Svest o rizicima veća, ali ne i spremnost da se uloži u osiguranje

Datum objave: 28.10.2021. Broj 10 | Godina 2021

I pored toga, porast svesti i svakodnevno suočavanje sa globalnim rizicima ne znači i recipročan rast onih koji su spremni da ulože novac u zaštitu od rizika. To je još uvek prostor za delovanje celokupnog društva, ali i nas osiguravača kako bismo još bolje pojasnili značaj osiguranja, kako za pojedinca tako i globalno

Novija svetska istraživanja ukazuju upravo na direktan uticaj globalnih dešavanja na svest populacije o izloženosti različitim rizicima. „Na prvom mestu je svakako porast svesti o zdravstvenom osiguranju i životnom osiguranju u cilju zaštite od rizika, što je izazvano pojavom pandemije i klimatskim promenama koje rezultuju sve češćim prirodnim katastrofama. I pored toga, porast svesti i svakodnevno suočavanje sa globalnim rizicima ne znači i recipročan rast onih koji su spremni da ulože novac u zaštitu od rizika. To je još uvek prostor za delovanje celokupnog društva, ali i nas osiguravača kako bismo još bolje pojasnili značaj osiguranja, kako za pojedinca tako i globalno”, kaže Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja u intervjuu za časopis „Svet osiguranja”.

Uočava se, kako kaže, još jedna interesantna pojava – rast premije reosiguranja. „Prethodni način modeliranja polisa nije obuhvatao sve karakteristike prirodnih katastrofa. Vidimo iz događaja da katastrofe koje su zadesile istočnu i zapadnu obalu Severne Amerike, Meksiko, Japan, Nemačku, Hrvatsku, Tursku itd. imaju sve veći lokalni uticaj i veliki negativni potencijal na lokalizovanim područjima. Takvu vrstu rizika će biti sve skuplje osigurati. Globalni efekat najavljenog poskupljenja očekuje se u sledećoj godini. U takvoj situaciji, za svakog osiguranika će biti od presudnog značaja kom osiguravaču će poveriti zaštitu od rizika. Wiener Städtische osiguranje ima značajan kupljen kapacitet za reosiguranje. Naša polisa je u tom smislu vrednost po sebi, jer smo u mogućnosti da garantujemo svojim klijentima da smo u stanju da ih finansijski zaštitimo ukoliko dođe do najgorih scenarija”, kaže Blagojević i dodaje da smo svi podjednako izloženi prirodnim katastrofama, stoga je blagovremeno ugovoreno osiguranje najbolja opcija.

Ušli smo u poslednji kvartal 2021. Šta je karakteristično za ovu godinu kada je reč o poslovanju u sektoru osiguranja?

Tržište osiguranja u Srbiji je očuvalo stabilnost i u ovoj godini beleži izbalansiran rast životnih i neživotnih osiguranja. Po visini premije, dobrovoljno zdravstveno osiguranje je postiglo najveći skok: 18,2% prema zvaničnim podacima prvog polugodišta. To je svakako posledica dominantne medijske prisutnosti koju je dobila pandemija COVID-19 i potrebe stanovništva da dodatno osigura medicinsku zaštitu u doba visokih zdravstvenih rizika.

Kakve rezultate je zabeležilo Wiener Städtische osiguranje u prva tri kvartala? Koje linije biznisa su zabeležile najveći rast?

Shodno kretanjima na tržištu i u našem poslovanju su se reflektovali isti trendovi. Ostali smo u samom vrhu lestvice kada govorimo o osiguranju života i na kraju trećeg kvartala ostvarili rast od 1,5% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Kada govorimo o ukupnoj premiji neživotnog osiguranja, ona je na liniji rezultata od prošle godine. Međutim, ako isključimo premiju autoodgovornosti iz ukupne premije neživotnih osiguranja, naša kompanija je ostvarila značajan rast od 11,2% u odnosu na isti period prošle godine. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje takođe prati trend rasta i u 3. kvartalu beležimo 21% rasta u odnosu na isti period prošle godine. Pozicioniramo se kao kompanija koja dodatnu pažnju poklanja postojećim klijentima brinući se tokom godine da i pored ugovorenih pokrića ponudimo besplatne preglede u cilju prevencije onih bolesti koje masovno pogađaju stanovništvo (kardiovaskularne bolesti, rak prostate, rak dojke, neadekvatna ishrana i gojaznost). Takve akcije su pokazatelj našeg društveno odgovornog poslovanja jer verujemo da nije dovoljno samo ugovoriti polisu osiguranja, već učiniti sve da kod klijenta izgradimo svest o sopstvenoj odgovornosti za život i zdravlje. Tada su svi na dobitku.

