Rekordna godina po premiji i profitu

Datum objave: 23.03.2020. Broj 3 | Godina 2020

Zvanični rezultati još uvek nisu objavljeni, ali po našim podacima Generali Osiguranje Srbija je imao rekordnu godinu i po pitanju premije i po pitanju profita. Mnogo smo ponosniji na podatak da smo prošle godine imali i rast zadovoljstva zaposlenih kompanijom u kojoj rade, kao i klijenata koji imaju naše polise i koriste naše usluge

“Da bi se tržište osiguranja u Srbiji brže razvijalo potrebne su nam veće stope rasta BDP-a od četiri odsto koliko smo ostvarili prošle godine. U tom smislu, celokupnom tržištu bi i tekako pogodovale stope rasta BDP-a od sedam odsto i više, koje su, kako kažu svi relevatni stručnjaci, potrebne zapravo čitavoj srpskoj ekonomiji. Naša industrija je svakako zainteresovana za brži ekonomski razvoj i prosperitet jer će rastom životnog standarda zapravo biti povećana kupovna moć ljudi, a samim tim će se brže razviti i svest i potreba za osiguranjem”, kaže Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija u intervjuu za magazin Svet osiguranja.

On dodaje da je bez obzira na niže stope rasta, u prethodnih 15 godina premija udvostručena “što će reći da je i sa manjim stopama privrednog rasta osiguranje pokazalo trend razvoja”.

U kojoj meri će povećanje plata u javnom sektoru u novembru prošle godine uticati na samo tržište osiguranja?

Direktno gledano ne možemo da kažemo da takva povećanja automatski utiču i na rast premije. Celokupna industrija osiguranja se trudi da podigne nivo svesti ljudi o potrebi za osiguranjem kvalitetom usluge. Klijenti već polako shvataju da osiguranje nije trošak i konstantnom komunikacijom sa klijentima se polako razbija predrasuda da je osiguranje skupo. Sve više klijenata sa razumevanjem kupuje naše proizvode što je zapravo najbolji scenario.

Indirektno svaki rast kupovne moći utiče pozitivno na rast premije osiguranja, tako da je izvesno da će pozitivan uticaj postojati.

Šta je za Generali u prošloj godini bilo najznačajnije kada je reč o poslovanju? Šta biste izdvojili?

Zvanične podatke još uvek čekamo, ali po našim podacima Generali Osiguranje Srbija je imao rekordnu godinu i po pitanju premije i po pitanju profita. Mnogo smo ponosniji na podatak da smo prošle godine imali i rast zadovoljstva zaposlenih kompanijom u kojoj rade. Ponosni smo i na činjenicu da smo i kod klijenata zabeležili veći broj promotera, a manji broj detraktora. Naime, konstantno komuniciramo sa našim osiguranicima sa ciljem da dobijemo povratnu informaciju koliko su zadovoljni našom uslugom. Raste broj zadovoljnih klijenata što je i jedan od naših osnovnih ciljeva.

Ujedno, 2019. godina je bila prva u trogodišnjoj strategiji Generali Grupe čija je ambicija da postanemo doživotni partner našim klijentima. To jeste velika ambicija koja podrazumeva maksimalnu posvećenost, rad i energiju. U godinama koje dolaze siguran sam da ćemo istrajati na tom putu da svakom klijentu koji ima polisu osiguranja Generalija budemo doživotni partner.

Šta bi to konkretno značilo biti doživotni partner klijentima?

Kao i u svakom partnerstvu to znači dugoročan odnos u kojem partneri ne napuštaju jedni druge. Želimo da nas klijent vidi kao kompaniju od integriteta koja drži obećanja, brine o njegovim problemima i razume njegove potrebe. Doživotni partner podrazumeva više različitih stvari sa ciljem da kreiramo odnos poverenja sa klijentom koji zbog takvog odnosa nikada neće poželeti da nas napusti.

