Traže se hitna pojašnjenja oko pristupa određenim pitanjima i aspektima implementacije Uredbe SFDR

Datum objave: 20.01.2021.

Pismo europskih nadzornih tijela (ESA) upućeno Europskoj komisiji u kojem se traže hitna pojašnjenja oko pristupa određenim pitanjima i aspektima implementacije Uredbe SFDR

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) u svom pismu navode kako smatraju da je bitno da Europska komisija promptno da svoje tumačenje, barem na navedena prioritetna pitanja (iako postoje i brojna druga za koja se nadaju da će biti razjašnjena u nadolazećem razdoblju) s obzirom na to da se Uredba SFDR počinje primjenjivati 10. ožujka 2021., a kako bi i tržišni sudionici (obveznici primjene) i nacionalna nadležna tijela bili informirani o očekivanjima Europske komisije u vezi s načinom implementacije istih. Prioritete je identificirala podgrupa Zajedničkog odbora koja radi na izradi SFDR RTS-ova.

Među glavnim prioritetima za koja traže tumačenje Europske komisije ESA-e navode sljedeće:

  • Primjenu SFDR-a na UAIF-ove bez obzira na to imaju li sjedište unutar EU-a ili se radi o UAIF-ovima iz trećih država
  • Primjenu praga od 500 zaposlenika prilikom izvještavanja od strane matičnih društava velikih grupa u vezi s obvezama objava informacija o razmatranju glavnih štetnih učinaka (PAI)
  • Značenje pojma „promoviranje“ u kontekstu financijskih proizvoda koji promoviraju okolišne i socijalne karakteristike
  • Primjenu članka 9. SFDR-a (financijski proizvodi koji imaju za cilj održiva ulaganja)
  • Primjenu odredbi SFDR-a na financijske proizvode MiFID-a (upravljanje individualnim portfeljima i fondovima na temelju danih pojedinačnih mandata).
Natrag