Strategija digitalnih financija EU mora prepoznati prepreke inovacijama u osiguranju, osiguravajući ravnopravne regulatorne uvjete

Datum objave: 03.07.2020.

Udruženje europskih osiguratelja Insurance Europe odgovorilo je na savjetovanje Europske komisije o strategiji digitalnih financija.

Pravila EU-a za osiguranje trebaju omogućiti inovacije i omogućiti potrošačima, tvrtkama i novim tržišnim sudionicima benefite od mogućnosti koje digitalizacija može pružiti. Međutim, to trenutno nije slučaj. Postoje, naime, regulatorne prepreke za pružanje osiguranja potrošačima putem interneta, poput zahtjeva da se dokumenti predaju na papiru. Trebalo bi stoga preispitati i prilagoditi postojeća pravila kako bi se osiguralo da su inovativna, digitalno prihvatljiva i prikladna za digitalno doba, te kako bi u koonačnici potaknula digitalne inovacije.

Drugo ključno pitanje je nedostatak ravnopravnih uvjeta. Novi pružatelji financijskih usluga koji ulaze na tržište često se suočavaju s manje strogim regulatornim zahtjevima od tradicionalnih tvrtki za financijske usluge. Stoga je ključno poštivati ​​načelo „iste aktivnosti, isti rizici, ista pravila“ i težiti istinskim ravnopravnim uvjetima.

Istodobno je važan i vrijedan cilj promocija financijskog sektora koji se temelji na podacima. Poboljšanje zakonodavstva o pristupu, obradi i razmjeni podataka važno je za promicanje inovacija i konkurencije. Stoga se osiguravajuća industrija podržava u naporima da se olakša odgovarajuća razmjena podataka, u kojoj se postupanje s različitim sudionicima temelji na stvarnim ravnopravnim uvjetima.

Konačno, ključni izazov za osiguravatelje odnosi se na trenutni nedostatak suradnje nadležnih tijela u pogledu inovacija. Stoga bi sva nadležna tijela trebala usko surađivati ​​kako bi pomogla daljnjem razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta za financijske usluge. Pravila EU-a za osiguranja trebaju omogućiti inovacije te omogućiti potrošačima, tvrtkama i novim tržišnim sudionicima koristi od mogućnosti koje digitalizacija može pružiti.

Natrag