To je definitvno budućnost. Naše kompanije u svetu već komuniciraju sa klijentima putem veštačke inteligencije. Generali Srbija će u narednim godinama po istom principu pristupiti klijentima

U kojim segmentima ste ostvarili najbolje rezultate i na koje vrste osiguranja ćete staviti akcenat u budućnosti?

Od ukupnog rasta premije najviše je raslo dobrovoljno zdravstveno osiguranje što je trend i celokuponog tržišta osiguranja poslednjih godina. Generali je perjanica u toj oblasti jer smo još pre 15 godina lansirali taj proizvod. I dalje su korporacije, kako domaće tako i strane, glavni kupci te vrste osiguranja. Svakako da poslodavci tu vrstu osiguranja koriste i kao benefit za privlačenje kadrova.

Rastao je i segment poljoprivrede u kojem postoji neverovatan potencijal jer je svega 12 odsto obradivih površina osigurano. Takođe, ostvarili smo rast i u segmentu osiguranja domaćinstava i malih i srednjih preduzeća. Trudimo se da ulaganjem u inovacije pokrijemo i taj segment osiguranja u kojem takođe postoji mnogo prostora za rast.

Pomenuli ste da ste prvi lansirali dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Koliko je važno biti prvi kada je reč o inovacijama i novim proizvodima?

Smatramo da je važno i bitno. Naravno da ne postoji garancija da ćete odmah napraviti zavidne rezultate, ali naša ideja jeste da klijentima ponudimo inovativna i nova rešenja i time razvijamo svest o potrebi osiguranja.U trenutku kada klijenti na pravi način shvate i razumeju proizvod, sami će doći kod nas po polisu.

Oporavlja li se tržište osiguranja života? Kakav je vaš utisak?

Generali u Srbiji ima 32 odsto tržišnog učešća u ukupnoj premiji osiguranja života što nas čini apsolutnim liderom na tržištu. Budući trend ovog osiguranja jeste smanjenje ulaganja u štednu komponentu, a sve veći razvoj riziko elementa u polisi životnog osiguranja koji će biti uvezan i sa zdravstvenim osiguranjem odnosno dodatnim vrstama osiguranja koje potpomažu kupovinu osiguranja života.U budućnosti će se finansijski benefiti od ovih polisa sve više smanjivati jer su prinosi na hartije od vrednosti gde se ulažu sredstva prikupljena prodajom polisa životnog osiguranja niži nego nekada ranije.

Koliko će to biti teško budući da se do sada to osiguranje prodavalo upravo kao jedna vrsta štednje?

Mali broj klijenata u Srbiji ima polisu životnog osiguranja tako da je potencijal veliki. Pravim pristupom klijenti će razumeti proizvod i njegov značaj. Generali Srbija je uspeo to da uradi i konstantno smanjujemo učešće štednih polisa, a povećavamo učešće riziko polisa u novoj produkciji.

Šta su, prema Vašem viđenju, najveći rizici koji prete s jedne strane kompanijama u Srbiji, a koji su rizici koji prete građanima?

Najveći rizici za kompanije su elementarne nepogode. Svedoci smo da su se u poslednjih deset godina desile suše, poplave, zemljotresi, ogromne snežne padavine, pa čak i oluje, a u Vojvodini smo imali tornado. Svake godine se neki od tih rizika ostvari i prošlo je vreme kada su naši građani slušali na televiziji kako se to dešava u nekim drugim zemljama. Svako ko uloži u svoju fabriku mora da računa na te rizike jer oni mogu da unište kompletnu imovinu i dovedu do finasijskog kraha. Kompanije to prepoznaju i mislim da više ne postoji domaća ili strana investicija koja to ne razume i ne osigurava svoju imovinu na taj način.

