;

Razmišljamo globalno i dugoročno

Datum objave: 01.01.1970. Broj 5 | Godina 2012

[Zoran Zafirovski]

Eurolink je kompanija koja je dokazala da sa sopstvenim resursima i dobrom strategijom može da se osvoji domaće tržište, i da je moguće raditi profitabilno i u uslovima velike ekonomske krize. Povodom desetogodišnjice poslovanja, Aleksandra Nakeva Ružin, izvršni direktor Eurolink osiguranja, govori za Svet osiguranja o ostvarenim rezultatima i o nameri da ova kompanija u bliskoj budućnosti osvoji lidersku poziciju na tržištu osiguranja.

 
SO: Prošle godine ste ostvarili dosad najbolje rezultate: Eurolink je danas na drugom mestu na tržištu osiguranja sa premijom od 772 miliona denara. Koliko ste zadovoljni ukupnim dosadašnjim rezultatima?  
Osnovano kao grinfild investicija, Eurolink osiguranje ove godine slavi svoju desetogodišnjicu. Svakako smo zadovoljni rezultatima: u toku celokupnog postojanja beležimo kontinuirani rast, a dugoročna strategija za rast, razvoj i pozicioniranje preduzeća realizovala se čak i bržom dinamikom od planirane. Suočeni sa jakom konkurencijom od strane velikih internacionalnih osiguravajućih kuća, uspeli smo da već u desetoj godini svoga postojanja zauzmemo drugo mesto na tržištu neživotnog osiguranja. Svakako, ostaje nam osvajanje liderske pozicije kao najveći izazov u budućnosti. 
 
SO: Kako se svetska recesija odrazila na vaše poslovanje – tačnije, kako ste uprkos krizi uspeli da postignete ovakve rezultate?
Iako se na početku krize smatralo da ona neće imati neki značajniji uticaj na realni i finansijski sektor u Makedoniji, ekonomski indikatori su već na kraju 2008. to demantovali. Mada je finansijski sektor relativno održao stabilnost, recesija se i te kako odrazila na realni sektor, preko dramatičnog pada potražnje domaćih proizvoda na stranim tržištima i preko smanjene domaće potrošnje.
U visoko razvijenim ekonomijama skoro da i ne postoji domaćinstvo koje nije osigurano. Kod nas, prema nekim nezvaničnim statističkim analizama, taj procenat se kreće negde između četiri i pet odsto
Ovi faktori su direktno uticali na biznis, preko pada nivoa premije osiguranja, a ujedno i preko problema naplate premija prouzrokovanog generalno smanjenom likvidnošću u ekonomiji. Što se Eurolinka tiče, u uslovima najdublje ekonomske krize ne samo da se nije  došlo do pada premije, već je postignut i znatan porast u broju osiguranika, premija osiguranja, a time i procenta učešća na tržištu osiguranja. Dostupnost svih naših unutrašnjih resursa i kapaciteta nam je omogućila da brzo, efikasno i veoma fleksibilno napravimo prilagođavanje strategije i da realizujemo sve ono što smo planirali na duge staze. 
 
SO: Eurolink važi za kompaniju koja prati sve svetske trendove koji se odnose na približavanju usluga kupcima. Prvi ste, pre par godina, uveli 24-satnu podršku, a uskoro planirate da uvedete i elektronsku prodaju polisa. Da li takva biznis strategija utiče na rezultate?
Eurolink je prva osiguravajuća kompanija koja je uvela 24-satnu podršku za sve svoje klijente, i još smo jedini ne samo u osiguravajućem, nego i u širem finansijskom sektoru u Republici Makedoniji. Naš cilj je bio da budemo dostupni svim klijentima 24 sata, svakog dana u nedelji, i da pritom obezbedimo brzu i profesionalnu uslugu. Ovo je naš odgovor na sveprisutan problem modernog čoveka – stalni nedostatak vremena. Kad je reč o elektronskoj prodaji polisa, ponovo prvi nudimo novu uslugu, i ona bi trebalo da startuje uskoro. Iako je strategija za uvođenje elektronske prodaje polisa stara već nekoliko godina, ove godine su se konačno ispunili svi preduslovi za njenu realizaciju. Očekujemo da novi servis odgovori potrebama  relativno mladih ljudi koji su digitalno obrazovani i kojima je kupovina usluga ili proizvoda preko interneta svakodnevica. 
 
