SorS: Inflacija će ostaviti posljedice i na osiguravatelje i osiguranike

Datum objave: 10.06.2022.

Tradicionalni Susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo (SorS), najveći skup osiguravatelja regije, nakon dvije pandemijske godine pauze ponovo se vratio u Sarajevo.

Piše: Mirsad Pehilj

Sarajevo – U fokusu učesnika dvodnevne konferencije SorS-a, koja je počela danas u glavnom gradu BiH, su makroekonomski efekti klimatskih promjena o čemu je govorila Ana Riedmann (Swiss Re), zatim osiguranje i reosiguranje u uslovima za vrijeme i poslije Covid-19 (Miloš Milanović, Dunav osiguranje), te cyber osiguranje i reosiguranja (Maria Horalikova, AON), dok je u panel diskusiji pozornost privukla tema o digitalizaciji osiguranja.

Istaknuto da su osiguravatelji u regiji odlučni da načine nove iskorake u digitalizaciji svjesni da ona u ‘novom vremenu’ donosi brojne prednosti iako to donosi dodatne troškove radi ulaganja u edukaciju ljudi i kupovinu softverske opreme.

Prvog dana SorS-a, koji je okupio više od 200 sudionika, uglavnom predstavnika osiguravateljne struke, istaknuto je da se tržište osiguranja u regionu u 2021. počelo oporavljati od ekonomskih poteškoća izazvanih pandemijom Covid-19, ali je rastuća globalna inflacija i situacija sa ratom u Ukrajini problem s kojim se ovdašnja osiguravajuća društva suočavaju u ovoj godini, što će zasigurno ostaviti posljedice i na osiguravatelje i osiguranike.

Stanje na tržištima osiguranja

U skladu sa dosadašnjom praksom, na SorS-u je prezentirano i stanje na tržištima osiguranja u zemljama našeg regiona.
Tržišta osiguranja u regiji u 2021. ali i u prvom kvartalu 2022. godine imaju trend rasta premije, ali i dalje dominiraju obavezna autoosiguranja, dok su nedovoljno zastupljena životna ali i imovinska, zdravstvena i osiguranja od nezgode, požara i elementarnih nepogoda – generalna je ocjena predstavnika osiguravatelja iz regiona iznesena na pres-konferenciji, održanoj danas nakon uvodnog dijela SorS-a.

Generalni sekretar SorS-a i direktor Bosna Reosiguranja Zlatan Filipović istakao je da je bosanskohercegovačko tržište osiguranja u 2021. zaračunalo ukupnu premiju u iznosu od 818,4 miliona KM (oko 418,4 miliona eura) te da je na godišnjem nivou ostvaren premijski rast od 8,3 posto u odnosu na godinu ranije. Premija neživotnih osiguranja, koja imaju oko 78,6 posto udjela u ukupnoj premiji, iznosila je oko 643,6 miliona KM (oko 329 miliona eura) što je rast od 7,3% na godišnjem nivou, dok su životna osiguranja porasla za 11,8 posto, na 174,8 miliona KM (oko 89,4 miliona eura).

Najveći iznos fakturisane premije 25 osiguravajućih društava u BiH i dalje je po osnovu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (autoodgovornost, AO) i udio ove vrste obaveznog osiguranja u ukupnoj premiji je oko 50 posto. Filipović je dodao da je u prvom kvartalu 2022. godine nastavljen rast premije osiguranja koji je iznosio oko 9,2 posto.

Filipović je dodao da je Udruženje društava za osiguranje i reosiguranje u FBiH u cilju unapređenja stanja na tržištu osiguranja uputilo vlastima dvije inicijative: za uvođenje obaveznog osiguranja nezgode, i druga da se pokuša sistemski riješiti problem imovinskih šteta od prirodnih nepogoda.
U našem regionu najuređenije je svakako tržište Slovenije te u nešto manjoj mjeri i tržište Hrvatske, imajući u vidu da su obje ove države i članice Evropske unije.

Uroš Ivanc (Zavarovalnica Triglav) kazao je da je i pored utcaja pandemije na ekonomske tokove u Sloveniji rast premije osiguranja u prošloj godini iznosio oko 2,5 posto. Zaračunata bruto premija iznosila je nešto više od 2,6 milijardi eura što je rekordan iznos (neživotna oko 1,87 mlrd eura a životna oko 740 miliona eura). Među pojedinim vrstama osiguranja dominira zdravstveno osiguranje sa skoro četvrtinom ukupno naplaćene premije. Inače, prošle godine premija po stanovniku (per capita) u Sloveniji je u prosjeku iznosila oko 1.200 eura. Slovensko tržište osiguranja i dalje je visoko koncentirirano – četiri najveća osiguravajuća društva imaju više od 70% udjela u ukupnoj premiji. I u 2022. nastavljen je trend rasta premije na tržištu Slovenije i u prvom tromjesečju rast je iznosio oko 1,5%.

Nataša Marjanović (Generali osiguranje – Beograd) kazala je da je prošle godine u Srbiji ukupna zaračunata premija premašila 1 milijardu eura što je porast od 8,6 posto na godišnjem nivou. U ukupnoj premiji neživotna osiguranja imaju udio oko 77 posto. U dijelu neživotnih osiguranja prisutna je i dalje dominacija obaveznog osiguranja od AO sa 40%. Preliminarni podaci za prvi kvartal 2022. godine ukazuju da premija na tržištu osiguranja u Srbiji nastavlja da raste pa je tako u odnosu na isti period 2021. godine zabilježen rast od 13,4 posto.

Govoreći o tržištu osiguranja Sjeverne Makedonije, Vojdan Jordanov (Triglav Skopje) istakao je da je u 2021. ukupno zaračunata premija iznosila oko 160 miliona eura, od toga neživotna blizu 160 miliona eura. Ukupno tržište osiguranja prošle godine imalo je rast od 15,5 posto. U ukupnoj premiji najveći udio ima autoosiguranje, oko 50%. Ukupna premija u prvom kvartalu ove godine u Makedoniji rasla je za 11 posto.

I tržište osiguranja u Crnoj Gori, na kojem je poslovalo devet osiguravajućih društava, u 2021. je imalo rast od 5,5 posto, a ukupna premija iznosila je blizu 100 miliona eura (premijski prihod neživotnih osiguranja je oko 78,8 miliona €). Udio premije AO je oko 40%. Premije per capita u CG je za sada niska i manja je od 160 eura, istakao je Matjaž Božič iz Triglav osiguranja.

U petak, drugog dana SorS-a, održat će se dva okrugla stola. Prof. dr. Marijan Ćurković bit će moderator na okruglom stolu AO na kojem će se govoriti o zaštiti potrošača osigurateljnih proizvoda, dok će Zlatan Filipović (direktor Bosna Re) moderirati okruglim stolom o reosiguranju i sankcijama.
Uz udruženje SorS, tehnička organizacija ove konferencije je povjerena firmi Tectus.

Natrag