Srbija će biti regionalni lider u osiguranju

Datum objave: 23.11.2020. Broj 11 | Godina 2020

Na krilima naših zaposlenih naš cilj jeste da „Globos osiguranje“ u narednih pet godina bude među prva tri osiguravajuća društva u Srbiji. Od preuzimanja, početkom februara ove godine, uprkos situaciji sa virusom COVID-19, zaposlili smo sedam puta više ljudi u odnosu na to koliko ih je radilo u „Globosu“ u ovom periodu prošle godine. Za prvih devet meseci ove godine ostvarili smo premijski prihod u iznosu od 1.174 miliona dinara što predstavlja povećanje od 973 miliona dinara u odnosu na isti period prošle godine

Do nedavno „Globos osiguranje” je zauzimao skroman udeo na tržištu, svega 0,2 odsto. Početkom godine je došlo do promene vlasničke strukture kada počinju da se dešavaju promene na tržištu osiguranja i dinamičan rast ove kompanije. „Ostvaren je izuzetan skok tržišnog učešća „Globos osiguranja” sa 0,2% u prošloj godini na 1,5% učešća u ukupnoj premiji tržišta osiguranja, a u premiji neživota na 1,9%”, kaže Siniša Pratljačić, predsednik IO „Globos osiguranja” u intervjuu za časopis „Svet osiguranja”.

Šta se sve promenilo u „Globos osiguranju” od kada je promenjen vlasnik?

„Globos osiguranje” je prisutno na tržištu osiguranja Srbije od 1994. godine, dakle više od 25 godina i jedino je osiguravajuće društvo u većinskom vlasništvu privatnog, domaćeg, srpskog kapitala. „Globos osiguranje” ima dugu tradiciju i prepoznato je na tržištu osiguranja kao kvalitetno i pouzdano osiguranje i naš cilj je da takvi i ostanemo. „Globos osiguranje” deli prvo mesto sa još jednim stranim osiguranjem po ažurnosti u rešavanju šteta sa visokim procentom od 98,83%.

Početkom ove godine „Globos osiguranje” je dobilo novog većinskog vlasnika, veoma uspešnu i priznatu kompaniju „British Motors” d.o.o. generalnog uvoznika i zastupnika vozila „range rover” i „jaguar” za Srbiju i Crnu Goru. Rezultati koje smo postigli za prvih devet meseci (sedam meseci od promene vlasništva) su plod detaljno pripremljenog plana. Na akviziciji „Globos osiguranja” radili smo više od godinu dana i rezultat koji smo ostvarili u proteklim mesecima je rezultat rada veoma priznatih i stručnih ljudi iz sveta osiguranja. Takođe, iza većinskog vlasnika stoji ogromno iskustvo u nekoliko kompanija iz auto industrije koje posluju od 2001. godine, kao i u lizing kući koja u floti ima nekoliko hiljada automobila. Kao i u ostalim branšama, tako i u osiguranju, kompaniju čine ljudi. Mogu da budem veoma ponosan činjenicom da „Globos osiguranje” čini skup priznatih eksperata sa dugogodišnjim iskustvom u osiguranju. Mnogo veće osiguravajuće kompanije mogu da nam pozavide na kvalitetu i stručnosti koju posedujemo. Želim da istaknem kako smo od preuzimanja „Globos osiguranja”, početkom februara ove godine, uprkos situaciji sa virusom COVID-19, zaposlili sedam puta više ljudi u odnosu na to koliko ih je radilo u „Globosu” u ovom periodu prošle godine. Trenutno zapošljavamo više od 250 ljudi i u narednoj godini planiramo da nastavimo sa zapošljavanjem. Kada radite srcem i energijom, i kada imate nesebičnu podršku svojih zaposlenih i većinskog vlasnika, rezultati ne mogu da izostanu i samim tim ne čude ovako dobri ostvareni rezultati.

Kakve ste rezultate ostvarili u prvih devet meseci?

