Seminar Osiguranje osoba – Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života

Datum objave: 23.11.2022.

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje, 14. prosinca 2022. održat će se seminar Osiguranje osoba - Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života. Predavač je dr.sc. Marijan Ćurković, izv. prof.

Trajanje seminara je šest nastavnih sati, a održava se u prostorijama Hrvatskog ureda za osiguranje, Martićeva 71/1. kat. Rok za prijavu je 9. prosinca 2022.

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

A) Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Mjesto osiguranja od nesretnog slučaja u sustavu osiguranja:

  • prema Zakonu o osiguranju,
  • prema Zakonu o obveznim odnosima.

Značaj osiguranja od posljedica nesretnog slučaja u osigurateljnom portfelju zemalja EU i posebno Republike Hrvatske

Ugovor o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja:

forma ugovora,
ugovorne stranke, : individualno osiguranje, kolektivno osiguranje
osiguranik: osiguranje maloljetnika, osiguranje već invalidnih osoba
definicija rizika nesretni slučaj,
karakteristike rizika nesretni slučaj: iznenadnost, nasilnost, djelovanje izvana na tijelo osiguranika, neovisnost o volji ugovaratelja osiguranja i/ili osiguranika, posljedice
ograničenje osiguranog rizika: prema Zakonu o obveznim odnosima, prema ugovoru o osiguranju (uvjetima osiguranja),
isključenja iz osiguranja
ocjena trajne invalidnosti, postupak u praksi, tablice invalidnosti
kumuliranje prava na osigurninu i prava na isplatu naknade štete,
regres osiguratelja u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja;
rok ustaljenosti kao uvjet obveze osiguratelja na plaćanje osigurnine,
premija osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, utuživost premije? Sredstva osiguranja naplate premije.
isplata osigurane svote – kumulacija posljedica ozljede i isplata osigurane svote,
korisnici kod ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja,
nasljeđivanje osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja.
Ugovor o obveznom osiguranju putnika u (javnom) prijevozu,
Ostali slučajevi obveznih osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
Zastarni rokovi kod osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

Neke važne specifičnosti kod ugovora o osiguranju života:

Imenovanje korisnika i opoziv korisnika,
Obveza ugovaratelja da osiguratelja informira o svim značajnim okolnostima ,
Otkup police životnog osiguranja,
Predujam isplate osigurane svote,
Isključenja iz osiguranja života,
Rizik samoubojstva u osiguranju života,
Dopunsko osiguranje nezgode uz osiguranje života,
Specifičnosti ugovora o investicijskom osiguranju života.
Zastarni rokovi kod ugovora o osiguranju života.

Cilj seminara je upoznati slušatelje sa posebnostima ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, njegovim značajem za osiguratelje i osiguranike, problemima u (sudskoj) praksi, te s najvažnijim specifičnostima ugovora o osiguranju života.

Više informacija o seminaru kao i obrazac prijave možete pronaći putem na ovoj poveznici.

Natrag