Raste profit sektora

Datum objave: 25.09.2020. Broj 9 | Godina 2020

Od ukupno 20 osiguravajućih kompanija koje posluju na domaćem tržištu 19 je ostvarilo dobit u poslovnoj 2019. godini, isto kao i prethodne godine, dok je samo jedna kompanija poslovala sa gubitkom, pokazali su podaci Agencije za privredne registre (APR). Po profitabilnosti i dalje dominira „Generali osiguranje“, drugoplasirana je državna kompanija „Dunav osiguranje“ koja je udvostručila dobit

U finansijskim izveštajima osiguravajuće kompanije ostvarile su lane pozitivan rezultat od 11,6 milijardi dinara, što je oko 30 odsto više nego prethodne godine, prema podacima Agencije za privredne registre (APR) o poslovanju aktivnih osiguravajućih kuća na kraju prošle godine. Jedina kompanija koja je poslovala sa gubitkom je „Globos osiguranje” Beograd. Ukoliko se uporede podaci sa godinu dana ranijim primećuje se da je „Sava životno osiguranje” izašlo iz minusa i poslovalo profitabilno.

Kako će osiguravajuće kuće poslovati u ovoj vanredno lošoj godini izazvanoj martovskom pandemijom, biće poznato tek sledeće godine kad budu raspoloživi redovni godišnji izveštaji, za sada analiziramo podatke poslovanja iz 2019. koji pokazuju rast dobiti.

Na tronu

Po ostvarenom profitu na domaćem tržištu osiguranja i dalje dominira „Generali osiguranje” sa iskazanom dobiti od 3,9 milijardi dinara u 2019. godini, nešto više nego prethodne godine (3,8 milijardi), prema podacima APR-a. Na drugoj poziciji je kompanija „Dunav osiguranje” koja je udvostručila dobit na tri milijarde dinara prošle godine, dok je 2018. godinu „Dunav” završio sa 1,5 milijardi dinara dobiti. „Dunav osiguranje” je 2. jula ove godine isplatilo dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima za 2019. godinu, a država je kao najveći pojedinačni akcionar, dobila 466 miliona dinara. I prethodne godine po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima kompanije za 2018. godinu „Dunav osiguranje” je isplatilo dividendu akcionarima, država kao najveći pojedinačni akcionar dobila je 671,03 miliona dinara.

Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,03 milijarde dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće, navodi se u saopštenju te kompanije.

U uslovima kad se čitav svet suočava sa posledicama epidemije, kako se navodi u Izveštaju NBS-a, uloga sektora osiguranja još više dobija na značaju

Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 17. aprila 2020. godine bili upisani kao zakoniti akcionari „Dunav osiguranja”, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 27,75 miliona dinara, saopštila je ta kompanija.

Na trećem mestu po profitabilnosti na listi APR-a je DDOR Novi Sad, na četvrtom Wiener Stadtische osiguranje, obe kompanije oko milijardu dinara dobiti.

Gubitak, prodaja na berzi

Od dvadeset osiguravajućih kompanija prošlu godinu samo je „Globos osiguranje” završilo sa gubitkom od 38 miliona dinara. Početkom ove godine ta osiguravajuća kompanija dobila je novog većinskog vlasnika. U februaru je kompanija „British motors” kupila akcije „Globos osiguranja”, u blok transakciji na domaćem berzanskom tržištu i time stekla vlasnički udeo sa pravom glasa od 71,78 odsto u toj osiguravajućoj kući i vrednost te transakcije iznosila je 388 miliona dinara. Direktor i vlasnik „British motors” je Ostoja Mijailović koji je najavio da, kako prenose mediji, namerava preuzimanje preostalih 28,2 odsto akcija, kao i svih deonica druge dve emisije „Globos osiguranja” koje ne nose pravo glasa. Nakon prodaje na Beogradskoj berzi, preneto je obaveštenje da su akcionari „Globos osiguranja” Milovan Đurović, „Uni global novi” i „Globosino” ostali bez akcija u „Globos osiguranju”, što znači da su prodali sve svoje akcije. Osnovni razlozi ostvarenog gubitka na kraju prošle godine, kako se navodi u godišnjem izveštaju „Globos osiguranja” za prošlu godinu koji je objavljen na sajtu te kompanije su, pre svega, što plan za premiju osiguranja za 2019. godinu nije ostvaren za 7,73 odsto odnosno za 21.785.265 dinara. Zato što su pojedini poslovni partneri privremeno obustavili saradnju sa kompanijom u poslednjem kvartalu 2019. godine, piše u tom Izveštaju. Među pobrojanim razlozima navodi se i što planirani poslovi iz dela zaključivanja ugovora o saosiguranju koji su unapred dogovoreni nisu realizovani u 2019. godini, ali se očekuje njihova realizacija u 2020. godini.