Za prvih devet meseci ove godine „Globos osiguranje” ostvarilo je premijski prihod u iznosu od 1.174 miliona dinara što predstavlja povećanje od 973 miliona dinara u odnosu na isti period prošle godine. Trend rasta nastavljen je i u oktobru mesecu. Svakako je potrebno pomenuti da je ostvaren izuzetan skok tržišnog učešća „Globos osiguranja” sa 0,2% u prošloj godini na 1,5% učešća u ukupnoj premiji tržišta osiguranja, a u premiji neživota na 1,9%.

Proteklih meseci sproveli smo veliki broj aktivnosti na pozicioniranju „Globos osiguranja” širom Srbije. Pored velikih centara Beograda i Novog Sada, a sve u cilju da budemo bliži našim klijentima, otvorili smo regionalne centre u Novom Pazaru, Kragujevcu, Nišu, Valjevu i do kraja godine otvorićemo filijale u Čačku, Smederevu, Kruševcu i Šapcu. Pored pomenutih regionalnih centara i filijala, u Beogradu smo otvorili moderan odštetni centar, u cilju pružanja još kvalitetnije usluge našim klijentima. Pored evidentno sve veće „fizičke” prisutnosti širom Srbije, „Globos osiguranje” je uložilo velika sredstva u marketinško predstavljanje, što značajno doprinosi da nas novi klijenti izaberu za svog osiguravača.

Najveći rast ste ostvarili u liniji autoosiguranja. Da li planirate da pojačate aktivnosti u još nekim linijama proizvoda i kojim?

Istina je da je najveći rast ostvaren u vrsti osiguranja od autoodgovornosti, gde tržišno učešće „Globos osiguranja” u prvih devet meseci tekuće godine iznosi 3,2%. Svakako, i po ostalim linijama, „Globos osiguranje” je ostvarilo značajan rast u odnosu na prethodni period. Kasko osiguranje beleži rast od 40%, imovina (požar) 20,6%, ostala imovinska osiguranja 57,1%, nezgoda 58,9%, odgovornost 110,7% i ukupno ostalo 195%. Svakodnevno radimo na kadrovskom jačanju i širenju kompanije. Samim tim naša prisutnost širom Srbije, sa novim jakim i kvalitetnim kadrovima, dovešće do značajnijeg pozicioniranja „Globos osiguranja” i značajnijeg učešća u ostalim vidovima osiguranja. Plan „Globos osiguranja” jeste da u nekoliko narednih godina postigne idealnu podelu portfelja 30/30/30/10 po vrstama osiguranja autoodgovornost, kasko, imovina i ostalo. U realizaciju istog i ne sumnjam jer smo ostvarili sve što smo do sada planirali.

Kako će odluka NBS-a da poveća bonus (AO polise) na 15 odsto, uticati na poslovanje osiguravača?

Narodna banka Srbije, početkom juna meseca ove godine, usvojila je izmene Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema. Ovom izmenom Odluke uvećan je iznos bonusa (tj. popusta na premiju osiguranja od autoodgovornosti) za osiguranike u prvom i drugom premijskom stepenu. Za osiguranike u prvom premijskom stepenu iznos bonusa je uvećan za 10 procentnih poena, a za osiguranike u drugom premijskom stepenu za 5 procentnih poena. Narodna banka Srbije je u svom obrazloženju za donošenje ovakve odluke navela da to predstavlja unapređenje postojećeg bonus-malus sistema u osiguranju od autoodgovornosti kvalitetnijim određivanjem premije za osiguranike koji svojim motornim vozilom ne ugrožavaju druga lica, odnosno njihovu imovinu i da time podstiče povećanje bezbednosti u saobraćaju. Smatram da je postojala opravdanost za donošenje takve odluke, iako je uticala na smanjenje prihoda kod većine osiguravajućih društava, jer gledajući sa druge strane, ova odluka podstiče vozače da budu savesniji i direktno će imati uticaj na smanjenje odštetnih zahteva.

Svedoci smo da se najveći deo premije na tržištu generiše upravo iz pomenutog obaveznog osiguranja. Šta mislite, kako unaprediti prodaju osiguranja i u ostalim segmentima koji nisu obavezni i gde vidite najveći prostor za rast tržišta? Šta su danas najveći problemi tržišta osiguranja u Srbiji i njegovog daljeg razvoja?

