Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Doneseni novi pravilnici iz područja rada mirovinskog osiguravajućeg društva

Datum objave: 25.11.2019.

Donesen je Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom i Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu te izmjene dva dosadašnja pravilnika.

Na današnjoj, 46. ovogodišnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) doneseno je rješenje kojim se društvu AUCTOR HOLDING a.s., dioničkom društvu sa sjedištem u Republici Češkoj odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva MEDIKA d.d. iz Zagreba.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je 25. srpnja 2019., posrednim stjecanjem 12.806 redovnih dionica MEDIKA d.d. što predstavlja 42,41 posto udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 46,99 posto glasova od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini.

Cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 7.716 kuna po dionici MEDIKA d.d. u skladu je s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Uz to, doneseni su i novi pravilnici iz područja rada mirovinskog osiguravajućeg društva i to: Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom i Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu te izmjene dva dosadašnja pravilnika i to: Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva i Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva.

Zagrebačkoj burzi d.d. odobrena su Pravila koja je Uprava donijela 20. studenoga 2019.

Uz navedeno, izdane su i dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja i to: preddruštvu KALEBOTA d.o.o. iz Ražnja, Marku Rašiću osnivaču obrta ELITOS iz Slavonskog Broda, Alexsandru Lescu, osnivaču obrta A.L. ZASTUPANJE U OSIGURANJU, iz Kastva, Mateji Vojvodić osnivačici obrta MV ZASTUPANJE iz Svete Nedjelje te Mariju Sobočanu, osnivaču obrta za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju Horizont iz Zagreba, koji je dobio dopuštenje za obavljanje poslova distribucije osiguranja, ali i reosiguranja.

Više informacija o odlukama sa 46. sjednice Upravnog vijeća Hanfe možete pročitati ovdje.

Natrag