Rast premije od 12 posto u rujnu

Datum objave: 11.10.2021.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za rujan 2021. godinu društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 9.019.934.480 kn, što predstavlja rast od 12,015% u odnosu na 2020. godinu.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,65% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.823.425.396 kn i viša je 12,90% u odnosu na prethodnu godinu.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.236.054.772 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 15,11% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,79% te 32,77% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 2.133.740.498 kn i viša je 15,55% u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. sklopljeno je 1999269 polica odnosno 160.176 polica (8,71%) više nego prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.067,26 kn te je 6,30% veća u odnosu na 2020. kada je iznosila 1.004,05 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.196.509.084 kn, te bilježi rast od 9,89%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,35% (u 2020. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 24,85%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.813.354.712 kn, odnosno premijom većom 8,82% u odnosu na 2020., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 82,56%, te u ukupnoj premiji s 20,10%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 282.984.641 kn i udjelom u ukupnoj premiji 3,14% uz rast u odnosu na prethodnu godinu od 23,99%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 90.285.522 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,00% i padom od 1,34%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 7.435.799 kn i padom od 26,39% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.448.409 kn i padom od 9,31% u odnosu na 2020.

Natrag