;

Srbija je na dobrom putu

Datum objave: 01.01.1970. Broj 5 | Godina 2015

Srbija izlazi iz recesije do kraja 2015. godine i u 2016. srpska privreda će početi ponovo da raste“, procenjuje Andrea Simončeli, predsednik i generalni direktor Generali osiguranja na početku intervjua za Svet osiguranja. Prateći pozitivne ekonomske trendove i sektor osiguranja će, prema njegovom mišljenju, zabeležiti rast na kraju ove godine, doduše snažan u osiguranju života i nešto umereniji u neživotnom osiguranju. Ako je suditi i prema rezultatima kompanije na čijem je čelu, zaista postoji razlog za optimizam. Naime, Generali osiguranje je u 2014. zabeležilo snažan rast premije u oba segmenta, neživotnom i životnom osiguranju zadržavši drugu poziciji na tržištu, a u ovoj godini za cilj ima postizanje novih rekorda.

Kada smo krajem 2013. godine radili intervju, komentarišući rad Vlade rekli ste da ste bili veći optimista nego godinu dana pre te. Reklo bi se da ste i nakon godinu i po dana od te izjave i dalje optimista? Kako ste zadovoljni radom Vlade u oblasti ekonomije i osim predloga u oblasti osiguranja, postoji li još nešto što bi Vlada trebalo da uradi u cilju poboljšanja ukupnog ambijenta poslovanja?
Danas sam još više optimističan u vezi sa budućnošću srpske ekonomije. Vlada obezbeđuje političku i ekonomsku stabilnost zemlji što je važan korak za strane investitore. Sprovedene reforme, kao što su Zakon o radu, računovodstvu i katastru nepokretnosti, dokazale su spremnost srpske Vlade da održi obećanje. Inflacija i kurs dinara su pod kontrolom, povećavajući kupovnu moć stanovništva. Strani investitori nastavljaju da dolaze u zemlju i nedavni sporazum potpisan za realizaciju projekta “Beograd na vodi” je još jedan važan korak koji će podstaći ekonomiju i povećati zaposlenost. Iznenađen sam što vidim opšti pesimizam, tipičan za građane Srbije. Moramo prestati da pitamo šta Vlada može da uradi za zemlju i počnemo sami da radimo nešto za našu zemlju. Ljudi su uvek spremni da ističu šta nije dobro, zaboravljajući postignuto kao i unapređenja ostvarena u protekle dve godine. Moramo da nastavimo da podstičemo Vladu na putu reformi, a posebno da se ubrza privatizacija preduzeća u državnom vlasništvu, koja nastavljaju da presušuju resurse koji mogu da se iskoriste za promociju investicija.

Jedan od tri srpska klijenta preferira Generali polisu za zaštitu štednje i života, što je ogromno dostignuće koje smo ostvarili u 2014. zajedno sa najvišom stopom zadovoljstva klijenata potvrđenim sistemom Net Promoter Score


Oblast osiguranja je u prošloj godini, uprkos lošim ekonomskim pokazateljima, ostvarila dobre rezultate. Kako to objašnjavate, da li su jedini razlozi to što se polazi od niskih osnova i raste cena AO od 45 odsto ili postoje i neki drugi uzroci pozitivnih kretanja?
Osiguravajuća industrija je povećala premiju prošle godine pretežno u životnom osiguranju. To pokazuje da odnos potrošača prema štednji raste kada se ekonomska situacija pogoršava. Smanjenje kamate čini bankarske proizvode manje atraktivnim i zbog toga polise osiguranja postaju konkurentnije. Mi nudimo ne samo zaštitu kapitala, već i osiguranje za slučaj nastupanja boleti i smrti, koje samo osiguravajuće kompanije mogu da pruže. Kada je u pitanju povećanje tarife obaveznog osiguranja od autoodgovornosti od 45 odsto u julu prošle godine, želim da podsetim da je poslednje povećanje bilo u septembru 2008. godine, i gledano u evrima cena koja se danas plaća i dalje je niža od one pre sedam godina.

Na koje rezultate Generali osiguranja ste Vi lično ponosni kao generalni direktor kompanije koja zauzima drugu poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji?
Generali Osiguranje Srbija je postiglo nesporno prvo mesto na tržištu životnog osiguranja sa 30% tržišnog učešća. To znači da jedan od tri srpska klijenta preferira Generali polisu za zaštitu svoje štednje i života. To je ogromno dostignuće koje smo ostvarili u 2014. zajedno sa najvišom stopom zadovoljstva klijenata potvrđenim sistemom Net Promoter Score.

Malo je ostalo do kraja prve polovine godine. Na osnovu prva četiri meseca, kakve rezultate očekujete na nivou čitavog sektora, a šta su ciljevi Generali osiguranja za 2015. godinu?
Trećina godine je već završena i trend osiguravajućeg tržišta se ne razlikuje u odnosu na onaj od prošle godine. Očekujemo snažan rast u životnom osiguranju, dok su premije neživotnog osiguranja neznatno više nego prošle godine. Učešće premije osiguranja u BDP-u i dalje je ispod 2 odsto, i to je razlog zašto moramo biti uporni u širenju svesti o osiguranju. Naš cilj je poboljšanje prošlogodišnjeg rezultata i postizanje novog rekorda u smislu rasta premije i profitabilnosti.