SO: Kakve su navike makedonskih građana kad je reč o osiguranju? Da li se tradicionalna shvatanja konačno menjaju, pa se ljudi više odlučuju za korišćenje osiguravajućih usluga? 
Realizovana bruto premija na nivou industrije, relativni indikatori za penetraciju osiguranja i gustina osiguranja u Republici Makedoniji ukazuju na to da u zemlji nema visoko razvijene svesti i navika za osiguravanje. Ako napravimo poređenje sa zemljama iz regiona, Makedonija je daleko iza njih, sa ukupnim učešćem bruto premije u BDP od oko 1,5 odsto, i manje od 55 evra premije po glavi stanovnika. U poređenju sa, na primer, Slovenijom koja ima približno isti broj stanovnika, nivo penetracije je 13 do 15 puta manji. Ova situacija u Makedoniji bila je identifikovana kao veliki potencijal za ulazak stranih osiguravača koji su smatrali da će ovo tržište pokazati jako veliki rast za kratko vreme.
Na domaćem malom, ograničenom i nerazvijenom tržištu, premašili smo optimalan nivo tržišnih učesnika: sadašnje stanje ograničava rast premija, a dugoročno može da prouzrokuje i pad u kvalitetu ponuđenih usluga
Ali, to se nije desilo. Umesto godišnjeg očekivanog rasta od 20 odsto i više, u prošlom višegodišnjem periodu Makedonija je realizovala rast na godišnjem nivou od samo tri do pet odsto.  Očigledno je da su razlozi koji su doveli do ovog stanja veoma kompleksni, i da nije reč samo o navici, nego i o generalnom ekonomskom stanju građana, o usporenom ulasku direktnih stranih investicija i slično. U zapadnoevropskim zemljama, SAD i drugim visoko razvijenim ekonomijama skoro da i ne postoji domaćinstvo koje nije osigurano. Kod nas, prema nekim nezvaničnim statističkim analizama, taj procenat se kreće negde između četiri i pet odsto.  
 
SO: Eurolink ostvaruje odlične rezultate u segmentu neživotnog osiguranja. Da li postoje neke ideje o širenju poslovanja i na životno osiguranje?  
Inicijalne zamisli su bile da uđemo u segment životnog osiguranja još u 2008. godini, ali posle serije ozbiljnih analiza odlučili smo da trenutak nije pravi za takav korak. Nizak nivo razvoja osiguranja u Makedoniji kao i  ekonomsko stanje u zemlji bili su neki od razloga za odlaganje realizacije tog plana. Iako je segment životnog osiguranja pokazao visoke stope rasta u toku nekoliko poslednjih godina, ipak je još na nivou nižem od 10 odsto od ukupnog tržišta osiguranja, dok u razvijenim nacionalnim ekonomijama drži primat. Ideju o proširenju nismo odbacili, ali će za konačnu odluku biti značajna mogućnost da se to realizuje kao joint venture sa nekom respektabilnom internacionalnom kompanijom koja kao brend uživa tradiciju i autoritet u ovom segmentu osiguranja. 
 
SO: Postoje li realne šanse za takvo udruživanje, koje bi svakako unelo i jedan novi impuls u generalno poslovanje? 
Svaki iskorak prema podizanju standarda poslovanja i kvaliteta usluga je u interesu Eurolinka. Mi već nekoliko godina održavamo partnerske veze sa više međunarodnih osiguravajućih kuća. Ovo je od izuzetnog značaja za strane investitore koji u Eurolinku dobijaju identičan nivo usluga kao onaj na koji su navikli u internacionalnim kompanijama van Makedonije. To je i jedan od razloga što je najveći deo stranih investicija u Makedoniji osiguran baš u Eurolinku.
 
SO: Kakva je Vaša procena o razvoju osiguravajućeg biznisa? Koji su preduslovi za rast i da li imamo kapacitet da to postignemo?
Više faktora ima uticaj na rast i razvoj industrije osiguranja. Stabilni i kontinuirani rast BDP ima direktan uticaj na rast bruto premije polisa, na primer. Svakako, od ključnog značaja je i ulazak direktnih stranih investicija, što je u jakoj korelaciji sa brzim i stabilnim rastom osiguranja. Strani investitori, kao po nekom pravilu, neguju lepu tradiciju i visoke standarde kad je o osiguranju reč, a to prenose i na svoje partnere i saradnike u Makedoniji. Teoretski, konkurencija na tržištu takođe doprinosi povećanju kvaliteta usluga i generalnom rastu tržišta, ali samo do određenog nivoa iznad kog postaje destruktivna. Na domaćem malom, ograničenom i nerazvijenom tržištu, smatram da smo odavno premašili optimalan nivo tržišnih učesnika. To već prelazi u neko neprirodno stanje koje ograničava rast premija, a dugoročno, preko negativnih reperkusija koje donosi profitnoj poziciji osiguravajućih društava, može da prouzrokuje i pad u kvalitetu ponuđenih usluga. Smatram da tržištu treba ukrupnjavanje, pet do šest kompanija bi ovde moglo profesionalno da funkcioniše i da ponudi stvarno kvalitetne usluge po evropskim standardima.   
 
SO: Koji su planovi Eurolinka za budućnost? Planirate li uvođenje nekih novih usluga, možda da se oprobate izvan granica Makedonije?
Razmišljamo globalno i dugoročno. Za postizanje optimalne solventnosti, likvidnosti i profitabilnosti, neophodan je kontinuirani rast i razvoj, rast broja korisnika i proširenje osiguravajućeg  pokrića sadašnjih korisnika. Planiramo i učvršćivanje postojećih tržišnih pozicija u segmentu imovinskog osiguranja i osiguranja od opšte i profesionalne odgovornosti.  Građevinska ekspanzija u zemlji stvorila je mogućnost  uvođenja novih, visoko sofisticiranih usluga osiguranja koje su dosad bile nedovoljno iskorišćene u Makedoniji, a i šire u regionu.  Svakako, gledano dugoročno, naš izazov i opredeljenje je da uspeh koji smo postigli na domaćem tržištu ostvarimo i izvan granica Makedonije. 
 
Natrag