U prva tri kvartala 2020. godine obavezno osiguranje od autoodgovornosti učestvuje sa 43% u ukupnoj premiji neživotnih osiguranja. Stoji činjenica da je tržište osiguranja u Srbiji nerazvijeno i da postoji jako veliki prostor za napredak i razvoj. U odnosu na ostale zemlje u okruženju Srbija je daleko otišla i mislim da će uskoro Srbija postati lider i u ovoj oblasti. Osiguranja mogu biti motor razvoja privrede i ekonomije i na tome bi trebalo da svi zajedno poradimo. Treba omogućiti osiguravajućim društvima veću slobodu i mogućnost ulaganja u velike infrastrukturne projekte i privredu. Tim potezom povećali bismo svest o važnosti i značaju osiguranja u čitavom društvu.

Osiguranja mogu biti motor razvoja privrede i ekonomije i na tome bi trebalo da svi zajedno poradimo. Treba omogućiti osiguravajućim društvima veću slobodu i mogućnost ulaganja u velike infrastrukturne projekte i privredu

Ono što sigurno i već sada doprinosi unapređenju prodaje osiguranja jeste prisutnost sve većeg broja infrastrukturnih projekata i inostranih kompanija na srpskom tržištu, koji imaju potrebu za osiguranjem što ima nemerljiv značaj za razvoj domaćeg tržišta osiguranja.

Svi zajedno moramo da poradimo na povećanju svesti i važnosti osiguranja kod naših građana, a posebno treba raditi na podizanju svesti osiguranja kod mlađe populacije uvođenjem predmeta Osiguranje, ako ne u osnovne škole, onda obavezno u srednje. Osiguravajuća društva bi trebalo da se udruže i naprave jednu vrstu srednje škole, a kasnije i fakulteta koji bi se bavio samo osiguranjem. Želeo bih da ovim putem podržim rad Udruženja osiguravača Srbije, koje svakodnevno radi na promociji osiguranja i podizanju svesti i kulture osiguranja u Srbiji.

Samim ulaganjem u obrazovanje, podizanje svesti i kulture osiguranja, tržišno učešće premije osiguranja će biti značajno promenjeno u korist ostalih vidova osiguranja.

Na koji način će pandemija uticati na poslovanje osiguravajućeg sektora? Gde vidite najveći, a gde najmanji uticaj kako u samom načinu poslovanja tako i u samim linijama proizvoda?

Jako je teško odgovoriti na ovo pitanje. Ne samo srpska, već evropska i svetska ekonomija susreću se prvi put u svojoj istoriji posle Drugog svetskog rata sa ovakvom situacijom i bojim se da niko nema kvalitetan odgovor. Nesumnjivo da će ostaviti velike posledice i da je teško uopšte bilo šta planirati. Niske kamate na finansijskim tržištima dodatno se snižavaju bez nade u brz oporavak. Te kamate, zajedno sa novim regulativama koje treba da se primene uskoro u Srbiji, Solventnost II i IFRS 17, izvršiće veliki pritisak na povećanje kapitalnih zahteva osiguravača. Ubrzaće se proces digitalizacije, ne samo u oblasti osiguranja, već u svim sferama poslovanja i života. Novi proizvodi će dobiti na značaju, kao npr. sajber osiguranje, koje postaje sve potrebnije u uslovima rada velikog broja zaposlenih na daljinu preko raznih nestandardizovanih računarskih uređaja i kroz razne nebezbedne mreže.

Ukoliko se ukaže prilika na tržištu za preuzimanje ili kupovinu nekog od osiguravajućih društava sigurno nećemo bežati od toga, ali smo pre svega fokusirani na sopstveni razvoj i nismo opterećeni drugima

Kao što kažete, tokom pandemije se intenzivirala i priča u vezi sa digitalizacijom u osiguranju. Neretko se spominje i pitanje da li bi i kupovina AO polisa mogla da bude digitalizovana. Je li to moguće?

