najbolju prođu u ovim kriznim vremenima?

Najveće zanimanje tržište ove godine pokazuje za naš obiteljski paket zdravstvenog osiguranja, koji se, primjerice, za četveročlanu obitelj može ugovoriti po cijeni već od oko 100 kuna mjesečno (za obitelj s dvoje djece mlađe od 18 godina), a uključuje: mogućnost obavljanja specijalističkih pregleda i dijagnostičkih postupaka bez uputnica i čekanja. Uz preporučeno pokriće participacija i doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju, cijena je oko 150 kuna mjesečno. Uz ta osnovna pokrića, mogu se ugovoriti i osiguranja koja uključuju sistematske preglede i novčane naknade za dane provedene u bolnici. Osim obiteljskog, najtraženiji je proizvod standardnih pokrića Optimal, koji uz pokriće specijalističkih pregleda i dijagnostičkih postupaka nudi i sistematski pregled te standardno pokriće participacija. Mjesečna premija Optimala za muškarca u dobi do 40 godina je 97 kuna, a za žene 129 kuna. Klijentima koji kod Uniqe imaju sklopljenu bilo koju policu osiguranja, prilikom zaključivanja zdravstvenog osiguranja odobrava se popust od 10 posto.

Priprema li UNIQA neke novosti u ponudi dodatnoga zdravstvenog osiguranja?

Radimo na vrlo zanimljivim novim proizvodima, ali više o tome uskoro.

Kako ocjenjujete prijedlog da se ukinu porezne olakšice na zdravstvena osiguranja i možete li procijeniti moguće posljedice tog ukidanja za Uniqu?

Najavljene vladine mjere ukidanja poreznih olakšica na dobrovoljno zdravstveno osiguranje negativno će se odraziti na njegovu prodaju. No, kriza nije umanjila potrebe građana za svim vrstama osiguranja, pa tako i zdravstvenog. Potrebe su iste, samo su se smanjili obiteljski budžeti. Iako zdravstveno osiguranje uz životno po svojoj prirodi predstavlja temelj obiteljske sigurnosti, teško će biti zadržati dosadašnje trendove rasta tržišta. Što se Uniqe tiče, predviđamo u ovoj godini veće zanimanje za osnovne tipove zdravstvenog osiguranja s nešto užim opsegom pokrića, ali unatoč krizi i nesigurnosti poreznog tretmana premija dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja, očekujemo znatan rast premije. Postoje ipak i naznake u pozitivnom smjeru, spominje se i mogućnost poreznih olakšica poslodavcima za zaključenje zdravstvenih osiguranja njihovih zaposlenika. Nadam se da će se to odnositi i na premije dodatnog i dopunskog osiguranja uz troškove sistematskih pregleda. To bi bio značajan napredak, znatno bi se potaknula briga poslodavaca o zdravlju zaposlenika. Bilo bi izuzetno korisno i za poslodavca, jer bi se smanjili izostanci zbog bolesti, a država bi imala višestruku korist kroz smanjenje troškova obveznog osiguranja, te dugoročne pozitivne rezultate na zdravlje nacije. Dugoročno vjerujemo da će zajednički nastup osiguratelja prema zakonodavcu imati pozitivan ishod te da će se Hrvatska uskoro moći pridružiti zemljama, koje odgovarajućim poreznim tretmanom potiču individualnu i korporativnu brigu o zdravlju, imajući u vidu da od ovakve porezne politike dugoročnu korist ima društvo u cjelini.

Kako komentirate mogućnost da HZZO uđe u poslove dodatnoga zdravstvenog osiguranja i kako procjenjujete moguće posljedica tog ulaska za komercijalne zdravstvene osiguratelje?

Ako se HZZO počne baviti dodatnim zdravstvenim osiguranjem, a da pritom za HZZO ne vrijede iste zakonske odredbe o adekvatnosti kapitala, o izračunima premija, formiranju pričuva, upravljanju ulaganjima, upravljanju rizicima, te ako neće biti pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, postat će nelojalna konkurencija ostalim osigurateljima.

Mislim da bi država trebala svojim uređenjem područja zdravstvenog osiguranja težiti suradnji i nadopunjavanju državnih i privatnih osiguratelja, a ne konkurenciji

Ali čak i da su zadovoljeni svi ti uvjeti, postoji sukob interesa HZZO-a kao osiguratelja za obvezna osiguranja i osiguratelja za dobrovoljna dodatna osiguranja. Naime, svako osiguravajuće društvo, da bi se bavilo dobrovoljnim zdravstvenim, mora imati mrežu zdravstvenih ustanova u kojima osiguranici dobivaju zdravstvene usluge. Ugovorom između osiguratelja i zdravstvene ustanove definiran je standard zdravstvene usluge koju će osiguranik dobiti. Ako je riječ o ustanovama koje su u ugovornom odnosu s HZZO-om, moguće je da s privatnim osigurateljima neće moći (htjeti) zaključiti takve ugovore (kao što je problem s ugovaranjem višeg standarda smještaja u bolnicama). Za privatne osiguratelje to bi značilo i izgradnju posebne, paralelne mreže vlastitih zdravstvenih ustanova (pa i bolnica) za potrebe svojih osiguranika. To nije isplativo ni u državama sa znatno većim brojem stanovnika. Mislim da bi država trebala svojim uređenjem zdravstvenog osiguranja težiti suradnji i nadopunjavanju državnih i privatnih osiguratelja, a ne konkurenciji. Suradnjom bi se postigli sinergijski učinci koji bi sigurno imali i kratkoročan, ali posebno dugoročan pozitivan efekt na kvalitetu zdravstvene usluge u Hrvatskoj.

Što se u odnosu prema komercijalnom zdravstvenim osiguranjima može (mora) promijeniti ulaskom Hrvatske u EU?

Prije svega, Hrvatskoj treba stabilan model zdravstvenog sustava. Pod tim podrazumijevam jasan okvir – podjelu – između domena u kojima će djelovati sustav obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno privatni osiguratelji. Često mijenjanje zakona (1995., 2000., 2006., 2009., 2010.), kako o zdravstvenom osiguranju tako i drugih koji imaju utjecaja na razvoj dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja, onemogućavaju definiranje još kvalitetnijih programa DZO-a. Također, omogućavanje pa zatim nakon nekoliko godina ukidanje mogućnosti bavljenja određenim vrstama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja stvara velike probleme privatnim osigurateljima koji posluju po načelima profitabilnosti, a zbog zakonskih promjena im se već događalo da ne ostvare povrat sredstava uloženih u razvoj svojih proizvoda. Odgovarajuće izmjene i dopune zakona u smislu unaprjeđenja sustava potrebne su, nužne i dobrodošle. Ali mijenjanje sustava u cjelini (tzv. reforme) kojima se omogućava, a onda nakon kratkog vremena onemogućava bavljenje pojedinom vrstom dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja, odnosno situacija u kojoj nije potpuno jasno i dugoročno definirano područje djelovanja privatnih osiguratelja u odnosu na HZZO, znatno otežava rad privatnim osigurateljima i ometa ih u uvođenju kvalitetnijih, a posebno dugoročnih zdravstvenih osiguranja koja su uobičajena u zapadnim zemljama. Takav sustav, nažalost, najviše je na štetu naših klijenata.

Natrag