Pozitivan finansijski rezultat osiguravajućeg sektora u Srbiji očekuje se bez obzira na globalnu zdravstvenu krizu, smatra Zdravko Petrović, profesor na Univerzitetu „Sigmund Frojd” u Beču

„Likvidirane štete su porasle i više su i od ukupnog iznosa likvidiranih šteta iz 2018. godine i to za 7,81odsto odnosno 11.028.616 dinara i od planiranih iznosa za 2019. godinu za 8,23 odsto. Posebno kod vrste auto-kasko osiguranje motornih vozila likvidirane štete su veće za 20,11 odsto odnosno 21.381.638 dinara. Naglašavamo da je i ostvarena premija auto-kasko osiguranja za 2019. godinu manja za 4,69 odsto od premije iz 2018. godine”, navodi se u Izveštaju te kompanije.

Očekivanja do kraja ove godine

U Izveštaju Narodne banke o tržištu osiguranja navodi se da na profitabilnost osiguravača ukazuje vrednost kombinovanog racija u samopridržaju (odnos zbira merodavnih šteta i troškova sprovođenja osiguranja). Vrednost ovog racija ispod 100 odsto ukazuje na sposobnost kompanije da iz prikupljene premije isplati štete i pokrije nastale troškove sprovođenja osiguranja.

U uslovima kad se čitav svet suočava sa posledicama epidemije, između ostalih, nagli pad ekonomskih aktivnosti i rast nezaposlenosti, kako se navodi u Izveštaju NBS-a, uloga sektora osiguranja još više dobija na značaju.

Pozitivan finansijski rezultat osiguravajućeg sektora u Srbiji očekuje se bez obzira na globalnu zdravstvenu krizu, smatra Zdravko Petrović, profesor na Univerzitetu „Sigmund Frojd” u Beču.

„Dobit može samo da raste bez obzira na pandemiju i vanrednu situaciju. Epidemija jedino može negativno da utiče na putno zdravstveno osiguranje, u tom segmentu se može očekivati pad, ali pojedine osiguravajuće kompanije imaju i nove proizvode osiguranja koji pokrivaju rizike od zaraze korona virusom. Turistički sektor doživeo je veliki pad, kao i avio-industrija koja ima ogromne gubitke zbog pandemije”, kaže Petrović.

Prema njegovim rečima, prognoze u Evropi nisu sjajne za budućnost životnog osiguranja, ne očekuje se rast životnih polisa nego stagnacija.

Kako bi se smanjili efekti pandemije na sektor osiguranja, Centralna banka će, kako je objavljeno u Izveštaju, preduzimati sve neophodne mere iz svoje nadležnosti kojima se utiče na ublažavanje negativnih uticaja. Aktivnosti će biti usmerene na održavanje stabilnosti sektora osiguranja, kako se takođe navodi, sprovođenjem plana neposrednih kontrola, kontinuiranim posrednim nadzorom osiguravača i razmatranjem potrebe za izmenom regulative.

Olivera Bojić

Natrag