Rizici od prirodnih katastrofa postaju sve češći, a ljudi se veoma retko osiguravaju od tih rizika, pa čak i država kao vlasnik javnih preduzeća, bili smo svedok, ne brine adekvatno o imovini koja pripada građanima budući da mnoga preduzeća nisu bila osiguranja od poplava. Šta mogu da učine osiguravači da se takva situacija promeni, a u kom delu može da pomogne država počevši od Vlade do nižih nivoa vlasti? Šta su Vaši predlozi?
Prirodne katastrofe postaju učestalije usled klimatskih promena i zbog toga možemo očekivati povećanje štetnih događaja u Srbiji. Moramo širiti svest o osiguranju, širiti spoznaju da sa nekoliko stotina dinara mesečno možemo zaštititi svoju imovinu.
Ne tražim podsticaj države, već jasnu poruku da u slučaju prirodnih katastrofa Vlada ne može da priušti da plati sve štete, već samo osnovne potrebe kao što su škole, bolnice, putevi. Kuće u privatnom vlasništvu moraju biti osigurane od strane vlasnika, i mi u Generaliju, imamo pristupačne polise koje mogu da zaštite kuće u privatnom vlasništvu po ceni od jednog espresa na dan.

Do kraja juna se očekuje usvajanje svih podzakonskih akata Zakona o osiguranju. Mišljenja ste da je Zakon o osiguranju veoma moderan i usklađen sa regulativom Evropske unije. Imate li komentare ili zamerke na račun podzakonske regulative budući da je u toku javna rasprava?
Novi Zakon o osiguranju je definitivno u skladu sa propisima Evropske Unije. Trenutno, Narodna banka Srbije poziva sve predstavnike osiguravajućih kompanija koje posluju u Srbiji da daju sugestije na nova podzakonska akta. Glavno pitanje za Generali Osiguranje Srbija je da se poveća adekvatnosti kapitala i da se omogući osiguranje domaćinstva preko lokalnih opština.

Male, lokalne kompanije nemaju budućnost zbog toga što nisu aktuelne i ne mogu da pruže moderne proizvode i usluge lokalnim klijentima

Iz NBS-a se može čuti da će se broj igrača u narednom periodu smanjiti tj. da će doći do konsolidacije tržišta. Na koji način to može uticati na ukupnu industriju osiguranja i na samu konkurenciju?
Tržišna koncentracija je trend širom sveta, a u Srbiji posluje 23 kompanije na veoma malom tržištu. Stalno ističem da kvalitet, a ne kvantitet konkurenata, povećava konkurenciju.

Kako danas vidite konkurenciju među osiguravačima? Bilo je mnogo kritika na račun nelojalne konkurencije u oblasti autoosiguranja. Popravlja li se situacija u tom segmentu?
Konkurencija među osiguravačima je veoma teška. Učesnici na javnim tenderima smanjuju svoje ponude. Osiguranje autoodgovornosti je jedino obavezno osiguranje na osiguravajućem tržištu, a kada je nešto obavezno onda je konkurencija smanjena. Primećujemo da klijenti sve više i više cene dobru uslugu i kompanije koje pruže najbržu uslugu biće pobednice u skoroj budućnosti.

Početkom godine ste isplatili štetu za smanjenje prihoda od proizvodnje što je bila novina na našem tržištu. Inovacije su sigurno neophodne za unapređenje poslovanja, ali koliko je uopšte za osiguravače profitabilno uvoditi nove proizvode na tržištu na kojem se i „osnovni“ teško prodaju?
Veliki osiguravač, kao što je Generali, mora da uvodi inovativne proizvode iako oni na početku nisu profitabilni. Inovacije drže distancu u odnosu na konkurente i povećavaju reputaciju brenda Generali, koji je prepoznat od strane srpskih klijenata kao najmodernije, najefikasnija i inovativna osiguravajuća kompanija u Srbiji.

Koliko uopšte osiguravači na domaćem tržištu prate globalne trendove i koliko su u mogućnosti da ih prate s obzirom na sve nedostatke srpskog tržišta – niska svest građana, loša materijalna situacija?
Ne tražim podsticaj države, već jasnu poruku da u slučaju prirodnih katastrofa Vlada ne može da priušti da plati sve štete, već samo osnovne potrebe kao što su škole, bolnice, putevi. Kuće u privatnom vlasništvu moraju biti osigurane od strane vlasnika

Ne tražim podsticaj države, već jasnu poruku da u slučaju prirodnih katastrofa Vlada ne može da priušti da plati sve štete, već samo osnovne potrebe kao što su škole, bolnice, putevi. Kuće u privatnom vlasništvu moraju biti osigurane od strane vlasnika

Mali broj osiguravača koji posluju u Srbiji prati globalne trendove, jednostavno zato što ne pripadaju velikim internacionalnim kompanijama. Samo italijanske i austrijske kompanije mogu dobiti prednosti globalnog gledišta zbog informacija dobijenih od strane svojih matičnih kompanija. Male, lokalne kompanije nemaju budućnost zbog toga što nisu aktuelne i ne mogu da pruže moderne proizvode i usluge lokalnim klijentima.

Kako je Generali osiguranje Srbija pozicionirano unutar Generali Grupe, posebno u odnosu na kompanije koje posluju u regionu? Koliko su akcionari zadovoljni poslovanjem na ovdašnjem tržištu?

Akcionari Generalija su veoma zadovoljni poslovanjem Generalija u Srbiji. Prošle godine, Generali je stekao 100 odsto kontrolu u srpskoj kompaniji, pokazujući punu posvećenost i poverenje u srpsko tržište. Generali Osiguranje Srbija, uprkos svojoj veličini, je najefikasnija kompanija Generali grupe u regionu.

Šta će, prema Vašem, mišljenju biti najveći izazovi za osiguravače u narednom periodu?
Povećanje svesti o osiguranju, povećanje broja polisa osiguranja domaćinstva kroz sklapanje dogovora sa lokalnim opštinama, i skretanje pažnje klijenata na brzinu rešavanja odštetnih zahteva kao osnovnu uslugu koja se priznaje u trenutku kupovine polise autoodgovornosti.

Vesna Lapčić

Natrag