;

Regulatorni okviri nikad nisu savršeni

Datum objave: 01.04.2016. Broj 3 | Godina 2016

[Hana Batcha Frančić]

Gotovo tri mjeseca nakon pune primjene Solventnosti II prenosimo razgovor s predsjednikom EIOPA-e Gabrielom Bernardinom o iskustvu vezanom uz implementaciju ove Direktive u europska osiguravajuća društva, u kojem je iznio i daljnje planove nadzornih tijela i EIOPA-e. 

 
Nakon više od 13 godina pripreme, nova direktiva Solventnost II započela je 1. siječnja ove godine. To za osiguratelje, ali i korisnike, označava početak nove ere. Koliko ste zadovoljni trenutačnim statusom implementacije nove direktive?
Točnije, pripreme za Solventnost II trajale su oko 15 godina. Solventnost II čini velik korak prema zaštiti korisnika osiguranja i razvoju europskoga osigurateljnog tržišta. Kulminacija je to napornog procesa u kojem su sve uključene strane demonstrirale da su posvećene velikim izazovima i napornom radu za dobrobit europskog tržišta osiguranja i osiguranika. Uvjeren sam kako je to bio, i uvijek će biti, ispravan pristup. Stvarajući jasnu poveznicu između izloženosti rizicima i kapitalnim potrebama, te pružajući prave poticaje da se istakne važnost upravljanja rizicima, Solventnost II donosi preokret u kulturi rizika u (re)osigurateljnoj industriji.

Osiguratelji će se morati oslanjati na jak risk menadžment kako bi se nosili sa svim izazovima koje im donosi okolina niskih kamatnih stopa, nestabilnost financijskih tržišta, spor gospodarski rast, digitalna i big data era itd.

Kroz implementaciju Vlastite procjene rizika i solventnosti (ORSA), (re)osiguratelji će morati razviti vlastiti pogled unaprijed kad je o rizicima i kapitalu riječ, što zbilja mijenja situaciju, a što se smatra najboljom praksom na međunarodnoj razini. Osiguratelji će se morati oslanjati na jak risk menadžment kako bi se nosili sa svim izazovima koje im donosi okolina niskih kamatnih stopa, nestabilnost financijskih tržišta, spori gospodarski rast, digitalna i big data era itd. 

 
No, ovo je tek početak nove ere. Pred (re)osigurateljima, ali i regulatornim tijelima, još je velik  posao?
Jačajući dobro vođenje i upravljanje rizicima, Solventnost II ojačat će zaštitu korisnika polica osiguranja. Dobro kapitalizirani osiguratelji omogućit će sektoru da podnese nepredviđene šokove. Usklađeno izvještavanje i objavljivanje informacija pružit će nadzornim tijelima ključne informacije kako bi mogli pravodobno djelovati. Istodobno, nova direktiva neće biti teret za manje osiguratelje zahvaljujući principima proporcionalnosti koje primjenjuje.
Sve u svemu, vjerujem kako je Solventnost II odličan regulatorni temelj za zaštitu osiguranika i financijsku stabilnost. 
Sad se trebamo fokusirati na implementaciju i početi prikupljati podatke o područjima gdje je potrebno daljnje usavršavanje. Regulatorni okviri nikad nisu savršeni. 
 
Koji su najveći preostali izazovi kad je riječ o Solventnosti II?
Najveći izazov bit će omogućiti implementaciju novog regulatornog okvira na konzistentan način diljem Europske unije u svakodnevan nadzor osigurateljnih i reosigurateljnih tvrtki. A EIOPA će donijeti stvarnu dodanu vrijednost nadzornim procesima. Nalazimo se na jedinstvenoj poziciji nadnacionalne nadzorne organizacije, čiji je cilj što više uskladiti različite prakse i pristupe. Zadatak nam je nadzorni proces učiniti što konzistentnijim i izgraditi europsku nadzornu kulturu. Zato je EIOPA promijenila svoj strateški fokus i započela novo putovanje prema nadzornoj usklađenosti.Sagledali smo kvalitetu i usklađenost nadzornih procesa i usustavili tim iskusnih stručnjaka za nadzor, koji posjećuju nacionalna tijela, promatraju kako teče implementacija nadzora temeljenog na riziku i koji nam donose povratne informacije. 
Izgradnjom novog, usklađenog izvještavanja u okviru Solventnosti II, EIOPA stvara opsežan sustav podataka. Time europski nadzor dobiva stratešku imovinu, razvija sposobnost pružanja pouzdanih analiza rizika i ranih indikatora na individualnoj, grupnoj i sistemskoj razini. U isto vrijeme, analize koje će EIOPA slati nadzornicima ojačat će njihovu nadzornu prosudbu. To će povećati kvalitetu i mikro i makro nadzora u Europskoj uniji. 
Naravno, realistični smo i spremni na činjenicu da ovo putovanje neće biti kratko. Istodobno, od najveće je važnosti da nastavimo u tom smjeru kako bismo osigurali konzistentnu implementaciju zakona Europske unije i jamčili jednake mogućnosti za sve, spriječili regulatornu arbitražu na unutarnjem tržištu i očuvali sličnu razinu zaštite svih osiguranika, odnosno korisnika osigurateljnih proizvoda diljem Europske unije.
 
