Rastemo u svim segmentima poslovanja

Datum objave: 26.06.2019. Broj 6 | Godina 2019

Verujem da će tržište neživotnih osiguranja zabeležiti rast identičan prošlogodišnjem, čime bi srpsko tržište imalo višegodišnji trend rasta, koje je najintenzivnije u regionu, što je jako važno za sve tržišne aktere, ali i investitore. Mi prepoznajemo rast i ove godine i nakon prvog kvartala imali smo rast sličan prošlogodišnjem

Verujem da će tržište neživotnih osiguranja zabeležiti rast identičan prošlogodišnjem, čime bi srpsko tržište imalo višegodišnji trend rasta, koje je najintenzivnije u regionu, što je jako važno za sve tržišne aktere, ali i investitore. Mi prepoznajemo rast i ove godine i nakon prvog kvartala imali smo rast sličan prošlogodišnjem”, kaže Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja.

Milenijum osiguranje je ostvarilo u prethodnoj godini rast premije od 12 odsto. Šta je generisalo toliki rast, koji je bezmalo dvostruko veći od rasta ukupnog tržišta?

Naša kompanija je u prethodnoj godini imala rast u svim vrstama osiguranja, što je proizvod jako dobre pripreme svih segmenata kompanije. Odgovor na ovo pitanje je u suštini da su generator rasta u 2018. godini svi zaposleni u Milenijum osiguranju, kao i naši eksterni i interni saradnici u prodaji. Kompanija je ostvarila rast premije, dobiti, kapitala i bilansne aktive. Svakako je iza nas jedna uspešna poslovna godina.

Na osnovu prvih pet meseci poslovanja, šta biste mogli da kažete, kakva će biti 2019. godina ukupno za srpsku ekonomiju i posledično za osiguravače?

Verujem da će tržište neživotnih osiguranja zabeležiti rast identičan prošlogodišnjem, čime bi srpsko tržište imalo višegodišnji trend rasta, koje je najintenzivnije u regionu, što je jako važno za sve tržišne aktere, ali i investitore. Mi prepoznajemo rast i ove godine i nakon prvog kvartala imali smo rast sličan prošlogodišnjem. Dobrovoljna zdravstvena osiguranja primera radi u prethodnih nekoliko godina ostvaruju dvocifrene stope i ova vrsta osiguranja je svakako budućnost našeg tržišta. Infrastrukturni projekti koji se realizuju, takođe imaju pozitivan višestruki odnosno lančani uticaj na razvoj imovinskih osiguranja.

Tržište životnih osiguranja, na žalost, ima usporeni trend rasta, kao posledica niskih kamatnih stopa. Verujem da će polivalentost osiguravajućeg pokrića povećati kvalitet ove grane osiguranja, ali i pozitivna konjuktura u koju ulazimo, obezbediti mogućnost agilnijeg razvoja životnih osiguranja. Ne treba zaboravati da je premija životnih osiguranja per capita veoma niska i da dosta zaostajemo za razvijenim zemljama.

Šta su trenutno najveći izazovi sa kojima se suočava srpsko tržište osiguranja?

Ako posmatramo samo tržište, ono je konstanto, bez posebnih volatilnosti. Ako posmatramo osiguravače, svakako su direktiva o Solventosti 2 i uticaj adaptacije, koji je u toku i čemu se osiguravači intenzivno prilagođavaju. Kvantitativne studije koje se sprovode su terminski definisane i mislim da je trenutno posebna pažnja usmerena upravo na ove procese. Poseban problem postoji u nedostatku resursa, naročito ljudskih, iz oblasti koje su usmerene na prilagođavanje direktivi i to je verovatno najveći izazov.

Ako posmatrate ukupni rast premije osiguranja na tržištu Srbije on nije bio tako imresivan. Da li bi osiguravači mogli da više učine na samoj promociji osiguranja?

