Raste interes za dugoročnim osiguranjima života i zdravlja u BiH

Datum objave: 24.06.2021. Broj 2 | Godina 2021

Porast naknada iz životnog osiguranja ogleda se najviše u porastu isteka po osnovu doživljenja. Blagi pad šteta neživotnih osiguranja najviše dolazi kao posljedica smanjenja kretanja tokom pandemije i to je jedini kratkoročno gledano pozitivan efekat pandemije, ako tako možemo reći

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo, prvo osiguravajuće društvo sa stranim kapitalom osnovano u Bosni i Hercegovini još 1998. godine, svoje poslovanja temelji na skoro 200-godišnjoj tradiciji poslovanja matičnog društva Grazer Wechselseitige Versicherung AG iz Austrije.

Danas je GRAWE osiguranje Sarajevo među vodećim osiguravateljima u osiguranju života u BiH, ali je svoju poziciju znatno ojačalo i u neživotnim osiguranjima.

GRAWE je i u pandemijskom Covid-periodu pokazao zapažene rezultate ostvarivši rast premije ali i uvodeći novitete u poslovanju čime je potvrdio otpornost na krizu, ali i brigu o svojim klijentima.

O aktuelnim dešavanjima na tržištu osiguranja u BiH, razgovarali smo sa Fikretom Hodžićem, predsjednikom Uprave GRAWE osiguranja Sarajevo.

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini je, nakon niz godina stabilnog premijskog rasta, u 2020. godini pod uticajem pandemije Covid-19 zabilježilo pad od 0,8 posto u odnosu na 2019. godinu. Kod neživotnih osiguranja premija je imala pad od 0,7 posto, dok je kod životnih osiguranja pad iznosio oko 1,3 posto. Koliko se industrija osiguranja u BiH uspješno nosila sa pandemijskim izazovima i da li ste u GRAWE-u zadovoljni ostvarenim rezultatima u 2020. godini, prvenstveno imajući u vidu da je GRAWE jedno od vodećih osiguranja u životnim osiguranjima?

Ukupno gledano, možemo biti zadovoljni sa rezultatima industrije osiguranja u BiH, imajući u vidu lockdown u prvom valu pandemije od 12. ožujka/marta do 30. lipnja/juna 2020. godine, a potom i zaustavljanje i usporavanje rada ugostiteljstva, turizma te uslužnih djelatnosti, što je rezultiralo zastojem u privrednim aktivnostima te značajnim otpuštanjima radnika, a sve se to direktno odražava i na industriju osiguranja.

Mi u GRAWE osiguranju smo uspješno poslovali u 2020. godini u svim segmentima poslovanja. Posebno smo ponosni na visoku tekuću likvidnost, stepen solventnosti veći od 200 posto, kontinuirano jačanje rezervi te na kraju i dobiti.

Dobro smo organizirani, pripremljeni na krize, a pokazali smo veoma visoku otpornost na krizu. Organizirali smo krizni štab i rad u izmijenjenim uvjetima, pokazali smo veću posvećenost klijentima kroz on-line razgovore, prioritetno rješavanje i plaćanje odštetnih zahtjeva, itd.

Posebno smo ponosni na zaposlene te njihov ukupni angažman, ali i hrabar ljudski odgovor na krizu izazvanu pandemijom Covid-19, u svakom pogledu.

Na nivou BiH ukupne isplaćene štete u 2020. godini porasle su za 2,8 posto u odnosu na godinu ranije. Pri tome su isplaćene štete kod životnih osiguranja imale rast od 17,3 posto, dok su kod neživotnih osiguranja smanjene za 0,9 posto. Koliko je GRAWE osiguranje Sarajevo isplatilo naknada po tom osnovu?

Porast naknada iz životnog osiguranja ogleda se najviše u porastu isteka po osnovu doživljenja. Blagi pad šteta neživotnih osiguranja najviše dolazi kao posljedica smanjenja kretanja tokom pandemije i to je jedini, kratkoročno gledano, pozitivan efekat pandemije, ako tako možemo reći. U GRAWE osiguranju smo u 2020. isplatili 841 naknade po ovom osnovu ili u apsolutnom iznosu nešto više od 12,5 miliona KM. Također, želim istaći da smo na vrijeme obradili više od 30 slučajeva i isplatili sve naknade porodicama klijenata koji su bili naši osiguranici po životnom osiguranju, ali su na žalost preminuli od posljedica korone.

