;

Rast od 7,22% na tržištu osiguranja

Datum objave: 11.09.2019.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za kolovoz 2019. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 7.393.325.821 kn, što predstavlja rast od 7,22% u odnosu na kolovoz 2018. godine.

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 71,15% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 5.260.134.107 kn i viša je 11,27% u odnosu na kolovoz prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.567.190.318 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 4,94% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,20% te 29,79% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.486.381.450 kn i viša je 4,95% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih osam mjeseci 2019. sklopljeno je 1.616.415 polica odnosno 73.619 polica (4,77%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 919,55 kn te je 0,17% veća u odnosu na isto razdoblje 2018. kada je iznosila 917,99 kn.

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.133.191.714 kn, te bilježi pad od 1,62%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,85% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,44%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.734.221.487 kn, odnosno premijom većom 1,29% u odnosu na kolovoz 2018., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 81,30%, te u ukupnoj premiji s 23,46%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 303.810.769 kn i udjelom u ukupnoj premiji 4,11% uz pad u odnosu na kolovoz prethodne godine od 14,08%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 85.047.369 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,15% i padom od 2,15%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 7.371.040 kn i padom od 41,78% u odnosu na kolovoz prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.741.050 kn i padom od 9,12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Natrag