Ne možemo da kažemo da je rast premije nije bio impresivan, on je konstantan kada su neživotna osiguranja u pitanju, što je jako važno. Već smo spomenuli izazove sa kojima se suočava tržište životnih osiguranja, ali to je evropski trend, ne samo srpski i to će se, siguran sam, promeniti u bližoj budućnosti.

Mi se trudimo da klijente privučemo visokim kvalitetom usluge i stvaranjem ambijenta zadovoljnih klijenata. Pored toga, pristup prilikom osiguravajućeg pokrića i jasnog informisanja klijenata
je nešto što je jako važno. Radimo dosta na edukaciji zaposlenih kako bi ostvarili navedeno, ali i kako bi pružili adekvatnu edukaciju klijentima

Promocija je nedovoljna i industrija ima obavezu da više investira u edukaciju, značaj i prednosti polise osiguranja. To svakako nije ni lak zadatak i jako je teško privući interesovanje za ovu oblast.

Zanimljiva je kampanja Udruženja osiguravača Srbije, koja se odnosi na edukaciju ali i popularizaciju osiguranja, koja se proteže od propagadnih kampanja do takmičenja među studentima iz ove oblasti. Zaključak ove teme je da su edukacija i promocija, takođe, jedan od načina povećanja broja prodatih polisa i sticanja novih klijenata, naročito u grupi dobrovoljnih osiguranja, što je veliki uspeh.

Oporavljali se tržište prodaje novih automobila budući da to uvek posledično utiče i na prodaju kasko osiguranja? Kakva je situacija sa premijom iz kasko osiguranja?

Tržište prodaje novih automobila ima trendove rasta u prethodnih nekoliko godina, izvori finansiranja svih vrsta – od lizing aktivnosti, bankarskih kredita do subvencija i kreditnih linija proizvođača su intenzivirani, što obezbeđuje porast broja novih vozila.

S druge strane i dalje je zastupljen visok broj polovnih vozila iz uvoza, dakle raste broj registrovnih motornih vozila. To smo imali priliku da vidimo u ukupnom broju prodatih polisa kod osiguranja motornih vozila od odgovornosti prema trećim licima. Premija auto kaska raste, kao što ste naveli kao posledica intenzivnije prodaje novih vozila, međutim prisutno je još nekoliko jako bitnih činilaca. Na prethodno održanom Međunarodnom sajmu automobila u Beogradu, moglo se primetiti da je došlo do rasta cene novih vozila, koje istovremeno predstvaljaju osnovice za obračun premije osiguranja ove vrste.

Dodatno, osiguravači su godinama generisali gubitke u ovoj vrsti osiguranja i konzervativnijom risk politikom pokušavaju da auto kasko učine profitabilnim. Ova tri faktora, rast prodaje novih vozila, veće cene vozila i promena risk politika, predstavljaju jak uticaj za rast premije ove vrste osiguranja u budućnosti.

Na čemu ste Vi u Milenijum osiguranju najviše radili u prethodnoj godini i prvoj polovini ove godine kada je reč o unapređenju poslovanja?

Milenijum osiguranje je dostiglo dobar nivo u organizacionom smislu, povećano je tržišno učešće i materijalizovan je napor koji se odnosio na strukturni razvoj kompanije. Razvijen je veliki broj proizvoda i isti su prodavani u novoformiranim kanalima prodaje, sistematizovani su stručni sektori, kvalitet usluge je primetan, a razvoj zaposlenih je kontinuiran, na šta smo ponosni.

Želimo da nastavimo sa pozitivnim rezultatima i da budemo još više prepoznatljivi među klijentima. Još uvek radimo na razvoju teritorijalne prodajne infrastrukture i tu ima mnogo prostora za dodatni razvoj.

Koliko smatrate da su asistentske usluge i dodatni servisi važni u savremenom poslovanju osiguravača?