Sigurno da je prodaja onlajn AO polisa moguća i izvodljiva, ali da bi se ovo sprovelo kod nas mora dosta propratnih stvari da se reši. Tržište osiguranja autoodgovornosti u Srbiji je veoma kompleksno i geografski različito. Svaka regija je priča za sebe i taj način prodaje polisa od autodgovornosti bio bi različito prihvaćen. Siguran sam da Narodna banka Srbije, kao regulator delatnosti osiguranja, zajedno sa ekspertima radi na nekoliko mogućih scenarija i verujem da će pronaći najbolje moguće rešenje.

Da li planirate da nastavite rast organskim putem ili možda razmišljate i da rast postignete akvizicijama bilo u Srbiji ili na nekom od tržišta regiona?

Za sada, svi planovi vezani su za naš vlastiti rast. U ovoj priči zaposleni su jako važni i „Globos osiguranje” mnogo ulaže u svoje zaposlene kao i na dovođenje kvalitetnih kadrova. Planiramo velika ulaganja u razvoj novih proizvoda, softvera i širenje naše mreže. Ukoliko se ukaže prilika na tržištu za preuzimanje ili kupovinu nekog od osiguravajućih društava sigurno nećemo bežati od toga, ali smo pre svega fokusirani na sopstveni razvoj i nismo opterećeni drugima. Što se tiče regiona, prvo ćemo se pozicionirati u Srbiji, pa kada dođe vreme za regionalno širenje, o tome ćemo tada razmišljati.

Da li na tržištu postoji prostor za nove igrače ili pak treba očekivati dalju koncentraciju?

Imajući u vidu situaciju i vreme u kome se nalazimo, mislim da može samo doći do ukrupnjavanja i da nema prostora za nove igrače. Ukoliko je neko i imao planove za dolazak na srpsko tržište sada je sigurno usporio takve aktivnosti. Srpsko tržište osiguranja nije toliko veliko da može prihvatiti novog igrača, ali svakako je moguće da neko izvrši akviziciju nekoliko postojećih osiguravajućih društava i smatram da je to neminovno.

Vi ste ranije radili u Bosni i Hercegovini. Kako vidite razvijenost tržišta osiguranja u zemljama koje su nekada činile SFRJ?

Vidim Srbiju kao centar razvoja ne samo osiguravajuće industrije, već svih ostalih industrija. U narednih deset godina vidim Srbiju kao regionalnog lidera u osiguranju. Kulturološki Slovenija i Hrvatska imaju veću svest i kulturu osiguranja od ostalih zemalja bivše Jugoslavije, ali najveći potencijal i kvalitet ima Srbija. Ekonomska i razvojna politika koje se trenutno sprovode u Srbiji pogoduju razvoju osiguravajuće industrije. Regulator delatnosti osiguranja u Srbiji odrađuje značajno kvalitetniji posao od svih ostalih regulatora u regionu i održava kvalitetnije odnose sa osiguravajućim društvima, što je presudno za razvoj osiguravajuće industrije. Mislim da će situacija izazvana pandemijom, i način na koji je država Srbija dočekala istu, pozicionirati Srbiju kao regionalnog lidera u osiguravajućoj industriji.

Šta su, pored svega navedenog, srednjoročni planovi „Globos osiguranja”? Kako vidite „Globos osiguranje” u narednih pet godina?

Mi gledamo malo drugačije na tržište osiguranja. „Globos osiguranje” nije tipična osiguravajuća kompanija, već osiguravajuća porodica kojoj je stalo do naših klijenata, naših najmilijih, našeg biznisa i naše imovine. U naše poslovanje, od samog osnivanja je utkana ideja sigurnosti klijenata. Samim tim naš moto glasi: „Siguran životni oslonac.”. Prvi koraci novog rukovodstva su bili u autoosiguranju, iz koga se korak po korak razvijamo i rastemo. Proizvodi se stalno usavršavaju i prilagođavaju potrebama naših klijenata. Na krilima naših zaposlenih naš cilj jeste da „Globos osiguranje” u narednih pet godina bude među prva tri osiguravajuća društva u Srbiji.

Razgovarala: Vesna Lapčić

Natrag