;

Rast premije osiguranja i u rujnu

Datum objave: 14.10.2019.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za rujan 2019. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 8.159.149.621 kn, što predstavlja rast od 7,54% u odnosu na rujan 2018. godine

Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 71,05% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 5.797.137.380 kn i viša je 11,60% u odnosu na rujan prethodne godine.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.745.736.463 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 5,37% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,40% te 30,11% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.656.452.601 kn i viša je 5,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih devet mjeseci 2019. sklopljeno je 1.803.144 polica odnosno 88.873 polica (5,18%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 918,65kn te je 0,22% veća u odnosu na isto razdoblje 2018. kada je iznosila 916,64 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.362.012.241 kn, te bilježi pad od 1,28%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,95% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,53%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.926.777.948 kn, odnosno premijom većom 1,39% u odnosu na rujan 2018., a koje u skupini životnih osiguranja
sudjeluje s 81,57%, te u ukupnoj premiji s 23,61%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 328.126.957 kn i
udjelom u ukupnoj premiji 4,02% uz pad u odnosu na rujan prethodne godine od 13,39%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 95.491.849 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,17% i padom od 0,98%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 8.618.001 kn i padom od 36,62% u odnosu na rujan prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.997.485 kn i padom od 9,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Natrag