;

T. Ridzak o trendovima i rizicima na financijskim tržištima

Datum objave: 26.09.2019.

Na konferenciji Dan velikih planova, održanoj 25. rujna 2019. u Zagrebu, okupilo se oko 450 predvodnika javnog i privatnog sektora, a među njima i članovi Upravnog vijeća Hanfe. Jedan od prezentera na konferenciji bio je i član Upravnog vijeća Hanfe, Tomislav Ridzak.

Tom je prilikom pred brojnim uvaženim gospodarstvenicima iz Hrvatske i regije predstavio recentna kretanja u sektoru financijskih usluga s posebnim osvrtom na rizike, ali i na posljedice ekonomskih kretanja, za koje se potrebno kvalitetno pripremiti.

Izazove u prvom redu predstavljaju geopolitičke tenzije između najvećih svjetskih ekonomija, slaba perspektiva rasta globalne ekonomije te činjenica da se dugačkoj sezoni niskih, a u posljednje vrijeme i negativnih kamatnih stopa, ne nazire kraj. Poremećaj na financijskim tržištima može doći i od investitora u koje se uvlači sve veća nesigurnost, ali i od novih tehnoloških i ekoloških trendova koji mogu značajno izmijeniti globalne tokove kapitala.

Opće financijsko stanje u zemlji tom je prilikom ocijenio povoljnim, no napomenuo je da se ono ne može izolirati od međunarodnih kretanja čija je volatilnost određena raznim makroekonomskim i političkim neizvjesnostima.

Natrag