Publikacija Motorna vozila i osiguranje 2021

Datum objave: 16.09.2022.

Hrvatski ured za osiguranje je objavio publikaciju "Motorna vozila i osiguranje 2021.“, a koja predstavlja svojevrsnu nadogradnju dosadašnje dugogodišnje publikacije „Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti.“

Novom publikacijom se nastojao obuhvatiti širi segment od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti te dati pregled svih relevantnih pokazatelja koji neposredno ili posredno imaju utjecaj na osiguranje motornih vozila.

Publikacija se sastoji od osam poglavlja koji obuhvaćaju kratki pregled tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (prvo poglavlje), podatke iz javno dostupnih publikacija Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske te Državnog zavoda za statistiku (drugo poglavlje), podatke o poslovanju društava za osiguranje u segmentu kasko osiguranja cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon (treće poglavlje), podatke o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti (četvrto poglavlje), pregled podataka koji nisu usko vezani uz osiguranje motornih vozila ali bi mogli imati neposredan utjecaj (peto poglavlje), osnovne podatke o ostalim obveznim osiguranjima u prometu (šesto poglavlje), podatke o poslovanju društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na tržištu Europske unije (sedmo poglavlje) i na kraju publikacije dani su usporedni pregledi podataka sadržanih u prethodnim poglavljima za razdoblje 2005. – 2021. godine. (osmo poglavlje).

Statistički podaci iz segmenta osiguranja koji si korišteni kao podloga za izradu publikacije, prikupljeni su od društava za osiguranje (podaci 2007.-2021.) ili su korišteni javno objavljeni podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (podaci za 2006. godinu i ranije). Ostali podaci koji su korišteni u publikaciji preuzeti su iz javno dostupnih publikacija Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske te Državnog zavoda za statistiku.

Publikacija

 

Natrag