Mnogi su tokom pandemije razumjeli važnost životnog osiguranje ne samo kao oblik štednje za treću životnu dob

Poznati smo u Austriji, po najboljem omjeru ‘Obećano-Ispunjeno’, a već 13, 14 godina zaredom osvajamo tu nagradu, kao osiguratelj kojeg klijenti najradije preporuče prijateljima.

Porast interesa za dugoročnim GRAWE osiguranjima života i zdravlja u BiH nam govori da smo na dobrom putu, iako ne postoje ispitivanja i mjerenja te vrste kao što imaju naše kolege u Austriji.

Da li ste zbog otežane naplate premije razmatrali mogućnost davanja olašica za klijente koji su ostali bez posla ili imaju manji priliv prihoda?

Pravovremeno smo reagovali na potrebe naših dugogodišnjih klijenata, a naročito u dobrovoljnim osiguranjima, koji su se iz raznoraznih razloga našli u situaciji zbog koje nisu mogli na vrijeme platiti premiju osiguranja. Naravno da smo iznalazili rješenja za naše klijente sa dugoročnim policama životnog osiguranja koji su privremeno ili potpuno ostali bez posla tokom pandemije. Svaki ugovor o osiguranju je priča za sebe, pa smo tako i rješavali poteškoće sa plaćanjem te im omogućili prevazilaženje istih, a sve u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Federacije Bosne i Hercegovine.

U kojoj mjeri je pandemija Covid ukazala na veću potrebu za osiguranjem života, zdravlja, upravo sada, u sve izazovnijim vremenima i hoće li vakcinacije donijeti ekonomski boljitak te smanjiti zdravstvene rizike od Covid-19?

Nakon prvog vala pandemije i zastoja došlo je do stabilizacije potražnje za životnim osiguranjima, pa čak i pojačanom potražnjom od strane klijenata koji su zadržali radna mjesta i stabilna primanja. Mnogi su razumjeli važnost životnog osiguranje u slučajevima pandemije, a ne samo kao oblik štednje za mirniju treću životnu dob, što je dobro. Rezultati na kraju godine će najbolje pokazati koliko dugo držimo pažnju i koliko dugoročno planiramo.

U strukovnom udruženju osiguravajućih društava, kako u RS-u tako i u FBiH, smatramo da početak primjene liberalizacije u A/O treba vezati za ulazak BiH u EU

Nažalost, veći broj klijenata sa manjim primanjima je ipak odlučio sačekati smirivanje finansijske situacije i rasta zaposlenosti.

Covid-19 je globalni problem, a vjerujući medicinskim stručnjacima da će vakcinacija zaustaviti širenje virusa, omogućiti protok roba, kapitala, investicija, te doprinijeti stabilizaciji pa i porastu privrednih aktivnosti.

GRAWE osiguranje Sarajevo je i u prva četiri mjeseca 2021. godine imalo rast premijskog prihoda od 6,3 posto s ukupnom premijom od blizu 18,3 miliona KM, odnosno oko 10,3 miliona KM premije životnih osiguranja. Da li je ovaj rast u okvirima planskih vrijednosti?

Ako ovako posmatramo onda bilježimo rast veći od plana, koji uglavnom dolazi iz značajno većeg rasta životnih osiguranje cca 12 posto, dok ukupno tržište životnih osiguranje u FBiH bilježi rast od 6,74 posto.

Obzirom da smo skoro usamljeni na tržištu FBiH u segmentu klasičnih životnih osiguranja, i da vršimo distruibuciju bez banko-kanala prodaje, možemo biti posebno zadovoljni našim proizvodima koji su se etablirali na tržištu, ali i stabilnom prodajnom mrežom.

Premijski prihodi iz neživotnih osiguranja su na nivou 8 miliona KM, unazad dvije godine, uprkos značajnim akvizicijama u domenu autoodgovornosti. Obzirom na stanje tržišta auto obaveznog osiguranja u cijeloj BiH, uprkos zakonskim promjenama, možemo biti zadovoljni održavanjem nivoa premije i razvojem kvaliteta prodaje.

Očigledno je da je GRAWE osiguranje Sarajevo, unatoč izazovima poslovanja pod uticajem Covid pandemije, pokazalo otpornost na krizu. Osim porasta aktive i dobiti, zadovoljavajuće solventnosti, povećane su i rezerve što je za osiguranike izuzetno važno, kao i brzina odštete. Kakvi su planovi GRAWE osiguranja Sarajevo za cijelu 2021. godinu?