Zbog posebnosti modela dugoročnih garancija, mnogi životni osiguratelji morat će primjenjivati tranzicijske mjere još dugi niz godina prije nego što ispune sve zahtjeve Solventnosti II, uključujući i tzv. back book police osiguranja. Kakva su vaša očekivanja glede životnih osiguranja?
Odlično pitanje! Istaknut ću tri stvari. Kao prvo, tranzicijske mjere su korisne. One su dio direktive Solventnost II i ne narušavaju stvarno stanje solventnosti: njihov je zadatak bezbolan prijelaz sa Solventnosti I na Solventnost II i izbjegavanje poremećaja na tržištima tako što tvrtkama dopuštaju određeno razdoblje u kojem će u potpunosti prepoznati utjecaj starih ugovora o osiguranju sklopljenih pod starom direktivom. 
Drugo, od ključne je važnosti da osiguratelji pruže jasne i transparentne informacije na tržište o korištenju svih mjera prilagodbe i tranzicije uključenih u režim. To će omogućiti objektivan prikaz financijskog stanja njihova poslovanja. Važno je i da tržišni analitičari i investitori shvaćaju da su prilagodbe i tranzicijske mjere za Solventnost II zakonski dio režima.
Zadatak nam je nadzorni proces učiniti što konzistentnijim i izgraditi europsku nadzornu kulturu. Zato je EIOPA promijenila svoj strateški fokus i započela novo putovanje prema nadzornoj usklađenosti
Treće i najvažnije, tijekom korištenja tranzicijskih mjera, osiguratelji moraju nastaviti s poduzimanjem potrebnih koraka za restrukturiranje svojih poslovnih modela i prilagođavanje proizvoda novom ekonomskom i financijskom okružju, posebno imajući u vidu niske kamatne stope. Stoga je vrijeme da i životni osiguratelji uvode inovacije, prilagođavaju garancije, jačaju transparentnost ugovora o osiguranju i obrate pažnju na distribucijske kanale i troškove. Tako će i životni osiguratelji omogućiti relevantnu dodanu vrijednost svojim osiguranicima.
 
Do 2018. godine preispitat će se ključni dijelovi Direktive Solventnost II, kao što su standardna formula modeliranja dugoročnih garancija. Što će tijekom tog procesa biti u fokusu EIOPA-e?
EIOPA će pridonijeti rigoroznom i transparentnom preispitivanju  Solventnosti II temeljenom na dokazima. Ključni vodiči pritom će nam biti jednostavnost, proporcionalnost i izbjegavanje procikličnosti. EIOPA će procijeniti moguće kumulativne utjecaje i nenamjerne posljedice. Na temelju dokaza, procijenit ćemo prikladnost metoda, pretpostavki i standardnih parametara korištenih pri izračunu potrebnoga solventnog kapitala (SCR-a) te pružiti prikladne savjete Europskoj komisiji. 
Kad je riječ o dugoročnim garancijama (LGT), ispitivat će se ekstrapolacija nerizične stope, prilagodba na usklađenost i volatilnost te tranzicijske mjere k nerizičnim kamatnim stopama i tehničkim provizijama. Nacionalna nadzorna tijela podnosit će EIOPA-i godišnja izvješća o utjecaju LGT mjera na nacionalno tržište. EIOPA će na temelju toga postupno graditi svoje analize. Podatke ćemo prikupljati od nadzornih tijela, ali i od dodatnih izvora. Bitno je da dobijemo sve potrebne informacije kako bismo proveli solidnu i objektivnu kontrolu temeljenu na dokazima. 
Natrag