;

Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Erste banci odobreno pripajanje faktoring društva

Datum objave: 09.04.2020.

Upravno vijeće Hanfe na danas održanoj sjednici donijelo je rješenje kojim se društvu ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA d.d., Rijeka daje suglasnost za pripajanje faktoring-društva ERSTE FACTORING d.o.o., Zagreb.

Ciljevi koji se pritom žele ostvariti, prema podnesenom zahtjevu Hanfi, su racionaliziranje faktoring poslovanja u sklopu postojećih organizacijskih jedinica banke, osiguranje sustavnog pristupa poslovanju i kvalitetne podrške za budući razvoj faktoring proizvoda, korištenje široke mreže banke za kvalitetno plasiranje proizvoda korporativnim klijentima te proširenje poslovanja na segment mikro klijenata u Sektoru građanstva, pružanje snažne kapitalne osnovice, učinkovitije korporativno upravljanje, uspostavljanje efikasnijeg sustava unutarnjih kontrola, proširenje palete proizvoda banke za faktoring proizvode te dugoročno unaprjeđenje i povećanje kvalitete usluga na području faktoring poslovanja, u sinergiji s ostalim organizacijskim jedinicama banke.

Na današnjoj sjednici izdana su i dva odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave i to: Luki Babiću za društvo CROATIA osiguranje d.d. te Ivanu Dujmoviću za leasing-društvo HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.

U području osiguranja izdano je rješenje preddruštvu MARCIUŠ TEAM d.o.o. za zastupanje u osiguranju iz Čakovca kojim se daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja, dok je Davoru Tomaševiću, osnivaču obrta AZ TOMAŠEVIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju iz Kupinečkog Kraljevca prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja.

Uz navedeno, u cijelosti je ukinuto rješenje Hanfe od 4. veljače 2020. kojim je društvu PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima dano odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Moderate 30 fond.
Detaljnije objave sa 17. ovogodišnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe pročitajte ovdje.

Natrag