Najveći rizici za kompanije su elementarne nepogode. Svedoci smo da su se u poslednjih deset godina desile suše, poplave, zemljotresi, ogromne snežne padavine, pa čak i oluje, a u Vojvodini smo imali tornado

Što se tiče građana jako je važno da se zaštite na putovanju osiguranjem jer usled nezgode mogu da pretrpe značajne finansijske gubitke. Naravno, građani moraju da razumeju koliko je važno osiguranje domaćinstva jer se svakodnevno dešavaju i provalne krađe i izlivi vode iz instalacija, požari itd.

U svetu kompanije kao najveći rizik navode sajber. Kako vidite tu vrstu pretnje u našem okruženju?

Osiguranje koje pokriva tu vrstu rizika nije razvijeno kod nas. Skupljamo iskustva iz zemalja u kojoj Generali već radi sajber osiguranje kako bismo ih primenili u Srbiji i očekujemo da nam u kreiranju ponude pomogne naša Grupa. Sigurno će ta vrsta osiguranja u narednom periodu biti veoma značajna jer će njome kompanije osigurati svoje poslovanje i bazu podataka.

Koliko bi, prema Vašem mišljenju, jedan građanin trebalo da ima polisa osiguranja i koje su to osnovne polise koje bi svako ko je u mogućnosti trebalo da ima? Kakvo je iskustvo u tom pogledu u Italiji odakle dolazi Generali?

Naši klijenti u Srbiji imaju 1, 2 polise, a u Italiji svaki pojedinac ima tri i više polisa osiguranja. Uvek se prvo osiguraju najvažnije stvari za čoveka ato su život i zdravlje, a zatim se prelazi na zaštitu imovine, kuće ili stana i automobila. Kupuje se i putno osiguranje.

Šta Vi vidite kao najveće izazove za osiguravače?

I dalje je to razvijanje svesti građana o potrebi osiguranja. Industrija osiguranja radi mnogo na kampanjama tokom cele godine kako bismo na pravi način približili klijentima neophodnost i potrebu za osiguranjem. Najveći izazov će biti da klijenti percipiraju osiguranje kao jednostavno,jasno i potrebno ,a uslugu kao brzu i efikasnu.

Istraživanje Fintech Future pokazuje da će dve trećine finansijskih institucija povećati ulaganje u veštačku inteligenciju i mašinsko učenje. Kakva je strategija Generalija u tom pogledu?

To je definitvno budućnost. Naše kompanije u svetu već komuniciraju sa klijentima putem veštačke inteligencije. Generali Srbija će u narednim godinama po istom principu pristupiti klijentima. Ipak, na Zapadu klijenti više komuniciraju preko interneta. Biće potrebno vreme da klijenti u Srbiji to vide kao prednost. Naše kolege u zapadnoj Evropi imaju jako pozitivno iskustvo.

Pošto ste vi već zakoračili u četvrtu industrijsku revoluciju – digitalizaciju. Šta biste rekli, koliki je benefit, koliko ona zaista doprinosi boljoj interakciji sa klijentima budući da je osiguranje prilično specifična industrija?

Budućnost o kojoj govorite najbolje oslikava jedan naš slajd koji interno koristimo, na kojem je polovina lica prodavca ljudska, a druga polovina je robot. Osiguranje će uvek tražiti ljudski dodir i komunikaciju između klijenta i prodavca. Ipak, mi prodajemo obećanje napisano na papiru da ćemo se naći klijentu na usluzi kada se desi neželjeni štetni događaj. Zato ne iznenađuje što klijenti žele da vide kome poklanjaju poverenje i roboti nikada neće moći da zamene do kraja čoveka, ali će digitalizacija ubrzati procese i razviti dodatne alate koji će podići efikasnost.

Šta se sve od poroizvoda u Generaliju može kupiti onlajn?

Nekoliko polisa prodajemo na taj način: osiguranje domaćinstva, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje kućnih ljubimaca, pomoć na putu. Veoma je važno što te polise mogu i da se plate onlajn,bez potrebe da se ide u banku,čime smo klijentima omogućili vrhunsku uslugu i jednostavnost.

Doprinosi li to rastu prodaje?

