;

Seminar “Osiguranje od AO s naglaskom na pojam uporabe vozila kroz praksu Suda EU”

Datum objave: 08.04.2019.

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje u petak, 26. travnja održat će se seminar kojeg će voditi predavač Berislav Matijević

Seminar traje osam nastavnih sati, a rok za prijavu je 23.04.2019. Glavna pitanja i teme u fokusu seminara su osiguranje od automobilske odgovornosti, zakonodavni okvir, ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti, opseg pokrića, svote osiguranja, isključenja iz osiguranja, gubitak prava iz osiguranja, položaj trećih oštećenih osoba, pojam vozila i motornog vozila, pojam upotrebe vozila, pravni status vučnog i priključnog vozila, pravo subrogacije i regresa osiguratelja, praksa sudova Republike Hrvatske, pravo Europske unije i praksa Suda Europske unije.

Cilj seminara je:
ukazati na značaj i ulogu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
polaznicima približiti pravna pravila koja reguliraju ovu materiju
polaznicima približiti značajne pojmove i institute u osiguranju od automobilske odgovornosti
polaznicima približiti međunarodnopravnu regulativu osiguranja od automobilske odgovornosti
upoznati polaznike sa praksom sudova Republike Hrvatske i praksom Suda Europske Unije u materiji osiguranja od automobilske odgovornosti.

Seminar je namijenjen: distributerima osiguranja,sucima,odvjetnicima,pravnim zastupnicima, djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja od automobilske odgovornostim, stručnim službama ministarstava, stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima te pravnim fakultetima.
Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara možete pogledati na stranici Hrvatskog ureda za osiguranje.

Natrag