GRAWE osiguranje poslovne planove izrađuje sukladno viziji i strategiji stabilnog poslovanja na lokalnom tržištu, uzimajući u obzir sve faktore, a naročito procjenu rizika te utjecaj tržišta, konkurencije, kupovne moći stanovništva, te očekivanih promjena zakona i podzakonskih akata od značaja za industriju osiguranja.

Poslovna 2021. godina je već uveliko u toku i ako uzmemo predstojeće godišnje odmore te popuštanje mjera izazvanih pandemijom, vjerujemo u ispunjenje planova. Permanentno radimo na razvoju naših zaposlenika, poslovnih procesa, kvaliteta usluga te odnosima sa kupcima u svim segmentima. Uvjereni smo u dugoročni efekat, ne samo do kraja 2021. godine, već u naredne tri do četiri godine.

Brzina odštete je također u našem fokusu i već sam spomenuo veću posvećenost brzini obrade i isplate odštetnih zahtjeva tokom prvog vala pandemije, ali i nakon toga. No, i u tom segmentu radimo na dobrobit oštećenika i struke osiguranja, a ne poboljšanja statističkih pokazatelja.

Štete, a naročito autoodgovornosti, su posebna tema i jako bi nas radovao sveobuhvatni stručni simpozij, ali i regulisanje tržišta autoodgovornosti, na dobrobit građana-oštećenika.

Pandemija je ubrzala proces digitalizacije. U kojoj mjeri je GRAWE osiguranje uključeno u trend digitalizacije, uvođenje noviteta, te prodaju i promociju osiguranja putem interneta?

GRAWE osiguranja je tradicionalno i konzervativno osiguravajuće društvo, u najboljem smislu i na dobrobit svih zainteresiranih skupina: klijenata, zaposlenika, lokalne zajednice i na kraju vlasnika kapitala, i veoma oprezno ulazimo u nove trendove pa i digitalizaciju prodaje osiguranja.

Posmatrajmo to iz ‘ugla osiguranika‘, koji on-line zaključi policu osiguranja kuće ili stana, i uglavnom se opredijeli za što nižu premiju, logično. Tek u slučaju štete dolazi do saznanja da je izbor bio pogrešan, jer je to osnovni paket. Smatramo da finansijska pismenost, ali i znanja o osiguranju treba značajno unaprijediti pa tek onda ići sa internet prodajom.

Bili bismo svi sretniji ako bismo u BiH unaprijedili i proširili osiguranja imovine kako fizičkih lica tako i pravnih te javnih institucija, uveli obveznost osiguranja zaposlenika od nezgode, potom poreske olakšice na životna osiguranja, pa tek onda išli u digitalizaciju procesa.

GRAWE ima sve zapaženije rezultate i u segmentu neživotnih osiguranja, gdje je dominantno obavezno osiguranja od automobilske odgovornosti. Da li je taj segment nešto uređeniji po pitanju primjene premijskog sistema iz A/O na tržištu BiH, tim prije što nam predstoji proces liberalizacije cijena u obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti?

Ako se vratimo četiri godine unazad, vidjećemo naš značajan razvoj prodaje i rast u autoodgovornosti ali i neznatno učešće na tržištu osiguranje od AO, oko 3 posto.

Uvjereni da kao međunarodno osiguravajuće društvo, možemo investicijama u akvizicije, te razvojem doprinijeti ne samo boljem tržišnom pozicioniranju, već i stabilizaciji tržišta autoodgovornosti, jer je tih godina vraćanje u primjenu bonus-malus sistema bila slamka spasa za većinu društava ali i Fond za neosigurana vozila.

Premijski sistem A/O je oficijelno u primjeni, iako građani znaju i koriste razne benefite nelojalnog tržišta, dok vjerovatno jedan manji dio oštećenika trpi posljedice u sporijim, a možda i nižim isplatama odšteta.

Ako pogledamo povećanje osiguranih suma za lica sa 1 na 2 miliona KM, te za stvari sa 350 na 400 hiljada KM, a ujedno povećanje režijskog dodatka sa 14,53 na 30 posto, a da pri tome broj saobraćajnih nezgoda svakodnevno raste, nije realno ići u liberalizaciju koja može dovesti do sloma tržišta osiguranja. Mi u strukovnom udruženju osiguravajućih društava, kako u RS-u tako i u FBiH, smatramo da početak primjene liberalizacije u A/O treba vezati za ulazak BiH u EU.

Razgovarao: Mirsad Pehilj

Natrag