U putnom osiguranju, na primer, za samo dve godine onlajn prodaja u strukturi ukupne prodaje učestvuje sa više 30 odsto. Mi svakako rastemo u tom segmentu, ali ne bih mogao da tvrdim da li je to posledica rasta zbog onlajn prodaje ili posledica toga što nam je klijent u centru pažnje.

Govorili ste na Kopaonik biznis forumu na panelu “Budućnost posla”. Kako vidite promene u osiguranju u tom smislu?

Statistika pokazuje da 65 odsto poslova mogu da budu zamenjeni kao posledica pomenute digitalizacije i automatizacije, a sada već postoji 33 odsto poslova koji ranije nisu postojali i neophodno je da se ljudi za njih obuče. U Generaliju već imamo obuku za 60 veština koje će ljudima trebati u budućnosti. Svaka od prethodnih tri industrijske revolucije su promenile čovečanstvo, a četvrta revolucija će dramatično promeniti svet. Danas komuciramo putem društvenih mreža, naručujemo onlajn proizvode iz Kine, dron nam donosi proizvod na kućnu adresu. U automobilima se ugrađuje uređaj telematiks koji prati ponašanje vozača i spram toga određuje visinu premije osiguranja i preventivno utiče na ponašanje vozača. Sve te promene utiču i na to kako će izgledati poslovi u budućnosti. Da bismo obezbedili dobre kadrove u Generaliju u Srbiji organizujemo i letnje prakse, a 80 odsto tih studenata ostane u kompaniji.

U kojoj meri “odliv mozgova” utiče na poslovanje u osiguranju i da li utiče? Kako se vi u kompaniji “borite” sa problemom koji sve češće ističu privrednici, a to je nedostatak radne snage?

Mi do sada nismo osetili posledice “odliva mozgova” i uvek na raspisani oglas imamo mnogo prijava. Čak i kada tražimo deficitarne kadrove popit IT stručnjaka ili aktuara uvek nađemo ljude koji mogu da odgovore našim potrebama. Trudimo se da dobrom ponudom koja zaposlenima omogućava dodatno školovanje, razvoj, rad od kuće i druge novine budemo kvalitetan poslodavac.

Unutar kompanije smo organizovali Akademiju koja omogućava ljudima da se dodatno školuju i obučavaju za poslove koje rade. Takođe, imamo i veliku cirkulaciju ljudi unutar Generali grupe. Naime, kvalitetni ljudi dobijaju priliku da odu u neku drugu zemlju u okviru Generali grupe, ali se uvek vraćaju sa novim iskustvom, znanjem i samopouzdanjem i stečeno znanje primenjuju u našoj zemlji.

Krajem februara ste dobili nagradu Planeta Biznis za najboljeg menadžera. Koliko takve nagrade znače iskusnim menažderima koji su se već svojim radom dokazali kao uspšeni, prvo u sektoru trgovine kao generalni direktor tada Delta Maxi-ja, a zatim i u osiguranju?

Nagrada predstavlja priznanje za minuli rad. To je potvrda da je način kojim upravljam kompanijom pravi, a njegova suština jeste da želim da slašam saradnike, učim i napredujem, svestan činjenice da uvek postoji više stvari koje čovek ne zna nego koje zna. Nije fraza, zaista mislim da je uspeh posledica timskog rada jer pojedinac ne može sam ništa značajno da uradi. Menadžer mora da dobro osluškuje svoje zaposlene i njihove potrebe i samo tada zajedno mogu da stvaraju dodatne vrednosti i budu uspešni. Ova nagrada jeste lična satisfakcija da sam i u nekoj drugoj industriji uspeo za relativno kratko vreme da se dokažem kao menadžer i dam doprinos razvoju celokupne industrije osiguranja. Ovo mi je motiv da nastavim dalje sa svojim timom da beležimo uspehe i pomeramo granice uspeha.

Trgovina ili osiguranje?

Osiguranje, definitivno.

Natrag