;

S operativnom dobiti od 11,9 milijardi eura Allianz Grupa, ostvarila rekordne financijske rezultate u 2019.

Datum objave: 25.02.2020.

U 2019. godini, Allianz Grupa ostvarila je izvanredne rezultate kada je riječ o prihodima, operativnoj dobiti i neto prihodima, usprkos daljnjem padu kamatnih stopa.

Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 5,9 posto, zahvaljujući svim segmentima poslovanja. Ukupni prihodi skočili su za 7,6 posto na 142,4 milijardi eura. Istovremeno je operativna dobit porasla za 3,0 posto na 11,9 milijardi eura. Rast operativne dobiti prije svega je rezultat poslovanja segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja i veće investicijske marže, pozitivne jednokratne dobiti u SAD-u, te rasta broja polica. U segmentu upravljanja imovinom također je zabilježen snažan rast operativne dobiti zahvaljujući većoj prosječnoj imovini klijenata pod upravljanjem (AuM) i povoljnim učincima valutne konverzije. S druge strane, na segment neživotnih osiguranja nepovoljno je utjecao slabiji run-off rezultat, i to zbog sve većih pričuva AGCS-a te nižeg operativnog prihoda od investicija. To je djelomično nadoknađeno boljim omjerom troškova.

Povrat na uloženi kapital (RoE) skočio je na 13,6 posto, što je njegova najviša razina u posljednjih deset godina. Na kraju 2019. godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 212 posto, u usporedbi s 229 posto zabilježenih na kraju 2018.

„Prošla je godina za Allianz Grupu bila još jedna uspješna godina s rekordnim rezultatima. To je odraz povjerenja koje nam iskazuju klijenti i dioničari, ali i angažmana naših sjajnih zaposlenika. Allianz je u 2019. godini nastavio s važnim strateškim iskoracima, poput naših akvizicija u Ujedinjenoj Kraljevini i Brazilu, te otvaranja prvog kineskog osiguravateljskog holdinga, koji je u potpunosti u rukama stranih vlasnika. Izniman je i naš doprinos društvu: kao jedni od začetnika novopokrenutog udruženja Asset Owner Alliance, koji sazivaju Ujedinjeni narodi, odlučili smo postići nultu neto stopu emisija stakleničkih plinova za sve naše investicijske portfelje do 2050. godine“, istaknuo je u povodu objave rezultata glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte.

Natrag