U kojoj meri vam je ulaganje u digitalizaciju pomoglo tokom pandemije? Koliko su se ljudi prebacili na onlajn kupovinu polisa i koje sve proizvode nudite tim kanalom prodaje?

Spremno smo dočekali pandemiju zahvaljujući razvijenoj IT infrastrukturi. U tom trenutku je već postojao veb-šop preko kojeg je moguće kupiti polisu putnog osiguranja ili osiguranja domaćinstva. Veb-šop je idealno rešenje za prodaju polisa obaveznog osiguranja i u mnogome bismo olakšali život klijentima ukoliko bi i osiguranje od autoodgovornosti dobilo zeleno svetlo za onlajn prodaju. Međutim, nije samo onlajn prodaja polisa ono što klijentu čini razliku u iskustvu. Mi smo iz tog razloga razvili onlajn aplikaciju Moj Wiener portal koja služi da zaokruži to digitalno korisničko iskustvo, koje pruža precizne informacije o ugovorenim polisama, neograničenu dostupnost podataka, onlajn plaćanje kao i uvid u odštetne zahteve ili direktno podnošenje odštetnih zahteva kroz aplikaciju. To je sada jedna digitalna poslovnica koja zajedno sa našim aplikacijama za kalkulaciju ponuda otvara jednu potpuno novu dimenziju osiguranja i drastično štedi vreme, pogotovo ljudima izvan gradskih sredina ili svim onim klijentima koji su trenutno u inostranstvu.

U razgovoru sa privrednicima se oseća prilična napetost, imamo u pojedinim segmentima veliku inflaciju koja generisana uglavnom globalnim rastom tražnje i optimizmom nakon pronalaska vakcine, s druge strane ponovo se generišu lanci potraživanja i brojna preduzeća su u problemu. Osećate li to u vašem biznisu, kakav je vaš utisak budući da je korporativni sektor značajan u učešću u ukupnoj premiji?

Naravno da osećamo. Nakon velikih državnih finansijskih intervencija u sektor privrede tokom 2020. godine i različitih modela podrške i podsticaja na koja su privrednici do sada mogli da računaju, ulazimo u period kada će svako morati da pokaže sopstvenu snagu da održi nivo poslovanja uprkos pandemiji. Ona se, na žalost, ne smiruje i pored brojnih dostupnih vakcina i još uvek imamo veliki broj ljudi koji su svakodnevno van sistema zbog bolesti. To sve utiče na različita poskupljenja samih procesa. Konačno, to može da utiče i na korekciju cena naših usluga.

Portfelj Wiener Städtische osiguranja čine u velikom delu osiguranja života. Da li se to tržište oporavlja? Da li raste učešće polisa riziko osiguranja u vašem portfelju?

Nismo zabeležili željeni rast, ali je naš rezultat više nego stabilan. Međutim, istraživanja kažu da možemo da očekujemo rast riziko osiguranja. Pred nama je zadatak da klijentima prenesemo jasnu motivacionu poruku o značaju životnog osiguranja. U isto vreme moramo da radimo na promeni svesti naše prodajne sile i da poboljšamo njihov prodajni nastup jer je prošlo vreme kada se životno osiguranje prodavalo kao štednja. Krajnje je vreme da se životno osiguranje nedvosmisleno pozicionira kao zaštita od rizika.

