Srbija: Raste premija, pale riješene štete

Datum objave: 01.04.2021.

Premija osiguranja nastavlja rasti, nominalno i realno. Društva za osiguranje su ostvarila ukupnu premiju od oko 110 milijardi dinara, odnosno po prosječnom srednjem tečaju, preko 933 milijuna eura, što je i nominalno i realno povećanje od oko dva posto. S obzirom na spori izlazak iz pandemije uprkos masovnom cijepljenju i tešku ekonomsku situaciju u cijeloj privredi, veliko je pitanje hoće li u 2021. godini biti dostignuta magična cifra od milijardu eura premije osiguranja u Srbiji?

Piše: Branko Pavlović

Na kraju 2020. godine na tržištu osiguranja u Srbiji, bilo je aktivno 20 društava za osiguranje. Reosiguranjem se bavilo 4 društva, a osiguranjem 16 društava, od kojih se i neživotnim i životnim osiguranjem bavilo 6 društava, samo neživotnim 6 i samo životnim osiguranjem 4 društva. Broj društava je stabilan već tri godine, ali je nastavljen novi trend na tržištu osiguranja u Srbiji – kupoprodaja društava. U 2020. godini „Globos osiguranje“ je promijenilo vlasnika, dok u 2021. godini očekujem nastavak kupoprodaje osiguravajućih društava.

Premija osiguranja nastavlja rasti

Premija osiguranja nastavlja rasti, nominalno i realno. Premija osiguranja nastavlja rasti, nominalno i realno. Društva za osiguranje su ostvarila ukupnu premiju od oko 110 milijardi dinara, odnosno po prosječnom srednjem tečaju, preko 933 milijuna eura, što je i nominalno i realno povećanje od oko dva posto. S obzirom na spori izlazak iz pandemije uprkos masovnom cijepljenju i tešku ekonomsku situaciju u cijeloj privredi, veliko je pitanje hoće li u 2021. godini biti dostignuta magična cifra od milijardu eura premije osiguranja u Srbiji? Ukoliko bi se računala i premija reosiguranja, milijarda eura premije na srpskom tržištu osiguranja je dostignuta još u 2019. godini.

U neživotnom osiguranju je zabilježen nominalni trend rasta od oko dva posto godišnje, što je znatno ispod petogodišnjeg prosjeka koji iznosi oko devet posto. Premija životnog osiguranja je povećana oko četiri posto, što je nastavak oporavka tržišta životnog osiguranja, poslije blagog pada u 2017. godini. Rast životnog osiguranja je i dalje značajno manji u odnosu na prosječni trend rasta od oko 10 posto godišnje u prethodnih pet godina. Udio životnog osiguranja u ukupnoj premiji je poraslo za samo pola procentnog poena, ali je to veliki uspjeh jer je konstantno opadalo od 2016. godine.

Među vrstama osiguranja s respektabilnom premijom, većom od milijardu dinara, najveći nominalni rast premije u prethodnoj godini, zabilježen je u zdravstvenom osiguranju, oko 18 posto, osiguranju kredita, oko 16 posto i osiguranju opće odgovornosti, oko 15 posto. Među vrstama osiguranja s manjom premijom, ističe se rast unit-link osiguranja od oko 50 posto, što je pozitivno iznenađenje s obzirom na nepovoljne tržišne i regulatorne okolnosti za taj proizvod.

Najveći pad je zabilježen u osiguranju pomoći na putovanju od oko 60 posto, što je bilo i očekivano zbog velikih ograničenja putovanja u inozemstvo tijekom pandemije.
Najveću ukupnu premiju je ostvarila najveća domaća kompanija „Dunav osiguranje“, dok je do objavljivanja rezultata tržišta od strane NBS i dalje neizvjesno je li došlo do promjene na rang listi najvećih društava po ukupnoj premiji na mjestu broj tri.

Udio premije u procijenjenom BDP-u premašuje dva posto. U EU premija prosječno sudjeluje u BDP-u oko osam odsto, dok je prosjek u zemljama centralne i istočne Europe oko dva posto odnosno sličan kao u Srbiji. To je jedan od rijetkih ekonomskih parametara i pokazatelja u kojem se srpsko tržište može uspješno usporediti s tržištima zemalja centralne i istočne Europe.

Pad likvidiranih i rezerviranih šteta

Riješene štete s troškovima rješavanja šteta, u 2020. godini pale su s 55,5 na oko 53,5 milijardi dinara, odnosno po prosječnom srednjem kursu, na oko 450 milijuna eura, što je i nominalno i realno smanjenje od oko četiri posto u odnosu na 2019. godinu. Trend pada riješenih šteta se prvi put javlja poslije mnogo godina. Zbog pandemije oko 85 posto manje šteta je riješeno u osiguranju pomoći na putovanju, odnosno oko 3,7 milijardi dinara. Iznenađujući je pad od oko 50 posto riješenih šteta u osiguranju nezgode, dok je najveći rast od oko 4,2 milijarde dinara ili oko 46 posto zabilježen u vrsti „osiguranje života“ i oko 2,7 milijardi dinara ili oko 26 posto u autoodgovornosti.

Rezervacija za nastale prijavljene štete bez troškova smanjena je za oko tri milijarde dinara, dok su nastale neprijavljene štete bez troškova porasle oko milijardu dinara u odnosu na prethodnu godinu. Ukupne rezervirane štete bez troškova u 2020. godini iznosile su oko 38 milijardi dinara ili oko pet posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Zanimljivo je da je najveći rast zabilježen  u osiguranju vozila (autoodgovornost oko 5,5 milijardi, 32 posto i kasko oko 0,8 milijardi, 43 posto).

Profitabilnost smanjena

Racio šteta izračunat standardnim aktuarskim formulama kao količnik mjerodavnih šteta i mjerodavne premije je vrlo povoljan i dalje je na petogodišnjem prosjeku od nešto manje od 50 posto.
Povećanje troškova pribave osiguranja tijekom 2020. godine negativno je uticalo na profitabilnost osiguravajućih kompanija. Financijski prihodi od investiranja tehničkih i garantnih rezervi nastavljaju pad, jer su prinosi na sve vrste ulaganja sve manji. Ipak, pošto su riješene i rezervirane štete ukupno manje za preko 4 milijarde dinara, može se zaključiti da je za srpsko tržište osiguranja 2020. godina bila profitabilna.

Kolumna je pripremljena na osnovu podataka o srpskom tržištu osiguranja Privredne komore Srbije. Privredna komora je prikupila preliminarne podatke anketom od svih društava za osiguranje koja su bila aktivna tijekom 2020. godine. Na osnovu prethodnih publikacija Privredne komore podaci zaključeno je da se ovi podaci, iako nisu identični kao zvanični podaci NBS, mogu smatrati relevantnim za analizu rezultata i trendova srpskog tržišta osiguranja u prethodnoj godini.

 

Natrag