Ako pričamo o asistencijama, podrazumevamo osiguravajuća pokrića koja se oslanjaju na asistentske usluge, kao što su putno zdravstveno osiguranje, pomoć na putu, pomoć u kući i sl. Asistencije su već komparativna prednost, pokrića koja su nosioci, postala su razvijena i prilagođena korisnicima i ovaj segment postaje jako bitan i kod pojedinih osiguravača je deo strateškog razvoja. Takvi servisi u suštini daju dodatnu vrednost osiguravajućem pokriću i biće ih sve više u perspektivi.

Šta je danas za klijente najvažnije prilikom izbora osiguravajuće kuće? Čime se u Milenijum osiguranju trudite da privučete klijente?

Cene osiguranja su svakako presudan faktor i to je prirodno. Mi se trudimo da klijente privučemo visokim kvalitetom usluge i stvaranjem ambijenta zadovoljnih klijenata. Pored toga, pristup prilikom osiguravajućeg pokrića i jasnog informisanja klijenata je nešto što je jako važno. Radimo dosta na edukaciji zaposlenih kako bi ostvarili navedeno, ali i kako bi pružili adekvatnu edukaciju klijentima. Trudimo se da marketing koncept bude sveouhvatan i primeren i na taj način se pribiližavamo klijentima. Često sprovodimo i analize zadovoljstva kupaca, gde i učimo o potrebama klijenta.

Milenijum osiguranje je dostiglo dobar nivo u organizacionom smislu, povećano je tržišno učešće i materijalizovan je napor koji se odnosio na strukturni razvoj kompanije. Razvijen je veliki broj proizvoda i isti su prodavani u novoformiranim kanalima prodaje, sistematizovani su stručni sektori, kvalitet usluge je primetan, a razvoj zaposlenih je kontinuiran, na šta smo ponosni

Pripremate li neke nove proizvode? Da li će Milenijum osiguranje ući u neke nove segmente biznisa?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je jedan od ciljeva i razvoj je trenutno u toku. Nadam se da ćemo uskoro izaći na to tržište sa kvalitetnim proizvodom ali i uslugom na visokom nivou. Upravo iz tih razloga, dosta kasnimo sa ovim proizvodom. Većinu ostalih vrsta osiguranja smo ili prilagodili ili razvili u prethode tri godine. Nemamo agresivan apetit za rizikom, tj. premijom, želimo pre svega gradualistički da se razvijamo.

Kako vidite srpsko tržište osiguranje u budućnosti?

Verujem da tržište osiguranja u Srbiji može uskoro da realizuje milijardu eura premije osiguranja svih vrsta i po broju stanovnika, zaslužujemo da ostvarimo taj cilj. Direktive koje su ispred nas će promeniti kolorit ali i obezbediti dodatnu solventnost i kvalitet pružaoca ove usluge i pripreme su u toku. Očekuje se veća zastupljenost u zdravstvenim osiguranjima, veće učešće u osiguranim poljoprivrednim gazdinstvima, oporavak životnih osiguranja.

Da li može da se očekuje dalja koncentracija na tržištu?

Možemo očekivati spajanja ili preuzimanja na našem tržištu. Ovi procesi su već prisutni u CEE, gde postoji veliki broj tržišnih aktera svih formata. Čak i na svetskom tržištu prisutna su preuzimanja konglomerata, bilo ih je među reosiguravačima. Ovaj ciklus je posledica nedovoljne kapitalizovanosti kod manjih osiguravača, apetita za rastom kod drugih ali i niskih kamatnih stopa na svetskom nivou, koji višak investicionih sredstva usmeravaju na akvizicije.

Kakvim poslovnim rezultatima biste bili zadvoljni na kraju ove godine?

Bio bih zadovoljan da održimo trend dobrih rezultata koje smo imali do sada, da uvećamo broj naših klijenata, da nastavimo sa kadrovskim razvojem i osnažimo pretpostavke sa stabilnim razvojem u budućnosti.

Razgovarala: Vesna Lapčić

Natrag