Nakon velikih državnih finansijskih intervencija u sektor privrede tokom 2020. godine i različitih modela podrške i podsticaja na koja su privrednici do sada mogli da računaju, ulazimo u period kada će svako morati da pokaže sopstvenu snagu da održi nivo poslovanja uprkos pandemiji

Očekujete li da bi rast inflacije mogao da izazove i rast kamata u cilju zauzdavanja inflacije i kako mislite da će se to odraziti na osiguravače?

Trenutno je povoljniji efekat na strani investicija jer su kamate niske. Mi smo se iz tog razloga okrenuli investiranju u nekretnine.

Cene nekretnina su otišle u nebesa, a vaša kompanija, kao što kažete, ulaže i u nekretnine. Kako mislite da će se dalje kretati taj segment i kakvi su vam investicioni planovi?

Nastavićemo da ulažemo u nekretnine ukoliko procenimo da na strani ulaganja i eksploatacije nekretnina možemo da imamo povoljniji efekat. Kao i do sada, pratićemo nivo kamata i druge vidove sigurnih investicija i donosićemo odluke koje su optimalne za naše poslovanje.

Osiguravači se bave procenom rizika. Šta nas očekuje u 2022. kada je reč i o rizicima kako u korporativnom tako i u segmentu stanovništva?

Kada je reč o korporativnim rizicima, svakako sajber rizici postaju sve češći i sve opasniji. Pandemija nas je primorala da se preorijentišemo na masovnu digitalizaciju, ostavivši malo prostora za naše stečene analogne navike. Digitalne aplikacije i alati su eksplodirali u eri rada od kuće, društvene mreže su preuzele našu svakodnevnu i poslovnu i privatnu komunikaciju i odjednom smo svi postali ozbiljno izloženi sajber rizicima. Zaštita od njih ostaje u fokusu i 2022. godine.

Kada govorimo o stanovništvu, zaštita zdravlja je na prvom mestu. U isto vreme sigurnost porodice i onih koji je finansijski obezbeđuju će biti naš prioritet. U našem poslu nema mesta za lepe priče i bajkovite scenarije za potencijalne klijente. Naš posao je da ljudima predočimo šta su mogući negativni scenariji koji mogu drastično da se odraze na postojeći kvalitet njihovih života i da ugroze njihovu budućnost i kako u saradnji sa nama mogu da obezbede da se ti negativni scenariji ostvare u najmanjoj meri.

Pozicioniramo se kao kompanija koja dodatnu pažnju poklanja postojećim klijentima brinući se tokom godine da i pored ugovorenih pokrića ponudimo besplatne preglede u cilju prevencije onih bolesti koje masovno pogađaju stanovništvo

Na čemu će biti akcenat u poslovanju Wiener Städtische osiguranja u narednom periodu?

Ukratko, naša ambicija je profitabilni rast, stabilna treća pozicija na tržištu osiguranja u Srbiji, usmerenost na zaposlene i jačanje sopstvenih kapaciteta kao prava investicija za budući rad.

Ulažete mnogo i u kulturu, projekat Wiener Art je proslavio deset godina. Kako se opredeljujete za društveno odgovorne projekte?

Pored Wiener Art kolekcije, koja je osnovana sa ciljem da podstiče savremenu umetničku produkciju i promoviše nove umetničke prakse u Srbiji, želimo da svoju društvenu odgovornost demonstriramo ne samo kroz korporativne projekte, već i kroz podizanje svesti svakog zaposlenog o njegovoj ulozi u sopstvenoj zajednici. Iz tog razloga promovišemo akciju volontiranja „Lanac dobrote”, kroz koju naši zaposleni iz svih krajeva zemlje učestvuju u društvenim akcijama pomoći lokalnoj zajednici, koristeći sopstvene resurse i sopstveno vreme da bi pomogli onima koji su najugroženiji. Karike našeg „Lanca dobrote” nižu se po celoj Srbiji i ponosan sam na naše ljude koji smisao svog postojanja pronalaze u deljenju sa drugima.

Razgovarala: Vesna Lapčić

Natrag